Dyrektor

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień, za które odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. W tej zakładce piszemy m.in. o zarządzaniu placówką, sprawach kadrowych, organizacji kształcenia, nadzorze pedagogicznym.

Informacja MEN i MZ w sprawie nauki z domu

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. z opcją przedłużenia Prezentujemy poniżej pełną garść niezbędnych przepisów i rozwiązań prawnych. Interwencja rządu: Zmieniliśmy przepisy,...

Egzamin zawodowy w nowej formule od 2020 rok

Termin główny przeprowadzenia tego egzaminu CKE ustaliła na 01–12.06.2020 r., a termin dodatkowy na 16–20.06.2020 r. Zasady organizacji egzaminu zawodowego w nowej formule określono w...

Zagrożone funkcjonowanie przedszkoli w czasie epidemii. Jest interwencja władz

„Dziękuję za poprzednią odpowiedź. Muszę jednak dopytać o szczegóły, gdyż nie jest ona dla mnie jasna. Nie jestem prawnikiem, nie chcę polemizować, lecz zrozumieć....

Szkoła w domu: Nowe rozporządzenie dot. zdalnego nauczania

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest projekt rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z...

Minister Piontkowski do dyrektorów ws. zdalnego nauczania

Dnia 17.03. br. szef resortu edukacji skierował do dyrektorów pismo związane z przygotowaniem szkół do zdalnego nauczania. Zwraca się w nim z prośbą o...

Zamknięte szkoły a wypłata wynagrodzeń

„Aktualnie zatrudniam 44 osoby w 3 prowadzonych przeze mnie placówkach oświatowych (szkoła podstawowa oraz 2 przedszkola). W związku z wytycznymi rządu od dziś do...

Zamknięcie szkoły i wypłata zaległego wynagrodzenie osobie prowadzącej

„W 2019 r. średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanej wynosiło 8.404 zł i takie wynagrodzenie może sobie wypłacić osoba prowadząca. Czy dobrze rozumiem i to...

Koronawirus – ministerstwo wydało zalecenia i materiały informacyjne dla dyrektorów

MEN opublikowało na swojej stronie zalecenia, które zostały przekazane także kuratorom oświaty. Według nich dyrektor powinien: - porozmawiać z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad...

Edukacja domowa – zasady i warunki prowadzenia obowiązku nauki poza szkołą

„Od 6 lat prowadzę niepubliczną szkołę podstawową z uprawnieniami publicznej. Ze względów finansowych jestem zmuszona zrezygnować z działalności "dziennej" pełnowymiarowej szkoły. Rozważam jej przekształcenie...

Oświata i wymagana dokumentacja niepublicznego przedszkola

„Jakie dokumenty powinno prowadzić niepubliczne przedszkole? Jaka dokumentacja sprawdzana jest w czasie kontroli z kuratorium? Czy osoba, która jest w trakcie studiów może zostać...

Najnowsze artykuły