Zmiany w emeryturach rolników od 1 października 2017 r.

Obniżenie wieku emerytalnego oznacza, że od 1 października br. o przyznanie emerytury rolniczej będą mogły ubiegać się: osoby, które skończą 60 lub 65 lat...

Doradcy emerytalni

Minister Rafalska przypomniała, że przeprowadzony w dwóch oddziałach Zakładu pilotaż świetnie się sprawdził. – Doradcy obsłużyli ponad 6 tys. osób. Teraz kolejni będą oblegani...

Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za I kwartał 2017 r.

Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.), przy ustalaniu...

Niższe odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 21 czerwca 2017 r., opublikowanym w M.P. pod poz. 643, w okresie od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r....

Jak ZUS ustali średnie dalsze trwanie życia po obniżeniu wieku emerytalnego?

Jaki wiek zostanie wzięty pod uwagę? Średnie dalsze trwanie życia ustalane jest przez ZUS następująco: jeżeli ubezpieczony złoży wniosek o emeryturę po miesiącu, w którym...

Co się stanie ze środkami w OFE po 1 października 2017?

Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę wartości środków zgromadzonych w OFE w ostatnim okresie oszczędzania na emeryturę wprowadzona została zasada, zgodnie z którą na 10...

Co się zmieni przy ustalaniu renty rodzinnej po 30 września 2017?

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej  lub renty z tytułu...

ZUS roześle informacje o wysokości hipotetycznej emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął akcję wysyłki blisko 19 mln Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego. Całość korespondencji ma trafić do klientów do końca sierpnia. IOSKU...

Znamy wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za I kw. 2017 r.

W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych wzrósł o 12,32%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t....

Jakie emerytury trafiają do kieszeni mundurowych?

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych informację na temat sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych. Informację przedstawił sekretarz stanu...

Najnowsze artykuły