Nowy jednolity tekst ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303) oraz zmiany wynikające z...

Podpis osobisty – kolejna metoda podpisywania dokumentów ZUS

Do tej pory wnioski na portalu PUE ZUS można było wysłać za pomocą profilu zaufanego (PZ ePUAP) oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a w wybranych...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w I kw. 2020 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, w IV kw. 2019 roku wyniosło 5368,01 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 217,86 zł, czyli...

Zmiany w imiennych raportach i deklaracjach rozliczeniowych dla przedsiębiorców

Z dniem 1 lutego br. wchodzą w życie kolejne zmiany w zakresie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych – tym razem chodzi o wzory imiennego raportu...

Zmiany w zakresie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych

Z dniem 1 czerwca 2020 r. wejdą w życie, z jednym wyjątkiem, zmiany w przepisach wykonawczych określających wzory dokumentów stosowane w zakresie ubezpieczeń społecznych. Powyższa...

Wzrosła składka zdrowotna rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w...

ZUS poinformuje przedsiębiorców o rozliczeniu e-składki

Z listu przekazanego przez ZUS każdy przedsiębiorca dowie się, czy jego konto jest rozliczone na tzw. „zero”, czy też ma nadpłatę lub niedopłatę. W...

Do 31 stycznia 2020 r. płatnicy składek muszą złożyć ZUS IWA

Kto ma obowiązek złożyć ZUS IWA? Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2019 rok zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy...

Mała działalność gospodarcza (MDG) – jak obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na styczeń 2020...

Jak informuje ZUS, w kalkulatorze wprowadzone zostały zmiany niezbędne do obliczenia podstawy wymiaru składek, która będzie obowiązywała w styczniu 2020 r., takie jak: obowiązujący...

Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2020 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.) podstawą wymiaru składki...

Najnowsze artykuły