BHP przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 16 lutego 2019 r., wejdą w życie przepisy nowego rozp. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) z...

Monitory ekranowe i rekompensata za okulary

„Czy praca przy obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC) wyposażonych w monitory ekranowe o przekrojach od 12 do 21” winna być traktowana na równi z pracą...

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz kształcenia – nowe przepisy dla uczelni

W związku z wejściem w życie – z dniem 1 października br. – nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o...

Przyczyny wypadków przy pracy

Bardzo ważnym zagadnieniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest organizacja pracy i kultura bezpieczeństwa. Każdy wypadek przy pracy jest wynikiem jednego wydarzenia, ale...

Poszkodowani w wypadkach przy pracy

Jak podał GUS w 2017 r. zarejestrowano 88330 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 270 osób w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym oraz...

Wypadki przy pracy w 2017 roku

W 2017 r. zarejestrowano 88330 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 270 osób w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym oraz 671 osób z...

Badania lekarskie na potrzeby udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia

Z dniem 2 października br. weszły w życie przepisy nowego rozp. MZ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia...

Służba medycyny pracy – zmiany wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym

Z dniem 1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie...

Prezes PKN ogłosił nowy wykaz norm zharmonizowanych

Dnia 12 lipca 2018 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień...

Mniej wypadków przy pracy w pierwszym półroczu 2018 roku

W I półroczu 2018 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 37007 osób i była...

Najnowsze artykuły