Osoby 50+ na rynku pracy – dane GUS

GUS przedstawił opracowanie danych dotyczących osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2018 roku. Obecnie zasoby pracy, które wchodzą na rynek pracy są...

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy – nowe przepisy wykonawcze

Od dnia 15 kwietnia br. obowiązują nowe przepisy wykonawcze określające m.in. tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy. Nowe zapisy zostały zawarte...

Koronawirus a wakaty: stan i perspektywy

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w...

W służbie zdrowia pracują głównie kobiety

Z danych przedstawionych przez Eurostat wynika, że w ostatnim kwartale 2019 r. w Unii Europejskiej (UE) 14,7 mln osób w wieku powyżej 15 lat...

Rynek pracy przed epidemią

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w marcu nie zmienił swej wartości. Przez poprzednie pięć miesięcy odnotowywano spadek wskaźnika,...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w lutym br.

[button color="" size="" type="square" target="" link=""][/button]

Popyt na pracę w IV kwartale 2019 r.

Na koniec IV kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce, w podmiotach gospodarki narodowej lub ich jednostkach lokalnych zatrudniających co najmniej 1...

Bezrobocie w dół – luty na rynku pracy

To był dobry miesiąc na rynku pracy. Po sezonowym wzrośnie w styczniu br., w lutym miał miejsce spadek liczby bezrobotnych – o 1,2 tys....

Środki na samorządowe inicjatywy dla osób niepełnosprawnych

Prawie 1 miliard 220 milionów złotych przekaże w tym roku PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej. - „Do...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w styczniu br.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2020 r. nieznacznie wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca (0,1...

Najnowsze artykuły