Zaostrzenie odpowiedzialności wykroczeniowej w związku z niewydaniem świadectwa pracy

Nowelizacja do k.p., która wchodzi w życie z dniem 7 września br., opublikowana w Dzienniku Ustaw poz. 1043, przewiduje także zmiany w zakresie odpowiedzialności...

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za I kw. 2019 r.

W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych wzrósł o 11,34%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t....

Ponad 48 tys. osób ze świadczeniem „Mama 4+”

Do połowy czerwca ZUS przyznał już blisko 48 tys. świadczeń „Mama 4+”, a KRUS kolejne 750. Otrzymali je rodzice, którzy przez wiele lat wychowywali...

PIP: Chrońmy zdrowie podczas upałów!

Państwowa Inspekcja Pracy apeluje do pracodawców o przestrzeganie przepisów gwarantujących pracownikom zimne napoje podczas trwających upałów i rzetelne wypełnianie wszystkich obowiązków mających na celu...

Rekrutacja pracownika – spełnienie obowiązku informacyjnego

Do spełnienia obowiązku informacyjnego nakładanego przez RODO zobowiązane są podmioty przetwarzające dane osobowe. W przypadku rekrutacji obowiązek ten powinien być spełniony jeszcze przed jej...

Rynek pracy bez zmian

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w maju br. nieco wzrósł w ujęciu miesięcznym - poinformowało Biuro Inwestycji...

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 czerwca 2019 r. pod pozycją 1111 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.05.2019 r., w załączniku do...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca spadło i wynosiło...

Pracownicze plany kapitałowe – e-book

Od 1 lipca 2019 roku obowiązywać będą przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), które zobowiązują praktycznie wszystkich pracodawców do wdrożenia w firmie dodatkowej...

Szkolenia w dziedzinie BHP – zmiany w przepisach wykonawczych

Z dniem 28 czerwca 2019 r., z wyjątkiem jednego zapisu, wchodzą w życie zmiany w rozp. MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w...

Najnowsze artykuły