Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.06.2019 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 198,04 zł emerytalne 19,33 zł 19,33 zł rentowe 12,87 zł 2,97 zł chorobowe – 4,85 zł w 2. roku nauki 247,55 zł emerytalne 24,16 zł 24,16 zł rentowe 16,09 zł 3,71 zł chorobowe – 6,06 zł w 3. roku...

Limit miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zawieszeniem prawa do renty socjalnej

Okres obowiązywania Wysokość 01.06.2019 - 31.08.2019 3465,70 zł 01.03.2019 - 31.05.2019 3404,70 zł 01.12.2018 - 28.02.2019 3206,20 zł 01.09.2018 - 30.11.2018 3164,80 zł 01.06.2018 - 31.08.2018 3236,00 zł 01.03.2018 - 31.05.2018 3161,70 zł 01.12.2017 - 28.02.2018 2979,00 zł 01.09.2017 - 30.11.2017 2954,50 zł 01.06.2017 - 31.08.2017 3047,50 zł 01.03.2017...

Limity miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych

Okres obowiązywania Zmniejszenie świadczeń Zawieszenie świadczeń 70%* 130%* 01.06.2019 - 31.08.2019 3465,70 zł 6436,30 zł 01.03.2019 - 31.05.2019 3404,70 zł 6322,90 zł 01.12.2018 - 28.02.2018 3206,20 zł 5954,30 zł 01.09.2018 - 30.11.2018 3164,80 zł 5877,40 zł 01.06.2018 - 31.08.2018 3236,00 zł 6009,70 zł 01.03.2018 - 31.05.2018 3161,70 zł 5871,70 zł 01.12.2017 - 28.02.2018 2979,00 zł 5532,30 zł 01.09.2017 -...

Wynagrodzenie młodocianych

Okres obowiązywania Rok nauki Kwota 01.06.2019 – 31.08.2019 w 1. roku nauki 198,04 zł w 2. roku nauki 247,55...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki kwiecień–czerwiec 2019 r. 5015,03 zł 9% 451,35 zł styczeń–marzec 2019 r. 5071,41 zł 9% 456,43 zł październik–grudzień 2018 r. 4822,83 zł 9% 434,05 zł lipiec–wrzesień 2018 r. 4812,84 zł 9% 433,16 zł kwiecień–czerwiec 2018 r. 4700,11 zł 9% 423,00 zł styczeń–marzec 2018 r. 4739,91...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w II kw. 2019 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach kwiecień-czerwiec 2019 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 1003,01 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2507,52 zł powyżej 2...

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%) 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 10 2,80 3 Rybactwo A-03 4 1,20 4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka II kwartał 2019 42,00 zł do 50 ha 188,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 301,00 zł pow. 100 ha...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka II kwartał 2019 r. 42,00 zł do 50 ha 94,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 207,00 zł pow. 100...

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 1.04.2019 r. –...

Kwota Rodzaj odszkodowania 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 917 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego...

Najnowsze artykuły