Koszty pracy w UE

Z podanych informacji wynika, że godzinowe koszty pracy wzrosły w drugim kwartale 2017 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku o 1,8% w...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 roku

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 r. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1...

Uwaga na silne leki przeciwbólowe (opioidowe)

Pułapki samoleczenia, czyli czym różnią się od siebie leki przeciwbólowe? „Opioidowa epidemia” już dusi rynek pracy w USA. Mimo silnego popytu na pracę aktywność zawodowa...

Popyt na pracę w II kwartale 2017 roku

W końcu II kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 122,0 tys. i była wyższa niż...

MRPiPS: Stopa bezrobocia bez zmian

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła wg szacunków ministerstwa rodziny 7,1%, czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej. W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się o...

Eurostat: bezrobocie w UE w lipcu

W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w lipcu br. wyniosła 7,7%. W strefie euro osiągnęła zaś poziom 9,1%. Polska znalazła się w europejskiej czołówce krajów...

Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

Znowelizowane przepisy pracy dla obcokrajowców od 01.01.2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.07.2017 roku....

PIP: pracownicy młodociani

Nowa definicja młodocianego pracownika od 2018 r. Obecnie pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie pracowników w wieku...

Rynek pracy: Dobre wieści dotyczące aktywności zawodowej Polaków

Badanie wykazało, że rośnie również wskaźnik zatrudnienia, który w II kwartale br. wyniósł on 53,9%, czyli o 0,7 pkt. proc. więcej niż w pierwszym...

Minister Rafalska: Rynek pracy ma się dobrze

Szerzej o danych GUS na temat przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 roku pisaliśmy tutaj Minister Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej...

Najnowsze artykuły