MRPiPS: Ubywa bezrobotnych

W końcu lutego 2018 roku liczba bezrobotnych wyniosła 1 127,8 tys. osób. W porównaniu do końca stycznia br. było ich o 5,9 tys. mniej.5,9...

Refundacja dla pracodawcy, który zatrudni osoby przed 30 rokiem życia – projekt zmian

Dnia 27 lutego br. skierowano do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselski projekt zmian w przepisach, zmierzający do ułatwienia młodym osobom...

Bezrobocie w UE

W styczniu 2018 roku stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej wyniosła 7,3%. Oznacza to, że poziom bezrobocia pozostaje na tym samym poziomie co...

Na czym polega pułapka 500 plus?

Ponad 30 proc. dorosłych Polaków w rodzinach, gdzie pobierane jest świadczenie 500 plus na pierwsze i jedyne dziecko, nie ma zatrudnienia, ani go nie...

Jak zostać milionerem? Oto sprawdzony przepis

Majętność gospodarstw domowych, gdzie dominuje praca najemna, wynosi jedną trzecią tego, co w rodzinach uzyskujących główny dochód z samozatrudnienia. Przeprowadzone i opublikowane na początku...

Barometr zawodów

Ukazały się wyniki trzeciej edycji ogólnopolskiego badania Barometr zawodów. Jego celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak w najbliższym roku będzie wyglądać zapotrzebowanie na...

MRPiPS: 500+ nie dezaktywizuje kobiet

Nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że jedynym czynnikiem wpływającym na wzrost bierności zawodowej rodziców pobierających świadczenie jest świadczenie wychowawcze. Dane dotyczące wzrostu odnoszą się...

Mniej ofert pracy

Bezrobocie ciągle spada, w styczniu wynosiło poniżej 7%. Jednak już drugi miesiąc widoczny jest nieznaczny spadek miejsc pracy. Jak informuje BIEC to dopiero drugi miesiąc...

Bezrobocie w styczniu poniżej 7%

W styczniu br. stopa bezrobocia wyniosła 6,9%. To o 0,3 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej i 1,6 pkt. proc. mniej niż przed rokiem....

Szokujące dane GUS. Niezbędna reforma 500 plus

Dane pokazują również, jak zaskakująco niski jest poziom aktywności wśród rodzin z jednym dzieckiem pobierających świadczenie Rodzina 500 plus. Blisko dwa lata czekaliśmy na...

Najnowsze artykuły