Wiele propozycji ważnych zmian w Kodeksie pracy

W niedługim już czasie prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy dobiegną końca. Przypomnijmy, zadaniem Komisji jest opracowanie dwóch projektów ustaw – Kodeks pracy oraz Kodeks...

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 02.02.2018 r. pod pozycją 300 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 11.01.2018 r., w załączniku do którego został...

Kombatanci i osoby represjonowane – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 31.01.2018 r. pod pozycją 276 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 11.01.2018 r., w załączniku do którego został...

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 25.01.2018 r. pod pozycją 217 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 11.01.2018 r., w załączniku do którego został...

Zatrudnienie obcokrajowców – nowe przepisy

„Firma chce zatrudnić pracownika z Gruzji jako tynkarza, gdzie powinien to zgłosić i jak obliczać zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia?” W pierwszej kolejności należy...

Kodeks postępowania cywilnego – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 19.01.2018 r. pod pozycją 155 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 08.12.2017 r., w załączniku do którego został...

Ustawa o działalności leczniczej – ogłoszono jednolitą wersję aktu prawnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 19.01.2018 r. pod pozycją 160 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 08.12.2017 r., w załączniku do którego został...

Kodeks pracy 2018 – nowa jednolita wersja ustawy

Nowy, urzędowo ujednolicony tekst ustawy – Kodeks pracy, został zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 08.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia...

Kodeks pracy – nowela wynikająca z ustawy o SOP

Z dniem 01.02.br. wejdą w życie przepisy nowej ustawy z dn. 08.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138),...

Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium RP – jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dn. 09.01.2018 r. pod pozycją 51 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 08.12.2017 r., w załączniku do którego został...

Najnowsze artykuły