500+ na każde dziecko już od lipca

500 zł na każde dziecko – to największa zmiana w programie „Rodzina 500+” zapowiedziana w Nowej Piątce PiS. Pieniądze wypłacane będą też na dzieci...

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2019 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 18 lutego 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 211) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej...

Z roku na rok rośnie skuteczność rehabilitacji leczniczej ZUS

Rehabilitacja lecznicza ma przede wszystkim zapobiegać długotrwałej niezdolności do pracy, a jednocześnie pomagać skutecznie zadbać o zdrowie. W 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył ponad...

Efekty kontroli zwolnień lekarskich – ponad 195 mln zł wróciło do ZUS

Lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach...

ZFŚS i zaciągnięte pożyczki przez pracowników

„Pracodawca chce sprzedać bądź zlikwidować nasz zakład pracy. Pracownicy mają zaciągnięte pożyczki z ZFŚS, co z zadłużeniami? Jakie informacje pracodawca mógłby przekazać działającym w...

Emerytura dla rodzica czwórki dzieci: ojcowie traktowani nierówno – przestrzega RPO

Bez takiej rodzinnej tragedii ojciec, który poświęci się wychowaniu czwórki dzieci, wsparcia od państwa nie dostanie. Taki przepis zdaniem Rzecznika może być uznany za...

Sprawy o świadczenia rodzinne i wychowawcze nadal z dużymi zaległościami

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dalsze działania dla usprawnienia wypłaty tych świadczeń. Adam Bodnar napisał do minister...

Chory ma obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie L4

Zgodnie z nowymi przepisami ubezpieczony ma obowiązek podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli będzie on inny niż...

Od 1 stycznia 2019 r. wyższe świadczenie pielęgnacyjne

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić 1583 zł miesięcznie, czyli 106 zł więcej niż obecnie. Mechanizm corocznej...

Karta Dużej Rodziny – więcej osób będzie korzystać z ulg

Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwała tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu...

Najnowsze artykuły