Mniej ofert pracy

Bezrobocie ciągle spada, w styczniu wynosiło poniżej 7%. Jednak już drugi miesiąc widoczny jest nieznaczny spadek miejsc pracy. Jak informuje BIEC to dopiero drugi miesiąc...

ManpowerGroup przewiduje wzrost zatrudnienia

Prognoza netto zatrudnienia, przedstawiona przez ManpowerGroup, to wyrażona procentowo różnica między liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego w...

Rynek pracy w marcu

Bezrobocie w marcu 2018 roku spadło we wszystkich województwach. Spadek wyniósł od 0,1 punktu (w małopolskim, pomorskim i wielkopolskim) do 0,4 punktu procentowego w...

Bezrobocie rejestrowe w I kwartale 2018 r. – dane GUS

Wyniki badania bezrobocia rejestrowanego według stanu na koniec marca 2018 roku wskazują, że w porównaniu z grudniem 2017 roku nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych...

MRPiPS: Mniej bezrobotnych w lipcu

Liczba osób bezrobotnych w porównaniu z czerwcem spadła w lipcu br. o 6,4 tys. osób. Według szacunków Ministerstwa Rodziny stopa bezrobocia utrzymała się na...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 roku

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 r. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1...

Nowe regulacje dla agencji zatrudnienia

Wyższe standardy i lepsza ochrona pracy tymczasowej. Od 01.06.2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 07.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników...

MRPiPS: Stopa bezrobocia bez zmian

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła wg szacunków ministerstwa rodziny 7,1%, czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej. W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się o...

MRPiPS: będzie nowa ustawa o rynku pracy

W środę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowało nowe propozycje przepisów dotyczące rynku pracy. Proponowane zmiany dotyczą osób bezrobotnych, pracodawców oraz urzędów pracy. W...

Eurostat: bezrobocie w UE na poziomie 8,5%

3,8% – tyle w kwietniu br. według Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. W Unii Europejskiej osiągnęła poziom 7,1%, zaś w strefie euro 8,5%....

Najnowsze artykuły