Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.12.2017 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 170,22 zł emerytalne 16,61 zł 16,61 zł rentowe 11,06 zł 2,55 zł chorobowe – 4,17 zł w 2. roku nauki 212,78 zł emerytalne 20,77 zł 20,77 zł rentowe 13,83 zł 3,19 zł chorobowe – 5,21 zł w 3. roku...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w IV kw. 2017 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach październik-grudzień 2017 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 902,17 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2255,43 zł powyżej 2...

Stawka odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do OFE

Okres obowiązywania stawki Stawka odsetek od 01.07.2017 1,50% 01.04.2012 - 30.06.2017 4,51% 01.01.2012 - 31.03.2012 4,46% 01.10.2011 - 31.12.2011 4,46% 01.07.2011 - 30.09.2011 4,46% 01.04.2011 - 30.06.2011 4,21% 01.01.2011 - 31.03.2011 3,96% 01.10.2010 - 31.12.2010 3,96%

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki lipiec–wrzesień 2017 r. 4477,18 zł 9% 402,95 zł kwiecień–czerwiec 2017 r. 4390,54 zł 9% 395,15 zł styczeń–marzec 2017 r. 4404,17 zł 9% 396,38 zł październik–grudzień 2016 r. 4254,20 zł 9% 382,88 zł lipiec–wrzesień 2016 r. 4246,21 zł 9% 382,16 zł kwiecień–czerwiec 2016 r. 4201,91 zł 9% 378,17...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Okres Wysokość II kwartał 2017 4220,69 zł I kwartał 2017 4353,55 zł IV kwartał 2016 4218,92 zł III kwartał 2016 4055,04 zł II kwartał 2016 4019,08 zł I kwartał 2016 4181,49 zł IV kwartał 2015 4066,95 zł III kwartał 2015 3895,33 zł II kwartał 2015 3854,88 zł I...

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Kwartał Okres Wskaźnik waloryzacji III kwartał 01.07.2017 - 30.09.2017 107,4% II kwartał 01.04.2017 - 30.06.2017 105,0% I kwartał 01.01.2017 - 31.03.2017 97,0% IV kwartał 01.10.2016 - 31.12.2016 98,8% III kwartał 01.07.2016 - 30.09.2016 107,3% II kwartał 01.04.2016 - 30.06.2016 105,5% I kwartał 01.01.2016 - 31.03.2016 96,1% IV kwartał 01.10.2015...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku

Okres Wysokość II kwartał 2017 4474,00 zł I kwartał 2017 4390,54 zł IV kwartał 2016* 4404,17 zł III kwartał 2016 4254,20 zł II kwartał 2016 4246,21 zł I kwartał 2016 4201,91 zł IV kwartał 2015* 4280,80 zł III kwartał 2015 4081,90...

Limity miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych

Okres obowiązywania Zmniejszenie świadczeń Zawieszenie świadczeń 70%* 130%* 01.09.2017 - 30.11.2017 2954,50 zł 5486,90 zł 01.06.2017 - 31.08.2017 3047,50 zł 5659,70 zł 01.03.2017 - 31.05.2017 2953,30 zł 5484,60 zł 01.12.2016 - 28.02.2017 2838,60 zł 5271,60 zł 01.09.2016 - 30.11.2016 2813,40 zł 5224,80 zł 01.06.2016 - 31.08.2016 2927,10 zł 5436,00 zł 01.03.2016 - 31.05.2016 2846,90 zł 5287,10 zł 01.12.2015...

Limit miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zawieszeniem prawa do renty socjalnej

Okres obowiązywania Wysokość 01.06.2017 - 31.08.2017 3047,50 zł 01.03.2017 - 31.05.2017 2953,30 zł 01.12.2015 - 28.02.2017 2838,60 zł 01.09.2016 - 30.11.2016 2813,40 zł 01.06.2016 - 31.08.2016 2927,10 zł 01.03.2016 - 31.05.2016 2846,90 zł 01.12.2015 - 29.02.2016 2726,80 zł 01.09.2015 - 30.11.2015 2698,50 zł 01.06.2015 - 31.08.2015 2838,50 zł 01.03.2015...

Najnowsze artykuły