Newsy edukacyjne

Informacje dotyczące programów edukacyjnych, kampanii społecznych, inicjatyw lokalnych, badań i raportów o tematyce edukacyjnej.

Nowe typy szkół artystycznych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych. Rozporządzenie dostosowuje typy szkół artystycznych do zmian ustroju szkolnego oraz...

Zasiłki losowe dla uczniów

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów...

Dobra Szkoła. Start!

Dla kogo darmowe podręczniki? Do kiedy będą przyjmowane wnioski na wypłatę odpraw dla nauczycieli? Które samorządy otrzymały dodatkowe pieniądze i co z etatami dla...

List MEN do szkół

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów. Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie, przed nami nowy rok szkolny 2017/2018. Czas...

Uwaga wszyscy rodzice, rząd finansuje wyprawkę szkolną

Choć za oknami nadal mamy lato w pełni, to już wielkimi krokami zbliża się początek roku szkolnego. Rada Ministrów przyjęła program „Wyprawka szkolna”. Kto...

Stolarka budowlana – kwalifikacje zawodowe

Pierwsza kwalifikacja rynkowa włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Pierwsza kwalifikacja rynkowa „Montowanie stolarki budowlanej” została włączona do ... (...) Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 19.07.2017 r. Dzięki temu na...

Żłobki i kluby dziecięce w 2016 r.

Wśród wszystkich tego typu placówek największy odsetek stanowiły żłobki wraz z oddziałami żłobkowymi (83,0%). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba żłobków, oddziałów żłobkowych i...

Gabinety lekarskie w szkołach

Poniżej przedstawiamy nowe rozwiązania w medycynie szkolnej. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło pierwsze efekty prac nad systemem medycyny szkolnej. Niebawem do konsultacji publicznych zostanie skierowany projekt założeń...

Dentyści w szkołach?

Rząd pracuje nad przywróceniem opieki stomatologicznej w szkołach. W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie poświęcone opiece stomatologicznej nad uczniami. Wzięli w nim udział wiceminister zdrowia...

Nowe wzory świadectw szkolnych

Świadectwa promocyjne dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej. W związku z przekształceniem 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową, uczniowie klasy VI w roku szkolnym...

Najnowsze artykuły