O ile wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne?

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić 1583 zł miesięcznie, czyli 106 zł więcej niż obecnie. Mechanizm corocznej...

Już prawie co drugie L4 wystawiane jest elektronicznie

145,6 tys. lekarzy jest uprawnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich, z których blisko 105 tys. ma już elektroniczny profil niezbędny do wystawiania e-ZLA. Spośród 2,6...

Wynagrodzenie pracowników socjalnych – wsparcie dla gmin

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, także w zakresie wynagrodzenia pracowników, należy do zadania własnego gminy. Nie mniej...

50 mln zł dla lekarzy POZ w związku z wprowadzeniem e-zwolnienia.

NFZ dofinansuje zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia, np. dla asystentów medycznych. Maksymalna kwota przypadająca na jednego świadczeniodawcę to 36 400 zł,...

Będą nowe przepisy dotyczące egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy ściągalność alimentów systematycznie wzrasta, czego przykładem jest poprawa egzekucji należności na rzecz budżetu państwa z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego...

Od 1 listopada 2018 r. wyższe świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2017 poz. 1952, z późn. zm.) kryteria dochodowe warunkujące prawa do: zasiłku rodzinnego,...

500+ wnioski do końca października

1 października 2018 r. rozpoczął się kolejny okres na który przyznawane jest świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+”. Wrzesień był ostatnim miesiącem, w...

RPP interweniuje w sprawie samotnych opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Do Rzecznika Praw Pacjenta napływają zgłoszenia samotnych rodziców i opiekunów zależnych osób z niepełnosprawnością, bezradnych w obliczu pogorszenia się ich stanu zdrowia i konieczności...

Elektroniczne skierowanie ruszyło

Docelowo pilotaż e-skierowania przeprowadzony zostanie w około 200 placówkach, które będą dołączały do programu sukcesywnie. Placówki biorące udział w pilotażu będą oznaczone logo e-skierowania....

Pieniądze na święta dla pracowników

„Firma dotychczas przekazywała pracownikom talony towarowe z okazji świąt z ZFŚS według kryterium dochodowego (3 grupy pracowników) na wnioski pracowników, od których był odprowadzany...

Najnowsze artykuły