Przepisy dla cudzoziemców – zmiany wynikające z nowego Prawa przedsiębiorców

Zmiany w innych aktach normatywnych ujęte zostały w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne...

Wymogi dotyczące pism procesowych – zmiany w k.p.c. wynikające z nowego Prawa przedsiębiorców

Z dniem 30 kwietnia br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zawarte w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. –...

Szczególna ochrona pracownic w ciąży

Dotyczy to zarówno szereg zakazów, dotyczących między innymi zakazu zatrudnianiu przy pracach wzbronionych dla kobiet w ciąży, zakazu zatrudniania w godzinach nadliczbowych czy delegowania...

Minimalne wynagrodzenie za pracę – zmiany wynikające z nowego Prawa przedsiębiorców

Powyżej wymieniona ustawa wchodzi w życie, z trzema wyjątkami, dnia 30 kwietnia 2018 r. Tego dnia wejdzie również w życie ustawa z dnia 6...

Sposób doręczenia wypowiedzenia o pracę przez pracodawcę

W sytuacji gdy pracodawca chce rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, a pracownik, dowiadując się o tym, posługuję się zwolnieniem lekarskim,...

Zatrudnianie pracowników tymczasowych – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 marca 2018 r. pod pozycją 594 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 01.03.2018 r., w załączniku do...

Wprowadzenie czasu letniego – jak rozliczyć czas pracy?

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 rozp. Prezesa RM z dn. 03.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w...

Wielki Piątek dniem wolnym od pracy?

Poseł Marian Zembala przypomina, że Wielki Piątek jest dniem wolnym w wielu krajach europejskich, m.in. na Słowacji, w Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Austrii, Szwecji,...

Od 1 lipca 2018 roku pracownika otrzyma zwolnienie wyłącznie elektronicznie

Obecnie funkcjonują równocześnie dwa rodzaje zwolnień lekarskich – papierowe (popularnie nazywane L4) oraz elektroniczne (e-ZLA). Od 1 lipca 2018 roku zwolnienia będą wystawiane wyłącznie...

Nowe rozwiązania w prawie pracy – propozycje Komisji Kodyfikacyjnej

Proponowane przepisy przewidują między innymi większą elastyczność pracy, zmianę zasad wypowiadania umów na czas określony, promowanie dialogu społecznego i rozwijanie prawa układowego. Jeszcze w dniu...

Najnowsze artykuły