Różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w Polsce

W 2016 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kobiet o 18,5%. Jako przykład GUS podaje przeciętne miesięczne wynagrodzenie...

Rośnie liczba zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy pod warunkiem posiadania wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na wykonywanie...

GUS: Popyt na pracę

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny w końcu II kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 164,7...

Bezrobocie w sierpniu wyniosło 5,8%

Liczba bezrobotnych w sierpniu wyniosła 959,5 tys. i w porównaniu z lipcem spadła o 2,2 tys. osób tj. o 0,2%. To o 176,6 tys....

Bezrobocie w sierpniu na poziomie 5,8%

MRPiPS poinformowało, że według szacunków resortu w sierpniu br. stopa bezrobocia wg  wyniosła 5,8%. To spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 pkt....

Bezrobocie w strefie euro w lipcu na poziomie 8,2%

Stopa bezrobocia skorygowana sezonowo w strefie euro (EA19) wyniosła w lipcu 2018 r. 8,2%. Jest to najniższa stopa odnotowana w strefie euro od listopada...

PIP: pracodawcy nadal nadużywają umów cywilnoprawnych

12% skontrolowanych pracodawców nie przestrzega zakazu zawierania umów cywilnoprawnych - tak wynika ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawionego podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy w...

Rynek pracy w drugim kwartale 2018 roku

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w II kwartale 2018 r. 56,5% ludności w wieku 15 lat i...

Bezrobotni w II kwartale 2018 roku

Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że osoby bezrobotne stanowiły w II kwartale 2018 r. 3,6% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i...

Bezrobocie w strefie euro na poziomie 8,3%

Stopa bezrobocia w UE28 wyniosła w czerwcu 2018 r. 6,9% w porównaniu z majem 2018 r. I była niższa od bezrobocia w czerwcu 2017...

Najnowsze artykuły