Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2018 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 520,36 zł 122,98 zł rentowa 8,00% 213,26 zł 50,40 zł wypadkowa2) 1,80% 47,98 zł 11,34 zł chorobowa3) 2,45% 65,31 zł 15,44 zł zdrowotna4) 9,00% 319,94 zł 319,94 zł FP5) 2,45% 65,31 zł 0,00 zł łacznie – 1232,16 zł 520,10 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 1166,85 zł 504,66 zł składki obowiązkowe...

Podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą w 2018

Składka Podstawa wymiaru składek Obniżona podstawa wymiaru* na ubezpieczenia społeczne 2665,80 zł 630,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne 3554,93 zł ** * dla osób wymienionych w art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r....

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku

Okres Wysokość IV kwartał 2017* 4739,91 zł III kwartał 2017 4510,86 zł II kwartał 2017 4477,18 zł I kwartał 2017 4390,54 zł IV kwartał 2016 4404,17 zł III kwartał 2016 4254,20 zł II kwartał 2016 4246,21 zł I kwartał 2016 4201,91...

Średnie wynagrodzenie nauczycieli

Stopień awansu zawodowego Kwota bazowa Wskaźnik procentowy Średnie wynagrodzenie od 1.01.2017 r. nauczyciel stażysta 2752,92 zł 100% 2752,92 zł nauczyciel kontraktowy 2752,92 zł 111% 3055,74 zł nauczyciel mianowany 2752,92 zł 144% 3964,20 zł nauczyciel dyplomowany 2752,92 zł 184% 5065,37 zł

Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.12.2017 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 170,22 zł emerytalne 16,61 zł 16,61 zł rentowe 11,06 zł 2,55 zł chorobowe – 4,17 zł w 2. roku nauki 212,78 zł emerytalne 20,77 zł 20,77 zł rentowe 13,83 zł 3,19 zł chorobowe – 5,21 zł w 3. roku...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w IV kw. 2017 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach październik-grudzień 2017 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 902,17 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2255,43 zł powyżej 2...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki październik–grudzień 2017 r. 4510,86 zł 9% 405,98 zł lipiec–wrzesień 2017 r. 4477,18 zł 9% 402,95 zł kwiecień–czerwiec 2017 r. 4390,54 zł 9% 395,15 zł styczeń–marzec 2017 r. 4404,17 zł 9% 396,38 zł październik–grudzień 2016 r. 4254,20 zł 9% 382,88 zł lipiec–wrzesień 2016 r. 4246,21 zł 9% 382,16 zł kwiecień–czerwiec...

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2018 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy Kwota dodatku styczeń 168 godzin 2,50 zł luty 160 godzin 2,63 zł marzec 176 godzin 2,39 zł kwiecień 160 godzin 2,63 zł maj 160 godzin 2,63 zł czerwiec 168 godzin 2,50 zł lipiec 176 godzin 2,39 zł sierpień 176 godzin 2,39 zł wrzesień 160 godzin 2,63 zł październik 184 godziny 2,28 zł listopad 168...

Kwota bazowa dla nauczycieli

Okres obowiązywania Stawka od 1 stycznia 2017 2752,92 zł od 1 stycznia 2013 2717,59 zł od 1 stycznia 2012 2618,10 zł od 1 września 2012 2717,59 zł  

Najnowsze artykuły