Ustawa o rynku pracy zastąpi ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zmiany dotyczyć będą osób bezrobotnych, urzędów pracy oraz pracodawców. Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Przepisy nowej ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2019...

Eurostat: bezrobocie w UE w lipcu

W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w lipcu br. wyniosła 7,7%. W strefie euro osiągnęła zaś poziom 9,1%. Polska znalazła się w europejskiej czołówce krajów...

Stopa bezrobocia – obwieszczenie Prezesa GUS

Obwieszczenie Prezesa GUS z dn. 26.09.2017 r. zostało ogłoszone w Monitorze Polskim z dn. 29.09.2017 r. pod pozycją 911. Dane dotyczące bezrobocia na obszarze...

Popyt na pracę w IV kwartale 2013 – poszukiwani specjaliści, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

GUS przedstawił szczegółowy raport dotyczący sytuacji na rynku pracy w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Z przedstawionych danych wynika, że na koniec IV kwartału 2013...

Fundusze europejskie dobrym startem dla młodych przedsiębiorców

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego młodzi przedsiębiorcy mogą założyć swój własny biznes. Już blisko 26,5 tys. osób poniżej 30. roku życia skorzystało w...

Sytuacja na rynku pracy w sierpniu – kolejny miesiąc spadku bezrobocia

MPiPS przedstawiło dane dotyczące bezrobocia w ubiegłym miesiącu. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu sierpnia 2013 roku 13% i w porównaniu do lipca -...

Bezrobocie w strefie euro w lipcu na poziomie 8,2%

Stopa bezrobocia skorygowana sezonowo w strefie euro (EA19) wyniosła w lipcu 2018 r. 8,2%. Jest to najniższa stopa odnotowana w strefie euro od listopada...

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce na poziomie 4,6%

W Unii Europejskiej stopa bezrobocia we październiku br. wyniosła 7,4%. W strefie euro spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca, osiągając wartość 8,8%. Polska znalazła...

Jak nie ukarać pracownika nagrodą.

O skutecznym motywowaniu do pracy... Praca jest codzienną koniecznością i nic dziwnego, jeżeli czasem brakuje nam do niej ochoty. Chwilowy brak motywacji nie stanowi...

Coraz mniejsza luka płacowa

Dobra sytuacja gospodarcza, spadek poziomu bezrobocia wśród kobiet oraz wzrost zatrudnienia kobiet pracujących na pełen etat – to jedne z głównych przyczyn zmniejszającej się...

Najnowsze artykuły