Zawieszenie renty socjalnej – od grudnia wyższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1340, ze zm.) prawo do renty...

Od 1 grudnia wzrosną limity zarobków dla emerytów i rencistów

Przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2018 r. wyniosło 4580,20 zł (Dz.U. z 2018 r. poz. 1100) i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale...

Znamy już limit wpłat na IKZE w 2019 roku

Zgodnie z art. 13a ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz....

Wysokość wpłat na IKE w 2019 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1776) wpłaty dokonywane na...

Emerytura dla matek z czwórką dzieci już od 1 stycznia 2019 r.

Kto może otrzymać świadczenie? Co do zasady z prawa do świadczenia skorzystają kobiety – matki, które urodziły i wychowały, bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci....

Świadczenia emerytów trafiają na konta

Wskaźnik ubankowienia seniorów rośnie. Z danych NBP wynika, że 57 proc. osób powyżej 59 roku życia ma konto w banku. Wśród klientów Zakładu ich...

Ustawa o PPE – zmiana wynikająca z noweli prawa związkowego

W ramach obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych...

Emerytury i renty w I półroczu 2018 roku

Przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w I półroczu 2018 r. wyniosła 9178,4 tys. osób i była o 3,0% większa niż przed rokiem. Wzrost...

Podważenie decyzji ZUS

„Otrzymałem decyzję z ZUS-u o rozliczeniu renty rodzinnej z dnia 06.08.2018 r., która wykazuje że przyznano mi rentę po żonie, nie doliczając prowadzenia działalności...

Renta rodzinna po osobie, która pracowała za granicą

Zagraniczne okresy ubezpieczenia zmarłego zostaną dodane przez ZUS do polskich okresów ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do świadczenia, które przyznawane jest na podstawie długości stażu...

Najnowsze artykuły