Doradca płatnika składek w ZUS

W czym pomoże doradca? Doradca płatnika składek udzieli Ci wsparcia w temacie ubezpieczeń i składek. Odpowie też na wszystkie pytania dotyczące obowiązków związanych z prowadzeniem...

Nadpłacone składki na Fundusz Pracy i zwrot z ZUS

„W wyniku samokontroli okazało się, że mogłam skorzystać ze zwolnienia z Funduszu Pracy w 2017 wynikającego z przyjęcia osób (skierowanych przez urząd pracy, którzy...

Najważniejsze zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 część II

Zmiany w opłacaniu składek ZUS Każdemu przedsiębiorcy został przydzielony indywidualny rachunek składkowy, na który przedsiębiorca będzie przelewał składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,...

E-składka podsumowanie

Od 1 stycznia nastąpiły zmiany w opłacaniu składek przez przedsiębiorców. Do tej pory przedsiębiorcy dokonywali kilku przelewów do ZUS, teraz robią jeden, co upraszcza...

Rekordowa podwyżka składki zdrowotnej w 2018 roku

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. 17.01.2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym...

Do 31 stycznia 2018 r. płatnicy składek muszą złożyć ZUS IWA

Kto ma obowiązek złożyć ZUS IWA? Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2017 rok zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy...

TK zbada ustawę znoszącą limit składek ZUS

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, analiza przebiegu prac legislacyjnych w zakresie trybu zaopiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego,...

Masz zaległości w ZUS? Możesz stracić prawo do świadczeń

Z początkiem 2018 roku weszła w życie ostatnia część przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych...

Wzrosła składka zdrowotna rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w...

W 2018 roku wzrosły składki na tzw. mały ZUS

Osoby podejmujące działalność gospodarczą mają możliwość ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia firmy. Dla tej grupy przedsiębiorców podstawą wymiaru...

Najnowsze artykuły