Kodeks spółek handlowych – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2019 r. pod poz. 505 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 lutego 2019 r. w...

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku

Określone jest jako najniższa wysokość kwoty, którą należy wypłacić pracownikowi pracującemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednak niekoniecznie musi być to równoznaczne z wysokością...

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 marca 2019 r. pod pozycją 409 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.02.2019 r., w załączniku do...

Związki zawodowe – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 lutego 2019 r. pod pozycją 263 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.01.2019 r., w załączniku do...

Rozwiązywanie sporów zbiorowych – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 stycznia 2019 r. pod pozycją 174 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.01.2019 r., w załączniku do...

Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2019 r. pod pozycją 56 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 07.12.2018 r., w załączniku do którego został...

Koniec z opłatami za pobyt przy łóżku dziecka w szpitalu

Rodzice i opiekunowie nie będą ponosić żadnych opłat z wyłączeniem kosztów bezpośrednich, takich jak: posiłki wydawane rodzicom, użytkowanie pościeli oraz korzystanie z dodatkowego łóżka...

Prawo o ustroju sądów powszechnych – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2019 r. pod pozycją 52 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.12.2018 r., w załączniku do...

Staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne lekarzy oraz specjalizacje pielęgniarek – zasady finansowania w 2019...

W roku 2019 staże podyplomowe lekarzy wraz z kosztem obsługi będą finansowane w inny sposób niż w latach ubiegłych, co oznaczało wykorzystanie na powyższe...

Poprawa skuteczności egzekucji alimentów – zmiany w k.p.c.

Z dniem 11 stycznia 2019 r. wchodzą w życie – z kilkoma wyjątkami – przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie...

Najnowsze artykuły