Kodeks postępowania cywilnego – ogłoszono nową wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 lipca 2018 r. pod pozycją 1360 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.06.2018 r., w załączniku do...

RODO: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika

„Czy pracodawca mógł tak sformułować punkty Oświadczenia pracownika dot. przetwarzania danych osobowych? 4. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) i f) RODO, przetwarzanie...

Ustawa o rzemiośle – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2018 r. pod pozycją 1267 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.06.2018 r., w załączniku do...

Promocja zatrudnienia – nowa wersja przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2018 r. pod pozycją 1265 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.06.2018 r., w załączniku do...

Pracownicy samorządowi – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2018 r. pod pozycją 1260 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.06.2018 r., w załączniku do...

Służba medycyny pracy – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. pod pozycją 1155 opublikowano obwieszczenie Marszałka RP z dn. 10.05.2018 r., w załączniku do którego...

Informacje o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie lub zatrudnionych w sektorze finansowym

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 czerwca br. pod pozycją 1130 opublikowano nową ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji...

Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium RP – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 czerwca 2018 r. pod pozycją 1109 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 10.05.2018 r., w załączniku do...

Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium RP – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 czerwca 2018 r. pod pozycją 1109 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 10.05.2018 r., w załączniku do...

Nowela przepisów o rehabilitacji zawodowej – kolejne udogodnienia dla rodzin opiekujących się niepełnosprawnymi

Z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 6 czerwca br., weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy...

Najnowsze artykuły