Zniesienie limitu składek ZUS przesunięte o rok

Nowelizacja znosi górny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą odprowadzane od całości przychodu, podobnie jak w...

Senat za zwiększeniem wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB

Nowelizacja przewiduje, że zostanie zwiększony dostęp do świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dzięki zwiększeniu wymiaru finansowania systemu ochrony zdrowia. Dodatkowe środki...

Od 1 stycznia zmiany w 500+

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za...

Wsparcie funduszy unijnych – 73 mln zł na realizację projektu POZ+

28 listopada 2017 r. Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację projektu pilotażowego pn. Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej...

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2018 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 21 listopada 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 1112) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej...

Od 1 grudnia lekarze mogą korzystać z bezpłatnego certyfikatu ZUS do podpisania e-ZLA

Na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać i wysłać do ZUS elektroniczne zwolnienia lekarskie. Mogą do tego...

Prezydent podpisał nowelizację przepisów dot. prewencji wypadkowej

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Tym samym zostały doprecyzowane zasady realizowanej...

MRPiPS: Na emeryturę przechodzą nieaktywni zawodowo

Od początku września do 24 listopada br. ZUS wydał już prawie 332,4 tys. decyzji dotyczących świadczeń z tzw. ustawy wiekowej. Tym samym już wydano...

Prezydent podpisał ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej

Wdrożenie rozwiązań ustawy ma zwiększyć rolę profilaktyki, edukacji zdrowotnej i personelu medycznego POZ oraz pozwolić na realizację kompleksowej i holistycznej podstawowej opieki zdrowotnej, ukierunkowanej...

Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za III kwartał 2017 r.

Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), przy ustalaniu wysokości emerytury kwota...

Najnowsze artykuły