Znamy koszty reformy emerytalnej w latach 2014–2017

Zgodnie z komunikatem koszty reformy emerytalnej w roku 2014 wyniosły 8 161 605 034,92 zł. Z uwagi na postanowienia zawarte w decyzji Rady (UE) 2015/1026...

RPO interweniuje ws. utworzenia odrębnego systemu emerytalnego dla twórców i artystów

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie prac nad odrębnym systemem zabezpieczenia emerytalnego dla twórców i artystów, dostosowanym do specyfiki ich...

MRPiPS o projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

W dniu 29 marca 2018 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło uwagi na temat projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to...

MRPiPS o projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

W dniu 29 marca 2018 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło uwagi na temat projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to...

Odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE w II kw. 2018 r.

Przez dłuższy czas odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego utrzymywały się na poziomie 4,51% w skali roku. Obniżeniu o...

Rząd przyjął nowelizację ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Chodzi m.in. o: określenie maksymalnego okresu oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do dodatkowego programu emerytalnego; rozszerzenie obowiązków informacyjnych pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne...

GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia

Zgodnie z art. 26 cyt. ustawy o emeryturach i rentach z FUS emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie...

Kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najlepsza od lat

Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2017 r. były planowane na poziomie blisko 257 mld zł. Na koniec roku okazały się jednak wyższe o 1,5 proc....

Znamy wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za IV kw. 2017 r.

W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych wzrósł o 1,10%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t....
Foto: prezydent.pl / Materiały prasowe

Prezydent za konstytucyjną ochroną wieku emerytalnego

W wystąpieniu otwierającym piątą już z kolei debatę ekspercką, poprzedzającą referendum konsultacyjne ws. ustawy zasadniczej, Andrzej Duda zwrócił uwagę, że w większości krajów zachodnich...

Najnowsze artykuły