Od 01.09.2018 r. niższe minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232), minimalne wynagrodzenie pracowników...

ZUS zakończył wysyłkę IOSKU

Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła raz do roku, w wakacje. Listy są kierowane do wszystkich tych osób, które mają odprowadzoną...

E-zwolnienie lekarskie

„Czy pracownik, któremu wystawiono e-zwolnienie lekarskie ma obowiązek w jakikolwiek sposób (np. telefonicznie) poinformować pracodawcę o tym fakcie? Zastanawia mnie, co zrobić w sytuacji,...

Nowe funkcjonalności na PUE ZUS w związku z e-ZLA

Nowa wersja portalu PUE wprowadza zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA). Jedną z głównych zmian jest dodanie możliwości nadania...

Od 1 września niższe limity zarobków dla emerytów i rencistów

Przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2018 r. wyniosło 4521,08 zł i było niższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 101,76 zł. Oznacza to, że...

Zawieszenie renty socjalnej – od września niższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1340) prawo do renty socjalnej zawiesza...

Świadczenia opieki zdrowotnej – ogłoszono jednolity tekst ustawy

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z...

Świadczenia dla rodzin: Jakie wsparcie można uzyskać?

Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenia dla rodzin na nowy okres świadczeniowy oraz o nowe świadczenie dobry start - od 1 lipca wnioski można składać...

Polskie emerytury na specjalnych prawach

Polska ma najwyższy w całej Unii Europejskiej odsetek emerytów na specjalnych prawach. Ich utrzymanie kosztuje ok. 50 mld zł rocznie, a to 2,6 proc....

MRPiPS: więcej asystentów rodziny

Ponad 80% asystentów rodziny pracowało w 2017 r. na podstawie umowy o pracę. To wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do 2016 r. Rośnie...

Najnowsze artykuły