Doprecyzowanie zasad prewencji wypadkowej

W latach 2013-2016 z dofinansowania projektów, poprawiających warunki pracy i zwiększających bezpieczeństwo, skorzystało ponad tysiąc przedsiębiorstw. Ze względu na popularność dofinansowania, liczbę składanych wniosków przez...

Którym pracownikom przysługuje dofinansowanie na zakup okularów?

Kwestia dofinansowania pracownikom zakupu okularów korekcyjnych została uregulowana w rozporządzeniu ... (...) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zgodnie...

Ustawa wypadkowa – nowy tekst jednolity

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 4 nowelizacji uchwalonych w okresie od września 2016 r. (Dz.U. poz. 1807) do maja 2017 r....

Wypadki przy pracy w I półroczu 2017 r.

Opublikowane dane obejmują wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, niezależnie od tego, czy wykazana została niezdolność...

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

Odnośne obwieszczenie Prezesa PKN z dn. 17.07.2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 23.08.2017 r. pod pozycją...

Zasady BHP przy piaskowaniu

"Poszukuję informacji na temat warunków technicznych i zasad bezpieczeństwa dotyczących piaskowania elementów metalowych. Proszę o wskazanie miejsc gdzie mogę takie przepisy i zasady znaleźć?" Odpowiadając...

MRPiPS: Wypadek podczas szykowania się do pracy nie jest wypadkiem w drodze do pracy

Kierujący zapytanie poseł Adam Ołdakowski zauważył, że ludzie szykujący się do pracy mogą w domu ulec wypadkowi. Taki wypadek nie jest zaliczany jako wypadek...

NIK: wiele nieprawidłowości w badaniach lekarskich

Interpelacja nr 13573 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra zdrowia w sprawie badań profilaktycznych pracownika Dalej w interpelacji czytamy, że w wyniku kontroli...

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 07.07.2017 r. pod pozycją 1348 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z dn. 07.06.2017 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity...

Ochrona przeciwpożarowa – nowela ustawy

Ustawa nowelizująca z dn. 21.04.2017 r. (Dz.U. poz. 1169) zakłada również równomierne wsparcie jednostek ochrony ppoż. wszystkich rodzajów. Powyższa nowela dotyczy środków przekazywanych przez...

Najnowsze artykuły