Mniej ofert pracy

Bezrobocie ciągle spada, w styczniu wynosiło poniżej 7%. Jednak już drugi miesiąc widoczny jest nieznaczny spadek miejsc pracy. Jak informuje BIEC to dopiero drugi miesiąc...

Różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w Polsce

W 2016 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kobiet o 18,5%. Jako przykład GUS podaje przeciętne miesięczne wynagrodzenie...

ManpowerGroup przewiduje wzrost zatrudnienia

Prognoza netto zatrudnienia, przedstawiona przez ManpowerGroup, to wyrażona procentowo różnica między liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego w...

Rynek pracy w marcu

Bezrobocie w marcu 2018 roku spadło we wszystkich województwach. Spadek wyniósł od 0,1 punktu (w małopolskim, pomorskim i wielkopolskim) do 0,4 punktu procentowego w...

MRPiPS: Mniej bezrobotnych w lipcu

Liczba osób bezrobotnych w porównaniu z czerwcem spadła w lipcu br. o 6,4 tys. osób. Według szacunków Ministerstwa Rodziny stopa bezrobocia utrzymała się na...

Bezrobocie rejestrowe w I kwartale 2018 r. – dane GUS

Wyniki badania bezrobocia rejestrowanego według stanu na koniec marca 2018 roku wskazują, że w porównaniu z grudniem 2017 roku nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych...

Eurostat: Bezrobocie w Unii w sierpniu 2018 r.

Sezonowa stopa bezrobocia w strefie euro (EA19) wyniosła 8,1% w sierpniu 2018 r., W porównaniu z 8,2% w lipcu 2018 r. i z 9,0%...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 roku

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 r. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1...

Nowe regulacje dla agencji zatrudnienia

Wyższe standardy i lepsza ochrona pracy tymczasowej. Od 01.06.2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 07.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników...

Bezrobocie w sierpniu na poziomie 5,8%

MRPiPS poinformowało, że według szacunków resortu w sierpniu br. stopa bezrobocia wg  wyniosła 5,8%. To spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 pkt....

Najnowsze artykuły