ZUS ostrzega przed fałszywymi e-mailami informującymi o błędach w rozliczeniach składkowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina przedsiębiorcom, że jeżeli nie zdecydowali się na kontakt z opiekunem klienta drogą e-mailową, to ZUS żadnych e-maili do nich nie...

Weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Z dniem 21 listopada br. weszła w życie opublikowana w Dz.U. pod poz. 1290 nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach...

Kontrola uprawnień emerytalnych osób zamieszkałych za granicą

W celu zweryfikowania prawa do pobierania świadczenia emerytom i rencistom zamieszkałym za granicą przesyłany jest – do wypełnienia i własnoręcznego podpisania – odpowiedni formularz...

Do 31 marca płatnicy składek muszą przekazać ZUS ZSWA za 2013 rok

Do końca marca br. płatnik składek zobowiązany jest przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze...

Kapitał początkowy – korzystne zmiany w obliczaniu kapitału

W Dzienniku Ustawa z dnia 23.08.2013 r. pod poz. 960 opublikowano ustawę z dn. 21.06.2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z...

Do 31 marca płatnicy składek muszą przekazać ZUS ZSWA za 2016 rok

Do końca marca br. płatnik składek zobowiązany jest przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze...

Komisja Europejska krytykuje obniżenie wieku emerytalnego w Polsce

W przesłanej korespondencji przedstawione zostały zastrzeżenia prawne KE z prośbą o dialog w celu rozwiązania tej kwestii i udzielenie odpowiedzi w ciągu czterech tygodni....

Trybunał Konstytucyjny zajmie się reformą OFE

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Prezydent Bronisław Komorowski skierował ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad...

Wzrosną odszkodowania zdrowotne z KRUS

Od 1 lipca 2014 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową,...

TK wyznaczył termin rozprawy ws. zniesienia limitu składek ZUS

Zakwestionowana ustawa znosi górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek ZUS. Oznacza to, że składka na...

Najnowsze artykuły