MRPiPS: pomoc dla 3 milionów uczniów

Rodzice złożyli ponad 2,94 mln wniosków, w tym ponad 51% online, a ponad 2,96 miliona dzieci otrzymało wsparcie z rządowego programu „Dobry Start”. Jak informuje...

„Mama 4+” nowy program pomocowy rządu

Resort rodziny przedstawił program wsparcia dla rodziców „Mama 4+”. Program ma zapewnić pomoc matkom i ojcom, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, ale nie...

MRPiPS: większe wsparcie dla najmłodszych

Edycja 2019 programu „Maluch+” to 450 mln zł na rozwój miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Wśród ważnych zmian jest wzrost dofinansowania dla samorządów na...

500+ nowy okres świadczeniowy

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenia dla rodzin na nowy okres świadczeniowy. Również można składać wnioski o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+. Do końca...

Zasiłek opiekuńczy – co się zmieniło?

Od 6 czerwca 2018 r. zasiłek opiekuńczy przysługuje także w razie konieczności sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 18 lat z orzeczeniem...

Poprawia się sytuacja finansowa szpitali

Niższy poziom zobowiązań wymagalnych świadczy o tym, że sytuacja finansowa szpitali się poprawia. W 2004 r. zobowiązania wymagalne wynosiły blisko 5,9 mld zł, obecnie...

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2018 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 20 sierpnia 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 835) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej...

Wyższa renta socjalna – 1 września wejdą w życie nowe przepisy

Podwyżka świadczenia realizuje jedno z postanowień porozumienia zawartego 24.04.2018 r. przez rząd i część środowisk osób niepełnosprawnych. Renta socjalna wzrośnie z 865,03 do 1029,80...

E-zwolnienie lekarskie

„Czy pracownik, któremu wystawiono e-zwolnienie lekarskie ma obowiązek w jakikolwiek sposób (np. telefonicznie) poinformować pracodawcę o tym fakcie? Zastanawia mnie, co zrobić w sytuacji,...

Nowe funkcjonalności na PUE ZUS w związku z e-ZLA

Nowa wersja portalu PUE wprowadza zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA). Jedną z głównych zmian jest dodanie możliwości nadania...

Najnowsze artykuły