W jakich przypadkach przysługuje zasiłek opiekuńczy z ZUS-u?

Zasiłek opiekuńczy jest to szczególnego rodzaju świadczenie przyznawane ubezpieczonemu w przypadku zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym,...

300+: Ruszył nabór wniosków

W sobotę 1 lipca ruszył nabór wniosków w programie "Dobry start" zwanym 300+. Dzięki programowi rodziny otrzymają nową formę wsparcia bez względu na dochód. Świadczenie...

Jeśli nie renta rodzinna to co?

Przepisy regulujące zasady przyznawania renty rodzinnej zawarte są w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych...

Internetowe Konto Pacjenta – szybki dostęp do danych medycznych

Dzięki wprowadzanym zmianom pacjenci zyskają w jednym miejscu dostęp do informacji dotyczących m.in.: wystawionych oraz zrealizowanych recept i skierowań, wytworzonej elektronicznej dokumentacji medycznej, złożonych...

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi – zmiany w przepisach

Z dniem 6 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

Zmiany w uprawnieniach kombatantów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw,...

Będą pieniądze na warsztaty terapii zajęciowej

Od 1 stycznia 2016 roku dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika w WTZ wzrosło aż o 1200 zł. Obecnie wynosi 15 996 zł. Wcześniej –...

300+: Który z rodziców składa wniosek w programie Dobry Start?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start", którego celem jest zakup wyprawki szkolnej,  może być złożony przez rodziców – wniosek powinno złożyć jedno...

MRPiPS: świadczenie 300+ otrzyma 4,6 mln uczniów

Program „Dobry Start” powszechnie znany jako 300+ jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie Dobry Start to...

RPP za likwidacją skierowań do dermatologa i okulisty

Od stycznia 2015 r. pacjenci, którzy w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej chcą uzyskać świadczenie zdrowotne od dermatologa lub okulisty muszą przedstawić stosowne skierowanie od...

Najnowsze artykuły