Wypadki przy pracy w I półroczu 2017 r.

Opublikowane dane obejmują wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego, czy wykazana została niezdolność...

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

Odnośne obwieszczenie Prezesa PKN z dn. 17.07.2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 23.08.2017 r. pod pozycją...

Zasady BHP przy piaskowaniu

"Poszukuję informacji na temat warunków technicznych i zasad bezpieczeństwa dotyczących piaskowania elementów metalowych. Proszę o wskazanie miejsc gdzie mogę takie przepisy i zasady znaleźć?" Odpowiadając...

MRPiPS: Wypadek podczas szykowania się do pracy nie jest wypadkiem w drodze do pracy

Kierujący zapytanie poseł Adam Ołdakowski zauważył, że ludzie szykujący się do pracy mogą w domu ulec wypadkowi. Taki wypadek nie jest zaliczany jako wypadek...

NIK: wiele nieprawidłowości w badaniach lekarskich

Interpelacja nr 13573 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra zdrowia w sprawie badań profilaktycznych pracownika Dalej w interpelacji czytamy, że w wyniku kontroli...

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 07.07.2017 r. pod pozycją 1348 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z dn. 07.06.2017 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity...

Ochrona przeciwpożarowa – nowela ustawy

Ustawa nowelizująca z dn. 21.04.2017 r. (Dz.U. poz. 1169) zakłada również równomierne wsparcie jednostek ochrony ppoż. wszystkich rodzajów. Powyższa nowela dotyczy środków przekazywanych przez...

Ustawa o dozorze technicznym – nowa wersja przepisów

W jednolitym tekście u.d.t. uwzględniono zmiany wynikające z przepisów: 4 nowelizacji uchwalonych w okresie od czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1228) do grudnia 2016...

Wypadki przy pracy w I kwartale 2017 r. – wstępne dane GUS

Opublikowane dane obejmują wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego, czy wykazana została niezdolność...

Bhp przy ręcznych pracach transportowych – zmiany od 1 maja br.

Nowela rozp. MPiPS z dn. 14.03.2000 r. stała się konieczna wobec faktu wejścia w życie ustawy z dn. 22.06.2016 r. o zmianie ustawy –...

Najnowsze artykuły