Miesięczne i roczne informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych – nowe wzory

W powyższym rozp. określono wzory miesięcznych i rocznych informacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub działalności na rzecz tych osób, składanych Zarządowi PFRON przez...

Nowe wzory deklaracji składanych Zarządowi PFRON

Dnia 01.01.2018 r. wejdą w życie zmiany do rozp. MRPiPS z dn.22.06.2016 r. w sprawie ustalania wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z prokuraturą

Współdziałanie PIP i prokuratury ma na celu skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Zastąpiło poprzedni tego typu dokument z...

PIP: pracodawcy nie realizują obowiązków informacyjnych wobec pracowników

Posłów poinformowano m.in. o wynikach kontroli po zmianie przepisów dotyczących zatrudniania na podstawie umów na czas określony. Nowe uregulowania weszły w życie 22 lutego 2016...

Jednostki samorządowe – likwidacja stanowisk doradców i asystentów

Z dniem 18.11.2017 r. wejdą w życie zmiany do ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902, ze...

Zmiana czasu na zimowy już w ten weekend

Taką dyspozycję zawiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021...

Przekształcanie umowy o pracę (zmiana warunków pracy lub płacy)

Czy przekształcenie umowy bezterminowej o pracę w umowę terminową jest możliwe? „Z rozmowy ze swoim pracodawcą wywnioskowałam, że będzie mi chciał zaproponować zmianę umowy o...

Wolny dzień od pracy za święto w sobotę

„Święto Niepodległości wypada w sobotę, czy z racji tego należy się pracownikom dzień wolny? Jesteśmy przedszkolem niepublicznym.” Pracownicy mogą odbierać dzień wolny, jeżeli ... (...) święto...

MRPiPS: długość urlopu ojcowskiego nie zależy od liczby dzieci

Zapytanie nr 3996 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie urlopu ojcowskiego Szanowna Pani Minister, do mojego biura poselskiego została skierowana prośba o wyjaśnienie...

Zmiany przy zatrudnianiu cudzoziemców

Umowy o współpracy między zagranicznymi agencjami pracy w poszukiwaniu nowych pracowników. "Czy w obecnym roku nastąpiło kilka zasadniczych zmian m.in. pośrednictwo zawodowe zostało ocertyfikowane osobno...

Najnowsze artykuły