Ustawa antyalkoholowa – nowe uprawnienia sądu w zakresie wywiadu środowiskowego

Z dniem 05.01.2018 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dn. 12.10.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w...

Zaświadczenie dotyczące okresu pobierania stypendiów sportowych – nowy wzór

Z dniem 29.11.2017 r. weszły w życie przepisy nowego rozp. MRPIPS z dn. 24.11.2017 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendiów sportowych...

Ustawa o cudzoziemcach – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 30.11.2017 r. pod pozycją 2206 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 30.10.2017 r., w załączniku do którego został...

Od 1 stycznia 2018 roku będzie można zameldować się przez internet

Gromadzenie danych o miejscu zamieszkania wszystkich obywateli i cudzoziemców w jednym wspólnym rejestrze PESEL będzie znacznym ułatwieniem dla funkcjonowania i wpłynie na usprawnienie realizacji zadań...

Kodeks karny – nowa jednolita wersja aktu prawnego

W Dzienniku Ustaw z dnia 29.11.2017 r. pod pozycją 2204 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 30.10.2017 r., w załączniku do którego zawarto...

Jednolite przepisy płacowe dla niektórych pracowników resortu sprawiedliwości

W Dzienniku Ustaw z dnia 04.12.2017 r. pod pozycją 2241 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 10.11.2017 r., w załączniku do którego został zawarty nowy...

Prawo o ustroju sądów administracyjnych – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28.11.2017 r. pod pozycją 2188 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 09.11.2017 r., w załączniku do którego został...

Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty – zmiany w przepisach

Z dniem 29.11.br. wchodzą w życie, z jednym wyjątkiem, zmiany w rozp. MZ z dn. 26.09.2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza...

Nowela przepisów o zwolnieniach grupowych

Z dniem 28.12.2017 r. wejdą w życie zmiany w ustawie z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn...

Przedsiębiorstwa państwowe – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 22.11.2017 r. pod pozycją 2152 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 08. 11. 2017 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły