Bezrobocie w październiku znowu 5,7%

Blisko dziewięć tysięcy mniej bezrobotnych niż przed miesiącem, 128 tysięcy wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców i stopa bezrobocia utrzymująca się na rekordowo niskim...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zadania na rok 2019

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych umiejętności. W planie...

Dzień wolny, a składki ZUS (12.11.2018 r.)

Dodatkowy dzień wolny od pracy, a rozliczenie składek na ZUS – czyli 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. „W związku z dniem wolnym od pracy...

Ponad 5% Polaków pracuje w szarej strefie

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku liczba osób, które wykonywały pracę nierejestrowaną (przynajmniej raz) wyniosła 880 tys. W odniesieniu do ogólnej liczby...

Bezrobocie we wrześniu wyniosło 5,7%

Główny Urząd Statystyczny podał dane o poziomie bezrobocia na koniec września. Odnotowane 5,7% oznacza niewielki spadek w stosunku do sierpnia i jednocześnie wynik o...

Eurostat: Bezrobocie w Unii w sierpniu 2018 r.

Sezonowa stopa bezrobocia w strefie euro (EA19) wyniosła 8,1% w sierpniu 2018 r., W porównaniu z 8,2% w lipcu 2018 r. i z 9,0%...

GUS: Stopa bezrobocia na poziomie 5,8%

5,8% tyle wyniosło bezrobocie w sierpniu w Polsce - jak informuje Główny Urząd Statystyczny. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w sierpniu 2018 r. spadła o 15,9%...

Ustawa o rynku pracy zastąpi ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zmiany dotyczyć będą osób bezrobotnych, urzędów pracy oraz pracodawców. Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Przepisy nowej ustawy mają wejść w życie 1 stycznia 2019...

Zarobki Polaków za granicą

Tylko w sześciu krajach członkowskich Zjednoczonej Europy (Austria, Belgia, Holandia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania), Polacy zarobili łącznie prawie 72 mld złotych, podczas gdy w...

Różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w Polsce

W 2016 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kobiet o 18,5%. Jako przykład GUS podaje przeciętne miesięczne wynagrodzenie...

Najnowsze artykuły