Wydatki na świadczenie rodzinne i 500+ w 2019 roku

Świadczenia w ramach Programu „Rodzina 500 plus” Program „Rodzina 500+” to świadczenia przyznawane w 2019 roku na dzieci w rodzinach naturalnych (od 1 lipca na...

Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 września 2020 r. pod pozycją 1658 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.09.2020 r., w załączniku do...

Zasady zlecania testów na koronawirusa

Pacjenci nie są pewni jak wygląda procedura kierowania na testy wykrywające covid-19, ani co dzieje się z chorym, który otrzyma pozytywny wynik testu, a nie...

CBOS: Polacy pozytywnie oceniają sytuację na rynku pracy

CBOS po raz kolejny przeprowadził badanie oceny obecnej sytuacji na rynku pracy. Niemal dwie trzecie Polaków ocenia obecną sytuację na rynku pracy w Polsce...

Ponad 2,3 mln zł dla partnerów społecznych na realizację projektów łagodzących skutki epidemii koronawirusa

Ponad 2,3 mln zł na projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zostanie przeznaczonych na niwelowanie skutków epidemii COVID–19 w obszarze dialogu...

Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za II kw. 2020 r.

W obwieszczeniu MRPiPS z dnia 22 września 2020 r. (M.P. poz. 853) ogłoszony został wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2020...

PIP wspiera kampanię #EU4FairWork na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej

Trwająca od marca 2020 r. #EU4FAIRWORK to pierwsza europejska kampania informacyjna promująca pracę zadeklarowaną. Inicjatywa, finansowana i prowadzona przez Komisję Europejską przy wsparciu Europejskiego...

Bezrobocie bez zmian

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące stopy bezrobocia w ubiegłym miesiącu. W sierpniu wyniosła ona 6,1%. i nie zmieniła się względem poprzedniego miesiąca. Za to...

Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i placówkach – nowe jednolite przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 września 2020 r. pod pozycją 1604 opublikowano obwieszczenie MEN z dnia 04.09.2020 r., w załączniku do którego został...

Będą zmiany w Kodeksie pracy

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformował podczas Europen Economic Kongres, że wstępna wersja projektu zmian w kodeksie pracy, zawierająca nowe regulacje...

Najnowsze artykuły