Lepsza ochrona pracownic w ciąży

Czy pracownicom w ciąży, zatrudnianym przez agencję pracy tymczasowej na zlecenie, przysługują świadczenia macierzyńskie? „Jestem obecnie w 8 miesiącu ciąży, nie ukończyłam jeszcze 26 roku...

Pracodawcy: prezentujemy nowości w zatrudnianiu pracowników

Alternatywne formy zatrudniania pracowników – zatrudnienie tymczasowe, outsourcing oraz leasing pracowniczy. Według prognoz rok 2020 może okazać się przełomowym dla polskiego rynku pracy. Przede wszystkim...

Ważne dla pracowników: uwaga urlopowicze!

Z ostatniej chwili: czy można odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego? Co na ten temat stanowią przepisy prawa pracy? Art. 167 § 1 Kodeksu pracy przewiduje możliwość...

Gorąco w pracy?

Obciążenie cieplne pracownika eksponowanego na środowisko gorące zależy od ciężkości jego pracy (tempa metabolizmu, wydatku energetycznego), izolacyjności cieplnej odzieży ochronnej oraz parametrów środowiska cieplnego...

Regulamin wynagradzania – negocjacje

Czy pracodawca może sam wydać regulamin wynagradzania bez uprzednich negocjacji ze związkami zawodowymi? „Czy tylko projekt regulaminu wynagradzania przedstawiony przez pracodawcę podlega negocjacjom ze stroną...

Limity przyjęć na kierunki lekarskie w roku akademickim 2017/2018

Realizując upoważnienie wynikające z art. 8 ust. 9 ustawy z dn. 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842,...

Wynagrodzenie osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi oraz innymi podmiotami sfery budżetowej

W jednolitym tekście wspomnianej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: ustawy z dn. 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U....

PIP: firmy źle stosują przepisy o minimalnej stawce godzinowej

Do tej pory PIP przeprowadziła 6 tys. kontroli, do końca roku ma to być co najmniej 20 tys. Dzięki akcji inspektorzy PIP stwierdzili nieprawidłowości przy...

Wolność sumienia i wyznania w RP – aktualne przepisy

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 4 nowelizacji uchwalonych w okresie od maja 2009 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 817)...

PIP: pracodawcy nieprawidłowo stosują umowy cywilnoprawne

Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 70 tys. pracowników, doprowadzenie do zawarcia umów o pracę dla 9 tys. osób oraz wyegzekwowanie ponad...

Najnowsze artykuły