Co nowego w prawie

Informacje dotyczące zmian w prawie. W tej zakładce prezentujemy wchodzące w życie akty prawne – ustawy i rozporządzenia, a także ich nowelizacje.

Nowe warunki zatrudniania personelu w placówkach oświatowych

„Zatrudnienie terapeutów w przedszkolu. Prowadzę niepubliczne przedszkole specjalne, aktualnie zatrudniam 10 nauczycieli/terapeutów na podstawie umowy o pracę na pełen etat oraz jedną kynoterapeutkę, która...

Umowa – zlecenie dla nauczyciela jednak możliwe?

„Czy zakaz zatrudnienia nauczyciela na umowę-zlecenie, dotyczy tylko szkół i przedszkoli, czy również wszystkich innych placówek np. szkoły języka obcego (prywatnej), która nie jest...

Zmiany w awansie zawodowym (część 22/22)

Zmiany te wprowadzi do Karty Nauczyciela - ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z ... (...) obecną treścią art. 9b Karty, warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia...

Kodeksowe przepisy prawa pracy w Karcie Nauczyciela

Czy np. nauczyciel będzie mógł wykonywać swoje zadania oświatowe jako osoba prowadząca działalność gospodarczą? Reforma oświaty: Wielkie zmiany – od września 2018 r. zatrudnienie nauczycieli...

Reforma Karty Nauczyciela: Postępowanie dyscyplinarne (część 14/22)

Zgodnie z ... (...) art. 85i ust. 3 Karty Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym do doręczeń stosuje...

Kolejne zmiany w zatrudnieniu nauczycieli (część 9/22)

Istotne zmiany z zakresu spraw kadrowych w szkołach, które wprowadza ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Na podstawie ... (...) art. 86 pkt 4 lit. b ustawy o...

Doskonalenie zawodowe (część 8/22)

Nauczyciele: Doskonalenie zawodowe – zmiany od 01.01.2019 r. Z dniem 01.01.2019 r. na mocy ... (...) przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawodawca wprowadził zmiany do...

Nowa regulacja w Karcie Nauczyciela (część 6/22)

Urlop rodzicielski i zasady korzystania ze zwolnienia od ... (...) pracy z art. 188 Kodeksu pracy (oraz art. 67e Karty Nauczyciela). Nową regulacją Karty Nauczyciela jest...

KN: zmiana przepisów dot. oceny pracy nauczycieli (część 3/22)

Reforma Karty Nauczyciela w latach 2018 – 2022 Od dnia ... (...) 01.09.2018 r. ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: u.f.z.o.) w dużym stopniu zmienia zasady...

Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego nauki

Od dnia 26 czerwca br. obowiązuje nowy wzór zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów, bowiem tego dnia wchodzi...

Najnowsze artykuły