Co nowego w prawie

Informacje dotyczące zmian w prawie. W tej zakładce prezentujemy wchodzące w życie akty prawne – ustawy i rozporządzenia, a także ich nowelizacje.

Wyprawka szkolna 2018

W dniu 17.09.2018 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz uchwałę...

Szkoły: Zmiany w zadaniach finansowanych z dotacji

Zgodnie z obecną treścią art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dotacje otrzymywane przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe z budżetu samorządowego, są przeznaczone...

Uwaga: Ważne zmiany w dotacjach gminnych

Czy placówkom niepublicznym nie będzie się opłacało przyjmować dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach i prywatne szkoły dostaną po kieszeni? Z dniem 01.01.2019 r. wejdą...

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci

W których przypadkach obowiązkowe i konieczne, w których dobrowolne? W jakich placówkach, w jakich sytuacjach? Czy np. dyrektor szkoły może wymagać zawarcia takiej polisy...

Wyprawka szkolna 2018/2019

Kto może skorzystać z tego programu? Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu ... (...) podręczników i materiałów do nauki – to...

Zmiany w awansie zawodowym (część 22/22)

Zmiany te wprowadziła do Karty Nauczyciela - ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z ... (...) obecną treścią art. 9b Karty, warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia...

Reforma Karty Nauczyciela: Postępowanie dyscyplinarne (część 14/22)

Zgodnie z ... (...) art. 85i ust. 3 Karty Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym do doręczeń stosuje...

Kolejne zmiany w zatrudnieniu nauczycieli (część 9/22)

Istotne zmiany z zakresu spraw kadrowych w szkołach, które wprowadza ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Na podstawie ... (...) art. 86 pkt 4 lit. b ustawy o...

Doskonalenie zawodowe (część 8/22)

Nauczyciele: Doskonalenie zawodowe – zmiany od 01.01.2019 r. Z dniem 01.01.2019 r. na mocy ... (...) przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawodawca wprowadził zmiany do...

Nowa regulacja w Karcie Nauczyciela (część 6/22)

Urlop rodzicielski i zasady korzystania ze zwolnienia od ... (...) pracy z art. 188 Kodeksu pracy (oraz art. 67e Karty Nauczyciela). Nową regulacją Karty Nauczyciela jest...

Najnowsze artykuły