Renta socjalna – ogłoszono jednolitą wersję przepisów

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: pięciu nowelizacji uchwalonych w okresie od lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1175), do maja 2018...

Znaczące różnice w emeryturach kobiet i mężczyzn – raport ZUS nie pozostawia złudzeń

Dane z Raportu ZUS wyraźnie wskazują na brak równowagi pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn. Niższy wiek emerytalny, czyli możliwość szybszego kończenia kariery zawodowej przez...

Waloryzacja emerytur 2019 – ile wyniesie?

Strona rządowa, zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 12 czerwca 2018 r. „Propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.”,...

Od 1 lipca br. wzrosły progi potrąceń ze świadczeń emerytów i rencistów

Jak było do tej pory? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z...

Opublikowano jednolity tekst ustawy emerytalnej

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 7 nowelizacji uchwalonych w okresie od czerwca 2017 r. (Dz.U. poz. 1386), do maja 2018 r....

Odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE w III kw. 2018 r.

Przez dłuższy czas odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego utrzymywały się na poziomie 4,51% w skali roku. Obniżeniu o...

Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za I kwartał 2018 r.

Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. poz. 1778, z późn. zm.), przy...

RPO: Zróżnicowanie praw emerytów z uwagi na wiek narusza konstytucję

W Gdańsku przyznano ulgi na przejazd komunikacją miejską emerytom, ale tylko jeśli już skończyli 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Zdaniem Rzecznika Praw...

Emerytura i kolejne zatrudnienie

„Zatrudniamy pracownika od 1994 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Od 06.07.2018 r. zamierza zwolnić się na mocy porozumienia stron ze...

Osoby pobierające rentę rodzinną powinny być zwolnione z abonamentu rtv

Adam Bodnar wystąpił do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremiera Piotra Glińskiego o rozważenie zwolnienia od opłat abonamentowych osób pobierających rentę rodzinną, które spełniają...

Najnowsze artykuły