Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%) 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 10 2,80 3 Rybactwo A-03 4 1,20 4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego...

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 1.04.2019 r. –...

Kwota Rodzaj odszkodowania 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego...

Średnie wynagrodzenie nauczycieli

Stopień awansu zawodowego Kwota bazowa Wskaźnik procentowy Średnie wynagrodzenie od 1.01.2019 r. nauczyciel stażysta 3045,21 zł 100% 3045,21 zł nauczyciel kontraktowy 3045,21 zł 111% 3380,18 zł nauczyciel mianowany 3045,21 zł 144% 4385,10 zł nauczyciel dyplomowany 3045,21 zł 184% 5603,19 zł

Kwota bazowa dla nauczycieli

Okres obowiązywania Stawka od 1 stycznia 2019 3045,21 zł od 1 kwietnia 2018 2900,20 zł od 1 stycznia 2017 2752,92 zł od 1 stycznia 2013 2717,59 zł od 1 stycznia 2012 2618,10 zł od 1 września 2012 2717,59 zł  

Kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego

Limit Okres: od 01.03.2019 r. Dopuszczalna kwota przychodu* miesięczna 1146,30 zł roczna 13 755,60 zł Graniczna kwota przychodu** miesięczna 3209,60 zł roczna 38 515,20 zł *    powodująca zmniejszenie świadczenia **    powodująca zawieszenie świadczenia

Ryczałtowa kwota świadczenia przedemerytalnego

Okres Wysokość od 01.03.2019 r. 1140,99 zł od 01.03.2018 r. 1070,99 zł od 01.03.2017 r. 1040,00 zł od 01.03.2016 r. 1029,86 zł od 01.03.2015 r. 1027,39 zł od 01.03.2014 r. 991,39 zł od 01.03.2013 r. 975,78 zł od 01.03.2012 r. 938,25...

Renta socjalna

Okres Wysokość od 01.03.2019 r. 1100,00 zł od 01.03.2018 r. 865,03 zł od 01.03.2017 r. 840,00 zł od 01.03.2016 r. 741,35 zł od 01.03.2015 r. 739,58 zł od 01.03.2014 r. 709,34 zł od 01.03.2013 r. 698,17 zł od 01.03.2012 r. 671,31...

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Świadczenie Kwota maksymalnego zmniejszenia za okres: 1.03.2018 - 28.02.2019 od 1.03.2019 Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 582,38 zł 599,04 zł Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 436,82 zł 449,31...

Wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych

Świadczenie Wskaźnik waloryzacji przyznane do dnia 28.02.2019 r. 102,86% przyznane do dnia 28.02.2018 r. 102,98% przyznane do dnia 28.02.2017 r. 100,44% przyznane do dnia 29.02.2016 r. 100,24% przyznane do dnia 28.02.2015 r. 100,68% przyznane do dnia...

Dodatki do emerytur i rent od dnia 1.03.2019 r.

Świadczenie Kwota dodatek pielęgnacyjny 221,01 zł dodatek dla sieroty zupełnej 417,27 zł dodatek kombatancki 221,01 zł dodatek kompensacyjny 33,30 zł dodatek za tajne nauczanie 221,01 zł

Najnowsze artykuły