Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 07.07.2017 r. pod pozycją 1348 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z dn. 07.06.2017 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity...

Ochrona przeciwpożarowa – nowela ustawy

Ustawa nowelizująca z dn. 21.04.2017 r. (Dz.U. poz. 1169) zakłada również równomierne wsparcie jednostek ochrony ppoż. wszystkich rodzajów. Powyższa nowela dotyczy środków przekazywanych przez...

Ustawa o dozorze technicznym – nowa wersja przepisów

W jednolitym tekście u.d.t. uwzględniono zmiany wynikające z przepisów: 4 nowelizacji uchwalonych w okresie od czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1228) do grudnia 2016...

Wypadki przy pracy w I kwartale 2017 r. – wstępne dane GUS

Opublikowane dane obejmują wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego, czy wykazana została niezdolność...

Bhp przy ręcznych pracach transportowych – zmiany od 1 maja br.

Nowela rozp. MPiPS z dn. 14.03.2000 r. stała się konieczna wobec faktu wejścia w życie ustawy z dn. 22.06.2016 r. o zmianie ustawy –...

Ochrona przeciwpożarowa – najnowsza wersja przepisów

W nowym jednolitym tekście ustawy o ppoż. uwzględniono zmiany wynikające z: 3 nowelizacji uchwalonych w okresie od czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 904) do...

Brakuje Ci pracownika z zakresu BHP?

Podpowiadamy jak dobrze zorganizować zastępstwo za służbę BHP. Jak prawidłowo przeszkolić pracownika? Jakie powinien mieć kwalifikacje z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych? „W zakładzie funkcjonuje...

Od 1 kwietnia 2017 r. wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych

Od 01.04.2017 r. wzrośnie wysokość odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, którego ubezpieczony doznał wskutek wypadku przy pracy bądź choroby...

MRPiPS: Jedynie 3% lekarzy wystawia elektroniczne zwolnienia

Elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawiane są od początku 2016 r. Do końca 2017 r. można stosować też dotychczas wypisywane druki zwolnień, ale od 2018 r....

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) ogłosił nowy wykaz norm zharmonizowanych. Odnośne obwieszczenie Prezesa PKN z dn. 02.02.2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych zostało...

Najnowsze artykuły