Co nowego w prawie

Informacje dotyczące zmian w prawie. W tej zakładce prezentujemy wchodzące w życie akty prawne – ustawy i rozporządzenia, a także ich nowelizacje.

Zmiany dla nauczycieli w ustawie okołobudżetowej

Dnia 24.11.2017 r., na 52. posiedzeniu, sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 – czyli tzw. ustawę okołobudżetową...

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie po zmianach

Sprawy przeprowadzania powyższych egzaminów przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, określa rozp. MEN z dn. 10.01.2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu...

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie egzaminów

Dnia 16.11.2017 r. weszły w życie zmiany w ... (...) rozporządzeniu MEN z dn. 21.12.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego...

Prawo o szkolnictwie wyższym – nowa wersja ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 28.11.2017 r. pod pozycją 2183 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 30.10.2017 r., w załączniku do którego została...

Nowe przepisy w Karcie Nauczyciela

Od 2018 roku zaczną obowiązywać zmiany w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia. W dniu 27 października Sejm przyjął ... (...) ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. W...

Ważne zmiany w klasyfikacji budżetowej od 2018 roku

Dnia 01.01.2018 r. wejdzie w życie rozp. MRiF z dn. 21.07.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz...

Nowości przy egzaminach zawodowych

Od 01.09.2017 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu MEN z dn. 10.01.2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych...

Zmiany w organizacji punktów przedszkolnych

"Punkt przedszkolny - statut czy regulamin organizacyjny? Do 30 listopada należy dostosować statuty placówek. Czy w przypadku punktu przedszkolnego też obowiązują przepisy dotyczące nowych...

Zmiany w zasadach obsadzania stanowisk kierowniczych w szkołach

Od 01.09.2017 r. powierzanie stanowisk kierowniczych w szkołach, w tym stanowiska dyrektora, i odwoływanie z nich regulują... (...) ustawa – Prawo oświatowe oraz wydane na...

MEN: ośrodki wiodące w rehabilitacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ... (...) szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych dnia 08.09.2017 r. weszło w życie. Rozporządzenie to stanowi wykonanie upoważnienia...

Najnowsze artykuły