Średnie wynagrodzenie nauczycieli

Stopień awansu zawodowego Kwota bazowa Wskaźnik procentowy Średnie wynagrodzenie od 1.01.2017 r. nauczyciel stażysta 2752,92 zł 100% 2752,92 zł nauczyciel kontraktowy 2752,92 zł 111% 3055,74 zł nauczyciel mianowany 2752,92 zł 144% 3964,20 zł nauczyciel dyplomowany 2752,92 zł 184% 5065,37 zł

Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1.03.2017 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 168,83 zł emerytalne 16,48 zł 16,48 zł rentowe 10,97 zł 2,53 zł chorobowe – 4,14 zł w 2. roku nauki 211,03 zł emerytalne 20,60 zł 20,60 zł rentowe 13,72 zł 3,17 zł chorobowe – 5,17 zł w 3. roku...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w III kw. 2017 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach lipiec-wrzesień 2017 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 895,44 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2238,59 zł powyżej 2...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki lipiec–wrzesień 2017 r. 4477,18 zł 9% 402,95 zł kwiecień–czerwiec 2017 r. 4390,54 zł 9% 395,15 zł styczeń–marzec 2017 r. 4404,17 zł 9% 396,38 zł październik–grudzień 2016 r. 4254,20 zł 9% 382,88 zł lipiec–wrzesień 2016 r. 4246,21 zł 9% 382,16 zł kwiecień–czerwiec 2016 r. 4201,91 zł 9% 378,17...

Kwota bazowa dla nauczycieli

Okres obowiązywania Stawka od 1 stycznia 2017 2752,92 zł od 1 stycznia 2013 2717,59 zł od 1 stycznia 2012 2618,10 zł od 1 września 2012 2717,59 zł  

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2017 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy Kwota dodatku styczeń 168 godzin 2,38 zł luty 160 godzin 2,50 zł marzec 184 godzin 2,17 zł kwiecień 152 godzin 2,63 zł maj 168 godzin 2,38 zł czerwiec 168 godzin 2,38 zł lipiec 168 godzin 2,38 zł sierpień 176 godzin 2,27 zł wrzesień 168 godzin 2,38 zł październik 176 godzin 2,27 zł listopad 160...

Roczna kwota graniczna

Okres obowiązywaniaWysokość 2016 r. 3258,00 zł 2015 r. 3204,00 zł 2014 r. 3166,00 zł 2013...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka II kwartał 2017 42,00 zł do 50 ha 178,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 284,00 zł pow. 100 ha...

Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2017 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 499,28 zł 117,12 zł rentowa 8,00% 204,62 zł 48,00 zł wypadkowa2) 1,80% 46,04 zl 10,80 zł chorobowa3) 2,45% 62,67 zł 14,70 zł zdrowotna4) 9,00% 297,28 zł 297,28 zł FP5) 2,45% 62,67 zł 0,00 zł łacznie – 1172,56 zł 487,90 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 1109,89 zł 473,20...

Najnowsze artykuły