Zawieszenie renty socjalnej – od czerwca wyższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) prawo do renty socjalnej...

Pomoc społeczna: wzrosną kryteria dochodowe

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn....

Nowy jednolity tekst ustawy o emeryturach kapitałowych

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1097), z...

Wypadek w drodze do pracy

„Czy jako wypadek w drodze do pracy z domu można zaliczyć inne miejsca niż adres zameldowania? Np. droga z hotelu, od domu dziewczyny, czy...

Świadczenia rodzinne: weryfikacja kryteriów dochodowych i kwot świadczeń

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe warunkujące prawa do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka...

6% PKB na zdrowie – projekt zmian przekazany do konsultacji

Propozycje zawarte w projekcie są wynikiem dialogu społecznego, którego zwieńczeniem jest Porozumienie Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy...

Uwaga: Nowe stawki ubezpieczenia wypadkowego

Zmiana wysokości składek wypadkowych z początkiem kwietnia 2018 r. Od 01.04.2018 roku zaczęły obowiązywać zmienione stawki ubezpieczenia wypadkowego, w ... (...) oparciu o nowe rozporządzenie MRPiPS...

Ile wyniósł wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za 2017 rok?

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2017 rok, ogłoszony w obwieszczeniu z dnia 15 maja 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 476),...

Nowe obowiązki rolników w zakresie ubezpieczeń i PIT

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi: prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w...

Wzory dokumentów stosowanych w zakresie ubezpieczeń społecznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2018 r. pod pozycją 804 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 29.03.2018 r., w załączniku do którego zawarty...

Najnowsze artykuły