Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Czy każda szkoła musi powołać inspektora danych osobowych

Czy każda szkoła musi powołać inspektora danych osobowych? Inspektor ochrony danych osobowych musi zostać wyznaczony w każdej szkole i i placówce oświatowej. Jednak szkoła nie...

Awans dyrektora/właściciela przedszkola niepublicznego

„Czy dyrektor/właściciel przedszkola niepublicznego może robić awans zawodowy? Jeżeli tak, to jak wygląda procedura awansu?” Niestety prowadzenie awansu zawodowego dyrektora w jednostce, którą zarządza jest...

RODO w szkołach i placówkach oświatowych

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe każdego dnia przetwarzają ogromne ilości danych o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach. Są to numery PESEL, daty urodzenia, czy dane...

Stanowiska kierownicze w przedszkolu

„Czy w przedszkolu niepublicznym oprócz dyrektora i wicedyrektora może być jeszcze jeden wicedyrektor lub zastępca dyrektora? Czy dodanie stanowiska kierowniczego wiąże się ze zmianą...

Prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w szkole

Czy prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody MEN? Jak zachować dotację dla szkoły stosując innowacyjne metody nauczania? „Przekształcenie szkoły i przepisy dotyczące dotacji. Prowadzona przeze...

Fundusz socjalny w firmie

W jakich przedsiębiorstwach istnieje obowiązek tworzenia takiego funduszu socjalnego? „Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W ramach jednej działalności: usługi oświatowe są prowadzone dwa przedszkola...

Wsparcie finansowe z budżetu gminy dla przedszkoli

„Niepubliczne przedszkole otrzymuje dofinansowanie 75% z budżetu gminy. Czy w niepublicznym przedszkolu oddział przedszkolny może mieć więcej niż 25 dzieci - np. 30? Czy...

Zaświadczenia o niekaralności w oświatowej placówce niepublicznej

„Czy jako właściciel placówki niepublicznej mogę wymagać od pracowników przedstawienia zaświadczenia o niekaralności do akt pracowniczych? Znalazłam informację, że wniosek o wydanie takowego można...

Święta i urlopy dla kadry kierowniczej

„Czy w okresie przedświątecznym kiedy dzieci nie uczęszczają do szkoły, dyrektor i wicedyrektor powinni składać wnioski o urlop? cCzy wnioski takie powinno się składać...

Przekształcenie szkoły i nowy model nauczania, a przepisy dot. dotacji

„Prowadzona przeze mnie niepubliczna szkoła podstawowa X jest szkołą prywatną spełniająca wymagania MEN, realizująca edukację według wytycznych MEN, tj. ocenianie, ilość godzin danego przedmiotu...

Najnowsze artykuły