Zniesienie limitu składek ZUS przesunięte o rok

Nowelizacja znosi górny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą odprowadzane od całości przychodu, podobnie jak w...

Prezydent podpisał nowelizację przepisów dot. prewencji wypadkowej

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Tym samym zostały doprecyzowane zasady realizowanej...

Czy wzrosną koszty pracy? Projekt pełnego ZUS-u od składek emerytalnych

Pod koniec października 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych...

ZUS apeluje o odbieranie listów z informacją o numerze rachunku

W dniu 20 października ZUS zakończył operację wysyłania do płatników składek listów, w których podany jest indywidualny, jeden dla każdego płatnika składek numer rachunku...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kw. 2017 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 33,68 zł, czyli o 0,75%. W stosunku do analogicznego kwartału 2016...

ZUS: Zmiany w opłacaniu składek na FGŚP

Zmiana została wprowadzona art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności...

Trwa wielka operacja w ZUS

E-składka - czyli proste płatności do ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od. 01.10.2017 roku zaczął wysyłkę 3,7 mln listów do przedsiębiorców. Podaje w nich indywidualny, jeden...

Jak ZUS rozdysponuje składki płacone jednym przelewem?

Nowy akt prawny opublikowano w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz....

ZUS 2018: jedna wpłata na jedno konto

Z dniem 1 października weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz...

ZUS z umów o dzieło?

Nie od dziś wiadomo, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmierza do oskładkowania wszystkich umów cywilnoprawnych, w tym również umów o dzieło. Taka potrzeba wiąże się przede...

Najnowsze artykuły