Przejście na emeryturę i ponowne zatrudnienie

„Jedna z naszych pracownic osiągnęła wiek emerytalny i chce przejść na emeryturę z dniem 01.10.2017 r. Obecna umowa o pracę zostałaby rozwiązana za porozumieniem...

Czerwiec to zły miesiąc na złożenie wniosku o emeryturę

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące zróżnicowania zasad ustalania wysokości emerytury na nowych zasadach w zależności od miesiąca, w którym został złożony...

Nie trwają żadne prace nad obywatelskimi emeryturami

„Gazeta Wyborcza” (15.09.2015 r.) w artykule „1000 zł emerytury obywatelskiej” poinformowała, że ZUS przygotował dla Rady Ministrów zarys nowego systemu emerytalnego, który miałby być...

15 pytań o przyszłą emeryturę

Ministerstwo pracy publikuje pytania, z którymi najczęściej przyszli emeryci zwracają się do doradców: Na jakich zasadach wyliczana jest emerytura? Przepisy obniżające wiek emerytalny co do...

Od 1 października znikną emerytury częściowe

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadzono możliwość przejścia, przed osiągnięciem wieku emerytalnego, na częściową emeryturę rolniczą. Z takiej możliwości mogli skorzystać mężczyźni, którzy...

OFE zostanie zlikwidowane

Pomysł likwidacji OFE i stworzenia pracowniczych planów kapitałowych pojawił się lipcu ubiegłego roku. Ministerstwo Rozwoju napotkało jednak opór resortu pracy, który chciał by całość...

Można już składać wnioski o emeryturę z tytułu obniżenia wieku emerytalnego

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosić 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Mimo że ustawa z dnia 16...

Czy ZUS jest przygotowany do zmian związanych z obniżeniem wieku emerytalnego?

Z dniem 1 października 2017 r. w życie wejdą przepisy przewidujące przywrócenie wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zakład Ubezpieczeń...

Kontrola uprawnień emerytalnych osób zamieszkałych za granicą

W celu zweryfikowania prawa do pobierania świadczenia emerytom i rencistom zamieszkałym za granicą przesyłany jest – do wypełnienia i własnoręcznego podpisania – odpowiedni formularz...

Komisja Europejska krytykuje obniżenie wieku emerytalnego w Polsce

W przesłanej korespondencji przedstawione zostały zastrzeżenia prawne KE z prośbą o dialog w celu rozwiązania tej kwestii i udzielenie odpowiedzi w ciągu czterech tygodni....

Najnowsze artykuły