Świadczenie rehabilitacyjne (wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego)

Kwartał Okres Wskaźnik waloryzacji IV kwartał 01.10.2018 - 31.12.2018 100,1% III kwartał 01.07.2018 - 30.09.2018 108,6% II kwartał 01.04.2018 - 30.06.2018 107,0% I kwartał 01.01.2018 - 31.03.2018  97,7% IV kwartał 01.10.2017 - 31.12.2017  100,0 % III kwartał 01.07.2017 - 30.09.2017 107,4% II kwartał 01.04.2017 - 30.06.2017 105,0% I...

Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.09.2018 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 180,84 zł emerytalne 17,65 zł 17,65 zł rentowe 11,75 zł 2,71 zł chorobowe – 4,43 zł w 2. roku nauki 226,05 zł emerytalne 22,06 zł 22,06 zł rentowe 14,69 zł 3,39 zł chorobowe – 5,54 zł w 3. roku...

Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2018 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 520,36 zł 122,98 zł rentowa 8,00% 213,26 zł 50,40 zł wypadkowa2) 1,67% 44,52 zł 10,52 zł chorobowa3) 2,45% 65,31 zł 15,44 zł zdrowotna4) 9,00% 319,94 zł 319,94 zł FP5) 2,45% 65,31 zł 0,00 zł łacznie – 1228,70 zł 519,28 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 1163,39 zł 503,84 zł składki obowiązkowe...

Wysokość odpisów za ZFŚS w roku 2018

Rodzaj odpisu Stopa odpisu Wysokość podstawa wymiaru odpisów na ZFŚS w 2018 roku - 3161,77 zł Podstawowy (na jednego zatrudnionego) 37,50% 1185,66 zł Odpisy szczególne: na jednego zatrudnionego w uciążliwych warunkach 50,00% 1580,89 zł na każdą osobę zatrudnioną,...

Podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą w 2018

Składka Podstawa wymiaru składek Obniżona podstawa wymiaru* na ubezpieczenia społeczne 2665,80 zł 630,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne 3554,93 zł ** * dla osób wymienionych w art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r....

Roczna kwota graniczna (KRUS)

Okres obowiązywania Wysokość 2017 r. 3300,00 zł 2016 r. 3258,00 zł 2015 r. 3204,00 zł 2014 r. 3166,00 zł 2013 r. 3092,00 zł 2012 r. 3011,00 zł 2011 r. 2929,00 zł 2010 r. 2863,00 zł 2009 r. 2835,00 zł 2008 r. 2755,00 zł 2007 r. 2693,00 zł 2006...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka III kwartał 2018 42,00 zł do 50 ha 182,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 292,00 zł pow. 100 ha...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki lipiec–wrzesień 2018 r. 4812,84 zł 9% 433,16 zł kwiecień–czerwiec 2018 r. 4700,11 zł 9% 423,00 zł styczeń–marzec 2018 r. 4739,91 zł 9% 426,59 zł październik–grudzień 2017 r. 4510,86 zł 9% 405,98 zł lipiec–wrzesień 2017 r. 4477,18 zł 9% 402,95 zł kwiecień–czerwiec 2017 r. 4390,54...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w II kw. 2018 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach lipiec-wrzesień 2018 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 962,57 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2406,42 zł powyżej 2...

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2018 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy Kwota dodatku styczeń 168 godzin 2,50 zł luty 160 godzin 2,63 zł marzec 176 godzin 2,39 zł kwiecień 160 godzin 2,63 zł maj 160 godzin 2,63 zł czerwiec 168 godzin 2,50 zł lipiec 176 godzin 2,39 zł sierpień 176 godzin 2,39 zł wrzesień 160 godzin 2,63 zł październik 184 godziny 2,28 zł listopad 168...

Najnowsze artykuły