Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020...

Nowe jednolite przepisy płacowe dla pracowników szkół i placówek oświatowych niebędących nauczycielami

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 września 2020 r. pod pozycją 1559 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 11.08.2020 r., w załączniku do którego został...

Pensja minimalna od nowego roku w górę

2800 złotych wyniesie w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę – wynika z rozporządzenia przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów. W przyszłym roku wzrośnie...

Specjalizacja lekarzy i lekarzy dentystów – ogłoszono nowe rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 września br. pod pozycją 1566 ogłoszono nowe przepisy wykonawcze dotyczące specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Wspomniany powyżej akt prawny...

UODO bada zgłoszenie naruszenia przez Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał zgłoszenie naruszenia danych osobowych od Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Urząd wyjaśnia sprawę. Z przesłanego zgłoszenia wynika, że w bliżej nieokreślonym...

Pracownicze Plany Kapitałowe – debata podczas Forum Ekonomicznego

Osoby młode, wchodzące na rynek pracy tak naprawdę już powinny myśleć o swojej przyszłości po zakończeniu aktywności zawodowej. Pracownicze Plany Kapitałowe są właśnie takim...

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Od 1 września wzrasta zasiłek dla bezrobotnych. W pierwszych 90 dniach wyniesie on 1200 zł oraz 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do...

Pracownicy delegowani – nowe przepisy

Zmiany w przepisach na korzyść pracowników delegowanych w Polsce wprowadza Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w...

Informacja o niekaralności pracowników oraz osób ubiegających się o pracę w sektorze finansowym –...

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1349 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do...

Promocja zatrudnienia – ogłoszono nową wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1409 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.07.2020 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły