MRPiPS: będzie nowa ustawa o rynku pracy

W środę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowało nowe propozycje przepisów dotyczące rynku pracy. Proponowane zmiany dotyczą osób bezrobotnych, pracodawców oraz urzędów pracy. W...

MRPiPS: Rekordowo niskie bezrobocie

W czerwcu liczba osób bezrobotnych osiągnęła rekordowy poziom poniżej miliona osób, osiągając wartość 969 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w czerwcu do...

GUS: Długotrwałe bezrobocie częściej występuje wśród kobiet

Osoby w wieku poniżej 30 roku Osoby w wieku poniżej 30 roku życia stanowiły – 26,0%, poniżej 25 roku życia – 12,1%, natomiast 27,3% to...

Bezrobocie rejestrowe w I kwartale 2018 r. – dane GUS

Wyniki badania bezrobocia rejestrowanego według stanu na koniec marca 2018 roku wskazują, że w porównaniu z grudniem 2017 roku nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych...

ManpowerGroup przewiduje wzrost zatrudnienia

Prognoza netto zatrudnienia, przedstawiona przez ManpowerGroup, to wyrażona procentowo różnica między liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego w...

Niskie bezrobocie staje się naszym przekleństwem

W pierwszym kwartale br. bezrobocie w Polsce wynosiło tylko 4,2 proc. To o 1,2 pkt proc. mniej niż przed rokiem i najniżej od ćwierć...

Popyt na pracę w I kwartale 2018

W końcu I kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 152,4 tys. i była wyższa niż...

MRPiPS: bezrobocie w maju na poziomie 6,1%

Z informacji MRPiPS wynika, że stopa bezrobocia w maju br. spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2 pkt. proc. – do 6,1%. Spadek...

Eurostat: bezrobocie w UE na poziomie 8,5%

3,8% – tyle w kwietniu br. według Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. W Unii Europejskiej osiągnęła poziom 7,1%, zaś w strefie euro 8,5%....

Rynek pracy w pierwszym kwartale 2018 roku

Ludność aktywna zawodowo stanowiła w I kwartale 2018 roku 56,0% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do IV, jak i I...

Najnowsze artykuły