Rządowy portal o PPK

8 stycznia uruchomiona została specjalna strona internetowa o PPK oraz infolinia. Odpowiedzialny za nią jest Polski Fundusz Rozwoju, instytucja która wdraża Pracownicze Plany Kapitałowe. Przypomnijmy, że...

ZUS rezygnuje z kolejnej transzy dotacji

Dobra sytuacja gospodarcza i wysokie wpływy ze składek sprawiają, że zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zdecydował o kolejnej, czwartej już w tym roku blokadzie dotacji...

Odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE w I kw. 2019 r.

Przez dłuższy czas odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego utrzymywały się na poziomie 4,51% w skali roku. Obniżeniu o...

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za III kw. 2018 r.

W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych uległ obniżeniu o 0,64%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

Od marca 2019 r. najniższe emerytury i renty wzrosną o 6,8%

W okresie ostatnich lat zasady waloryzacji świadczeń i mechanizm jej przeprowadzania były przedmiotem licznych zmian. Wysokość świadczeń osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe wciąż uznawana...

Kto pracuje na nasze emerytury?

Ci, którzy przejdą na emeryturę od drugiej połowy 2019 r., mogą zyskać ok. 500 zł rocznie dzięki coraz większej grupie pracujących w Polsce imigrantów....

Emerytura bez podatku – projekt skierowany do prac komisji

Każdego miesiąca ZUS potrąca z rent i emerytur około 20 proc. na podatki. To jedna piąta budżetu seniora. PSL chce, by emerytury w Polsce...

PPK: emerytury kapitałowe – jak wygląda nowy system dobrowolnego oszczędzania?

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych – nasz Ekspert, prawnik – Paweł Nowak przedstawia i ocenia najważniejsze założenia. W dniu 19.11.2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda...

IKE, IKZE i PPK – zbyt drogie te fundusze?

Pod koniec roku rozpoczynają się kampanie promocyjne funduszy inwestycyjnych, by skłonić Polaków do uczestnictwa w IKZE oraz IKE. Zbyt wysokie prowizje w tych programach...

Emerytury wyliczane optymistycznie

Wśród wielu istotnych i niepodważalnych zalet Pracowniczych Planów Kapitałowych padł strzał w stopę. Zaprezentowany kalkulator przyszłego świadczenia emerytalnego może być niezwykle mylący. Dlaczego? Według informacji...

Najnowsze artykuły