Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

Zmienny wymiar czasu pracy i obliczenie wynagrodzenia

Jak wyliczyć wysokość wynagrodzenia nauczyciela w zależności od zmieniającego się wymiaru czasu jego pracy? „Jakie wynagrodzenie należy wypłacić nauczycielowi za ferie i wakacje w sytuacji,...

Szkolenia pracowników z udzielania pierwszej pomocy

„Jesteśmy pracownikami szkoły podstawowej i przedszkola. Czy wszyscy pracownicy muszą obowiązkowo przejść szkolenie z pomocy przedmedycznej? Pytanie dotyczy zarówno pracowników pedagogicznych jak i administracyjnych....

Wypowiedzenie i odprawa dla nauczyciela

„Mamy nauczyciela (zatrudnionego na podstawie mianowania) przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia od 21.02.2018 r. do 20.02.2019 r. Na rok szkolny 2018/2019 dyrektor nie...

Od kwietnia wzrosną płace nauczycieli

Dnia 01.04.2018 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Ministerialny ... (...) projekt (projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie...

Dla kogo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?

ZUS wyjaśnia. Wszystko o świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli. Jeśli byłeś nauczycielem, wychowawcą lub innym pedagogiem, możesz ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Sprawdź komu, kiedy...

Urlop dla poratowania zdrowia

Obowiązują nowe przepisy wykonawcze nt. orzekania o urlopie dla poratowania zdrowia. Dnia 24.01.2018 r. weszło w życie ... (...) nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania...

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Komu przysługują wcześniejsze emerytury? Jak są obliczane i jakie są zasady przyznania? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie? Jak wygląda sprawa ustalania stażu...

Ile może mieć godzin ponadwymiarowych nauczyciel?

„Pracownik jest zatrudniony w wymiarze pełnego etatu na stanowisku nauczyciela j. polskiego. Od 01.02.2018 r. osoba ta będzie miała 9 godzin zastępstw w bibliotece...

Dzień wolny za święto w sobotę

Komu należy się dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę? „W związku z tym, że w tym roku Święto Trzech Króli przypada w...

Trzyletni program podwyżek dla nauczycieli

W rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druk sejmowy nr 1876), w art. 9 ust. 2, zapisano, że kwota bazowa dla nauczycieli, na...

Najnowsze artykuły