Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za IV kw. 2018 r.

W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych wzrósł o 0,5%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t....

Do 31 marca płatnicy składek muszą przekazać ZUS ZSWA za 2018 rok

Kto ma obowiązek złożyć ZUS ZSWA? Zgłoszenie ZUS ZSWA są zobowiązani przekazać płatnicy, którzy na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach...

Odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE w II kw. 2019 r.

Przez dłuższy czas odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego utrzymywały się na poziomie 4,51% w skali roku. Obniżeniu o...

Jak długo pobieramy emerytury?

Jeszcze w 2011 r. okres pobierania emerytur wynosił 16 lat i 2 miesiące, a w 2017 r. już 18 lat i dwa miesiące. Rośnie...

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – co warto wiedzieć?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie? Rodzicielskie świadczenie uzupełniające mogą otrzymać osoby, które nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Świadczenie to przysługuje: matkom,...

„Emerytura +” już w maju 2019?

Projekt stanowi jedną z propozycji programowych tzw. nowej piątki i zakłada, że w maju 2019 r. wszyscy emeryci i renciści otrzymają 1,1 tys. złotych...

TK: emerytury kobiet z rocznika 1953 przeliczono w sposób niekonstytucyjny

W tej sprawie wielokrotnie występował Rzecznik Praw Obywatelskich. Kierował wystąpienia do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Prezesa ZUS, postulując zmianę prawa oraz...

Waloryzacja 2019: kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Jeżeli emeryt lub rencista osiągnie przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia, wypłacane mu świadczenie zostaje zawieszone przez ZUS. Jeżeli natomiast przychód mieści się w granicach...

Waloryzacja 2019: wyższe dodatki do emerytur i rent

Obowiązek ponownego przeliczenia dodatków wynika z dyspozycji zawartych w przepisach: 75 ust. 3 ustawy o FUS – dotyczy dodatku pielęgnacyjnego (w tym dodatku pielęgnacyjnego...

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r.

W związku z powyższym Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 2019 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 938,97 zł (wzrost o 2,86%). Waloryzacja emerytur...

Najnowsze artykuły