Awans zawodowy nauczyciela w 6 krokach

Planujesz lub rozpoczynasz staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela? Oto precyzyjna instrukcja wraz z obowiązującymi od 2018 roku zasadami awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne...

Zmiany w szkolnictwie zawodowym – ebook

Reforma edukacji i Prawa oświatowego 2019–2022 Ebook omawia projekt z 25.06.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych...

Reforma Karty Nauczyciela – ebook

Uchwalone w 2017 roku zmiany w Karcie Nauczyciela będą wchodzić w życie etapami aż do 01.09.2022 roku. Poznaj nowe przepisy i sprawdź, kiedy będą...

Urlopy wypoczynkowe – ebook

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Jak go udzielić? W jakim wymiarze? W jaki sposób utworzyć plan urlopów?...

Ochrona danych osobowych – zmiany wprowadzone przez RODO

Już 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe zasady ochrony danych osobowych. Czy Twoja firma jest dobrze przygotowana do ochrony danych? Powołałeś Inspektora Danych Osobowych? Dysponujesz...

RODO w szkołach i placówkach oświatowych

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe każdego dnia przetwarzają ogromne ilości danych o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach. Są to numery PESEL, daty urodzenia, czy dane...

RODO – nowe zasady ochrony danych osobowych e-book

Każdy podmiot prowadzący działalność z wykorzystaniem danych klientów de facto przetwarza dane osobowe. W maju 2018 roku zacznie obowiązywać europejskie rozporządzenie o ochronie danych...

Płaca minimalna w 2018 roku – eBook

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników. Najniższa ustawowo gwarantowana pensja osób zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wzrosła z 2000 zł...

Kodeks pracy 2018

Przedstawiamy kolejny e-book w naszej bibliotece „Kodeks pracy 2018”   W Dzienniku Ustaw z dnia 12.01.2018 r. pod pozycją 108 został ogłoszony nowy, urzędowo ujednolicony tekst...

eBook Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze jest szczególnym rodzajem postępowania upominawczego. Zakres przedmiotowy obejmuje roszczenia pieniężne oraz inne, wskazane w przepisach szczególnych. Chcesz wiedzieć więcej o EPU - pobierz...

Najnowsze artykuły