Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin – nowy jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 lutego 2020 r. pod pozycją 203 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20.12.2019 r., w załączniku do...

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 lutego 2020 r. pod pozycją 164 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13.12.2019 r., w załączniku do...

Zmiany w prawie pracy od 01.01.2020 roku

Biorąc pod uwagę, że każdy kij ma dwa końce, niektóre ze zmian w prawie pracy, które zaczęły obowiązywać z dniem 01.01.2020 r., można rozpatrywać...

Uczestnictwo pracowników w spółce transgranicznej – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2019 r. pod pozycją 2384 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do...

Ustawa o zdrowiu publicznym – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 grudnia 2019 r. pod pozycją 2365 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do...

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 listopada 2019 r. pod pozycją 2325 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do...

Świadczenia przedemerytalne – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 listopada 2019 r. pod pozycją 2173 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.10.2019 r., w załączniku do...

Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 listopada 2019 r. pod pozycją 2181 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.10.2019 r., w załączniku do...

Prawo o ustroju sądów administracyjnych – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 listopada 2019 r. pod pozycją 2167 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.10.2019 r., w załączniku do...

Ustawa o transporcie drogowym – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 listopada 2019 r. pod pozycją 2140 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.10.2019 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły