Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – nowe wzory wniosków

Z dniem 28 czerwca br. weszły w życie zmiany w przepisach wykonawczych polegające na określeniu nowych wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne dotyczących wypłaty refundacji...

Mały ZUS dla małych firm – rząd przyjął projekt ustawy

„Ustawa skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Szacujemy, że ze zmian skorzysta ok. 200 tys. działających przedsiębiorców, a co najmniej drugie tyle...

ZUS: dzięki Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego sprawdzisz, czy pracodawca opłaca składki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął akcję wysyłania Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego. IOSKU to przede wszystkim szczegółowa informacja o koncie emerytalnym tj. o zgromadzonych tam...

TK wyznaczył termin rozprawy ws. zniesienia limitu składek ZUS

Zakwestionowana ustawa znosi górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek ZUS. Oznacza to, że składka na...

Składki na ubezpieczenia rolników w III kw. 2018 r.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie...

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – projekt

W projekcie nowelizacji ustawy określono nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), pochodzących z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela FRD. FRD zarządza...

Uwaga: Nowe stawki ubezpieczenia wypadkowego

Zmiana wysokości składek wypadkowych z początkiem kwietnia 2018 r. Od 01.04.2018 roku zaczęły obowiązywać zmienione stawki ubezpieczenia wypadkowego, w ... (...) oparciu o nowe rozporządzenie MRPiPS...

Waloryzacja składek na subkoncie ZUS od 1 czerwca

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2018 r. wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń...

Nowe obowiązki rolników w zakresie ubezpieczeń i PIT

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi: prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w...

Wzory dokumentów stosowanych w zakresie ubezpieczeń społecznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2018 r. pod pozycją 804 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 29.03.2018 r., w załączniku do którego zawarty...

Najnowsze artykuły