Wykonywanie pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz...

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia

Tarcza antykryzysowa daje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru...

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Ze względu na trudną sytuację i utratę płynności finansowej w związku z epidemią koronawirusa wielu przedsiębiorców rozważa zamknięcie lub zawieszenie działalności gospodarczej. W tym...

Czasowa niezdolność do pracy a wynagrodzenie

Czy w przypadku choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownikowi przysługuje wynagrodzenie? Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy określone zostały...

Świadczenia na ochronę etatów oraz na dofinansowanie wynagrodzeń – co przewidują przepisy?

Od dnia 31 marca br. obowiązują nowe regulacje wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia?

Epidemia koronawirusa spowodowała, że wielu przedsiębiorców musi niemal z dnia na dzień zawiesić działalność gospodarczą, w związku z nieosiąganiem przychodów. Problem pojawia się jednak...

Czy w związku z koronawirusem pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

Epidemia koronawirusa jest bezpośrednią przyczyną utraty przez wielu przedsiębiorców przychodów. Brak płynności finansowej, konieczność zamknięcia zakładu pracy są powodami, dla których pracodawcy decydują się...

Ustawa antykryzysowa COVID-19 – podstawowe informacje prawne

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2020 r. pod pozycją 568 opublikowano ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o...

Tarcza Antykryzysowa – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych...

Ustawa o pracownikach urzędów państwowych – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2020 r. pod pozycją 537 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 03.03.2020 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły