Zatrudnianie pracowników tymczasowych – nowe jednolite przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1563 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 01.08.2019 r., w załączniku do...

Urlopy rodzicielskie

W pierwszej połowie tego roku z urlopu ojcowskiego skorzystało 88,5 tys. mężczyzn. To o 2,9 tys. osób więcej niż jeszcze w pierwszych sześciu miesiącach...

Najniższe wynagrodzenie pracowników podmiotów leczniczych – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1471 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28.06.2019 r., w załączniku do...

Refundacja z FP wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom – ogłoszono zmiany w rozporządzeniu

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lipca 2019 r. pod pozycją 1395 opublikowano rozp. stanowiące nowelę do rozp. MPIPS z dnia 25 czerwca 2014...

Właściwość przemienna sądu w sprawach z zakresu prawa pracy – nowela k.p.c.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1043), mająca na celu ułatwienie...

Płaca minimalna – nowe zasady jej wyliczania już od 2020 roku

2 sierpnia Senat przyjął nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z przyjętymi przepisami dodatek stażowy będzie wyłączony z podstawy wymiaru tego wynagrodzenia....

Żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy – zmiany w k.p.c.

Z dniem 7 września br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych...

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – zmiana wynikająca z noweli do Kodeksu pracy

Z dniem 7 września 2019 r. wchodzą w życie regulacje ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz...

PFRON: pracownicy transportu zostaną przeszkoleni

26 lipca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z PFRON umowę dotyczącą szkoleń dla pracowników transportu zbiorowego. Dzięki niej około 5 tys. pracowników...

Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość odwołania pracownika z urlopu przez pracodawcę, jednak po spełnieniu przesłanek. W takim przypadku na pracodawcy ciążą określone obowiązki. Pracodawca może...

Najnowsze artykuły