Uwaga! ZUS nie wysyła faktur

Zakład podkreśla, że pod żadnym pozorem nie należy otwierać załącznika z takiego maila. Plik zawiera zawirusowane oprogramowanie, które natychmiast instaluje się na komputerze. W ostatnich...

Polacy mało wiedzą o ubezpieczeniach społecznych

ZUS podkreśla, że dzięki podjętym działaniom, m.in. „Lekcjom z ZUS”, świadomość ubezpieczeniowa jest coraz większa. Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, którą właśnie nawiązał ZUS,...

ZUS wprowadził ułatwienia w obsłudze z e-ZLA

Generowane raporty ułatwiają wprowadzanie informacji, które wynikają z elektronicznych zwolnień, np. do systemów kadrowo-płacowych. Jest to duże ułatwienie szczególnie dla płatników, którzy zgłaszają wiele...

Składki na ubezpieczenia rolników w IV kw. 2018 r.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie...

Dzięki e-składce przedsiębiorcy popełniają mniej błędów

Od początku roku do końca sierpnia ZUS obsłużył już ponad 20 mln płatności na indywidualne numery rachunków składkowych, czyli średnio ok. 2,5 mln wpłat...

Ulga na start zawsze bez składek

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to...

Nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD)

Przedmiotowa ustawa modyfikuje przepisy rozdziału 6 ustawy poprzez: likwidację ewidencyjnego wyodrębnienia aktywów, pochodzących z przeniesienia aktywów określonych w art. 58 ust. 2 pkt 4a...

Mały ZUS dla małych firm z podpisem prezydenta

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu opłacają składki ZUS w takiej samej wysokości (obecnie jest to 1232,16 zł). Zatem przedsiębiorca,...

Od 01.09.2018 r. niższe minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232), minimalne wynagrodzenie pracowników...

Zbliżają się terminy opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników

Termin opłacenia składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca, czyli za lipiec br. termin ten przypada na 16 sierpnia br....

Najnowsze artykuły