Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 lutego 2018 r. pod pozycją 373 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.02.2018 r., w załączniku do...

Orzekanie w sprawach o wykroczenia określone w przepisach o ograniczeniu handlu – nowela k.p.w.

Z dniem 1 marca br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dn. 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre...

Niekaralność pracowników sektora finansowego – będą nowe przepisy

W dniu 14 lutego Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w...

Ograniczenie handlu trafiło do Kodeksu karnego

Z dniem 01.03.br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dn. 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni...

Kontrola przestrzegania przepisów o zakazie handlu – nowe zadania i uprawnienia PIP

Powyższe uprawnienie wynika z wejścia  w życie ustawy z dn. 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni...

Ograniczenie handlu w niedziele i święta – nowe przepisy ogłoszono w Dzienniku Ustaw

Założenia ogólne ustawy o ograniczeniu handlu oraz termin wejścia w życie Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o ograniczeniu handlu powołana ustawa określa zasady...

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Założenia nowelizacji ustawy przedstawił na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wiceminister rodziny, pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Wyjaśnił, że zmiana ustawy...

Klasyfikacja zawodów i specjalności 2018 – nowa aktualna wersja

W Dzienniku Ustaw z dnia 25.01.2018 r. pod pozycją 227 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 28.12.2017 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity...

Zmiana w przepisach płacowych dla pracowników jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości

Z dniem 30.01.br. weszły w życie zmiany w rozp. MPIPS z dn. 22.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń...

Przyznawanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15.01.2018 r. pod pozycją 117 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 20.12.2017 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity...

Najnowsze artykuły