Aktywizacja bezrobotnych w 2020 roku

Szereg ułatwień w kwestiach organizacyjnych i formalnych dla podmiotów zatrudnienia socjalnego – wszystko po to, by mogły w większym stopniu koncentrować się na tym,...

Zatrudnienie socjalne – ogłoszono nową wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 lutego 2020 r. pod pozycją 176 opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o...

Podstawowa opieka zdrowotna – aktualne regulacje

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 lutego 2020 r. pod pozycją 172 opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 października 2017 r. o...

MRPiPS: najnowsze dane dotyczące urlopów dla rodziców w 2019

Od stycznia do grudnia 2019 r. z urlopów dla rodziców skorzystało 727,8 tys. osób w tym 515 tys. kobiet i 212,8 tys. mężczyzn. W...

Centra usług społecznych

Czym będą centra usług społecznych to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych...

Rozwiązywanie sporów zbiorowych – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 stycznia 2020 r. pod pozycją 123 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13.12.2019 r., w załączniku do...

Wyjaśniamy, jak prawidłowo zawrzeć umowę o pracę

Jednym ze sposobów nawiązania stosunku pracy jest zawarcie umowy o pracę. Kodeks pracy wyszczególnia elementy, które powinna zawierać umowa. Poza tym strony mogą zdecydować...

Kodeks pracy – zmiana w zakresie przepisów dotyczących wygaśnięcia stosunku pracy

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie zmiana w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z...

Urlopy rodzicielskie w 2019 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podsumowało ubiegły rok, biorąc pod uwagę uprawnienia rodzicielskie. Od stycznia do grudnia 2019 r. z urlopów dla rodziców skorzystało...

Jaki zasiłek otrzymają bezrobotni w 2020 roku?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba wykazać odpowiedni staż zatrudnienia. Wysokość zasiłku podlega waloryzacji 1 czerwca każdego roku. Jaki zasiłek otrzymają bezrobotni w 2020...

Najnowsze artykuły