Od 1 grudnia wyższe limity zarobków dla emerytów i rencistów

Przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2017 r. wyniosło 4255,59 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 34,90 zł. Oznacza to, że kwoty...

Zawieszenie renty socjalnej – od grudnia wyższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) prawo do renty socjalnej...

Zmiany w przyznawaniu najniższych emerytur podpisane przez Prezydenta

Podstawowym celem ustawy, jak informuje kancelaria prezydenta, jest objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących osobom, które nie...

Mniej nowych emerytów niż szacowano

Przypomnijmy, że od 1 października 2017 roku kobiety mogą znów przejść na emeryturę w wieku 60 lat a mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia....

Pracownicze Plany Kapitałowe zastąpią OFE?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Podstawowym celem PPK będzie zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie...

Znamy już limit wpłat na IKZE w 2018 roku

Zgodnie z art. 13a ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz....

Wysokość wpłat na IKE w 2018 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz....

MRPiPS: polska emerytura tylko za pracę w Polsce

Wiceminister Marcin Zieleniecki zdementował informację, jakoby pracownicy z Ukrainy, którzy przepracują w Polsce zaledwie miesiąc, dostaną tysiąc złotych polskiej emerytury. - „Polskie emerytury mogą być...

RPO interweniuje ws. zabezpieczenia emerytalnego piłkarzy

Polski Związek Piłkarzy, mający status związku zawodowego, przedstawił RPO szereg problemów związanych z zatrudnieniem piłkarzy uprawiających sport w sposób profesjonalny oraz ich odpowiedniego zabezpieczenia...

Świadczenia dla emerytów górniczych – ustawa podpisana przez Prezydenta

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1971 opublikowano ustawę z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla....

Najnowsze artykuły