Newsy edukacyjne

Informacje dotyczące programów edukacyjnych, kampanii społecznych, inicjatyw lokalnych, badań i raportów o tematyce edukacyjnej.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 8/13)

W udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dn. 25.06.2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 7/13)

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt z dn. 25.06.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 4/13)

W udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie z dn. 25.06.2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym (część 2/13)

Zgodnie z obecną treścią art. 68 ust. 7 Prawa oświatowego, dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w...

Nauczyciele: Dodatek za wyróżniającą pracę (część 13/22)

Dodatek za wyróżniającą pracę osiągnie docelową ... (...) wysokość tj. 16% kwoty bazowej - zmiany od 01.09.2022 r. Do przepisów dotyczących wynagrodzenia nauczycieli ustawodawca zdecydował wprowadzić...

Wydłużenie terminu opiniowania arkuszy szkolnych i zwiększenie liczebności klas

Z dniem 10.04.2018 r. weszło w życie ... (...) rozporządzenie MEN z dn. 04.04.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych...

Przepisy dotyczące wynagrodzeń w budżetówce

W Dzienniku Ustaw z dn. 15.02.2018 r. pod pozycją 373 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.02.2018 r., w załączniku do którego zawarty...

Dla kogo wyższe płace stały się faktem?

Od 123 zł do 168 zł brutto – o tyle wzrosły płace zasadnicze nauczycieli z początkiem kwietnia 2018 r., w zależności od posiadanego stopnia...

Nowe ramy kształcenia uczniów

W Dzienniku Ustaw pod poz. ... (...) 467 ukazało się rozp. MEN z dn. 30.01.2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,...

Legitymacje szkolne – z papieru na plastik

MEN skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia dotyczącego świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Jednym z proponowanych rozwiązań jest możliwość...

Najnowsze artykuły