Instytuty badawcze – nowa wersja ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 kwietnia 2018 r. pod pozycją 736 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 23.03.2018 r., w załączniku do...

Przepisy płacowe dla pracowników niektórych państwowych jednostek budżetowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 kwietnia 2018 r. pod poz. 714 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 15.03.2018 r., w załączniku do którego został...

Działalność gospodarcza w przepisach Prawa o szkolnictwie wyższym oraz Prawa oświatowego

Z dniem 30 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne...

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 marca 2018 r. pod pozycją 603 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.03.2018 r., w załączniku do...

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 marca 2018 r. pod pozycją 617 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 01.03.2018 r., w załączniku do...

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2018 r. pod pozycją 623 ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.03.2018 r., w załączniku do...

Zatrudnianie pracowników tymczasowych – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 marca 2018 r. pod pozycją 594 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 01.03.2018 r., w załączniku do...

Nowy jednolity Kodeks wykroczeń

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 marca 2018 r. pod pozycją 618 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 01.03.2018 r., w załączniku do...

Pracownicy sądów i prokuratury – nowe ujednolicone przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 marca 2018 r. pod pozycją 577 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 01.03.2018 r., w załączniku do...

Ustawa alimentacyjna – ogłoszono jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2018 r. pod pozycją 554 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.03.2018 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły