Dozór techniczny – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lipca 2018 r. pod pozycją 1351 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.06.2018 r., w załączniku do...

BHP w zakładzie pracy – nowe przepisy w zakresie NDS i NDN

Z dniem 21 sierpnia br. wejdą w życie przepisy nowego rozp. MRPIPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i...

Pracodawca użytkownik i szkolenia bhp dla personelu

„Nasza firma współpracuje z agencją pracy tymczasowej. Jesteśmy pracodawcą użytkownikiem. Po kilku miesiącach pracy przejmiemy tych pracowników. Będą wykonywać nadal te same prace, ale...

Szkolenie wstępne dla personelu firmy i pracodawcy

„Czy nowego prezesa należy poddać szkoleniom wstępnym z zakresu przepisów BHP? Czy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy? Jeśli tak, to kto powinien przeprowadzić takie szkolenia?” Pytanie...

Badania lekarskie pracowników

„Czy pracownik wracający na swoje stanowisko pracy po przeniesieniu nie zawsze musi się kierować na badania lekarskie i można oszczędzić koszty? Pracownik ma ważne...

Wyniki kontroli PIP za ubiegły rok

Rada Ochrony Pracy zapoznała się ze sprawozdaniem Państwowej Inspekcji Pracy. Wynika z niego, że w ubiegłym roku dzięki kontrolom PIP  zlikwidowano bezpośrednie zagrożenia dla...

BHP przy ręcznych pracach transportowych – aktualne przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 czerwca 2018 r. pod pozycją 1139 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 11.05.2018 r., w załączniku do którego został...

Służba medycyny pracy – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. pod pozycją 1155 opublikowano obwieszczenie Marszałka RP z dn. 10.05.2018 r., w załączniku do którego...

Praca w czasie upałów

Obciążenie cieplne pracownika eksponowanego na środowisko gorące zależy od ciężkości jego pracy (tempa metabolizmu, wydatku energetycznego), izolacyjności cieplnej odzieży ochronnej oraz parametrów środowiska cieplnego...

Dziennik budowy, tablica informacyjna oraz ogłoszenie dotyczące BHP – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2018 r. pod pozycją 963 opublikowano obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju (MIiR) z dn. 25.04.2018 r., w...

Najnowsze artykuły