Newsy edukacyjne

Informacje dotyczące programów edukacyjnych, kampanii społecznych, inicjatyw lokalnych, badań i raportów o tematyce edukacyjnej.

Żłobki i kluby dziecięce w 2016 r.

Wśród wszystkich tego typu placówek największy odsetek stanowiły żłobki wraz z oddziałami żłobkowymi (83,0%). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba żłobków, oddziałów żłobkowych i...

Gabinety lekarskie w szkołach

Poniżej przedstawiamy nowe rozwiązania w medycynie szkolnej. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło pierwsze efekty prac nad systemem medycyny szkolnej. Niebawem do konsultacji publicznych zostanie skierowany projekt założeń...

Dentyści w szkołach?

Rząd pracuje nad przywróceniem opieki stomatologicznej w szkołach. W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie poświęcone opiece stomatologicznej nad uczniami. Wzięli w nim udział wiceminister zdrowia...

Nowe wzory świadectw szkolnych

Świadectwa promocyjne dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej. W związku z przekształceniem 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową, uczniowie klasy VI w roku szkolnym...

Nowe podręczniki dla szkół

Udostępnianie plików źródłowych podręczników Nasz Elementarz i Nasza Szkoła. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępni wszystkim zainteresowanym pliki źródłowe wykorzystane do podręczników „Nasz Elementarz” oraz „Nasza Szkoła”...

Rewolucyjne zmiany! Idzie lepsze

W końcu poznaliśmy najnowsze plany MEN: wydłużenie jednej przerwy między lekcjami na posiłki dla uczniów min. do 40 min i dofinansowanie obiadów wszystkim uczniom....

Wyjaśnienia ministerstwa w sprawie reformy

Arkusze organizacyjne szkół – objaśnienia MEN. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że ustawa z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)...

Uwaga: ważna data 15 maja

Przepisy wprowadzające nowy ustrój szkolny. Kolejne zmiany w reformie oświaty. Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r....

Nowe inwestycje w edukację – sprawdź!

Czy nasze dzieci będą miały lepiej? Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego zaczyna reformę szkolnictwa wyższego, co zakłada? Czy w końcu uda się...

Nowa organizacja pracy szkół i przedszkoli

Z dniem 01.09.2017 r. wejdzie w życie rozp. MEN z dn. 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz....

Najnowsze artykuły