Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za IV kw. 2018 r.

W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych wzrósł o 0,5%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t....

500+ na każde dziecko już od lipca

500 zł na każde dziecko – to największa zmiana w programie „Rodzina 500+” zapowiedziana w Nowej Piątce PiS. Pieniądze wypłacane będą też na dzieci...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019 r.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca minimalnie wzrosło i...

Nasza stolica nieprzeciętnie wykształcona

Według danych Eurostatu region stołeczny w Polsce ma najwyższy odsetek osób z wyższym wykształceniem w całej Unii. Co ciekawsze, finansowo najbardziej z tego faktu...

Wysokość składek ubezpieczeniowych rolników po waloryzacji 2019

Dodatkowa miesięczna składka emerytalno-rentowa, do opłacenia której obowiązani są rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych, wyniesie od II kw. br.: ...

Kodeks spółek handlowych – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 marca 2019 r. pod poz. 505 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22 lutego 2019 r. w...

Do 31 marca płatnicy składek muszą przekazać ZUS ZSWA za 2018 rok

Kto ma obowiązek złożyć ZUS ZSWA? Zgłoszenie ZUS ZSWA są zobowiązani przekazać płatnicy, którzy na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach...

OHP: projekty i zadania na 2019 rok

Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują w 2019 r. realizację dwóch projektów w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i...

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – ogłoszono jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 marca 2019 r. pod pozycją 473 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.02.2019 r., w załączniku do...

Odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE w II kw. 2019 r.

Przez dłuższy czas odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego utrzymywały się na poziomie 4,51% w skali roku. Obniżeniu o...

Najnowsze artykuły