Projekt unijny, a wkład własny

„Od 01.01.2018 r realizujemy projekt unijny współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020. Jako wkład własny w projekcie mamy zaplanowaną kwotę na...

Umowa o dzieło i rękojmia za jego wady

Czy można w umowie wyłączyć odpowiedzialność wykonawcy za wady i umowa taka będzie ważna? „Moja firma stworzyła stronę sklepu internetowego, w umowie nie ma żadnej...

Nie płacą Ci za wynajem? Zobacz do czego masz prawo

„Jakie kroki prawne powinna podjąć osoba będąca właścicielem nieruchomości w następującej sytuacji: Najemca wypowiedział umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 31.12.2017 r....

Odpowiedzialność gwaranta za produkt

W jakich sytuacjach gwarancja na towar powinna być bezwzględnie uznana i reklamacja pozytywnie rozpatrzona? „Problem z gwarantem. Dnia 17.06.2017 r. kupiłem od producenta meble tapicerowane...

Przedświąteczne zbiórki charytatywne

Jak wygląda sprawa pozwoleń na prowadzenie zbiórek pieniężnych przez Organizacje Pożytku Publicznego – organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje? „OPP a zbiórki pieniężne. Prowadzę stowarzyszenie na...

Prawo do mieszkania małżonków po rozwodzie

Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego i roszczenie o odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego dla posiadacza nieruchomości w złej...

Regulamin zakupów sklepu internetowego

Regulamin sklepu ... (...) „§1 Przyjmowanie i realizacja zamówień SklepX.PL  prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów zamieszczone są na stronie internetowej...

Sprzedaż nieruchomości a dojazd

Czy notariusz może nie sporządzić aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości nie mając zgody właściciela drogi na dojazd/przejazd do takiej działki? W jaki sposób można ustanowić...

Z Maratonu do Aten – pobiec tam, gdzie zaczął się maraton

Prezent na okrągłe urodziny, maratoński jubileusz, pierwszy start za granicą lub po prostu kilkudniowa biegowa wycieczka do zwykle słonecznej Grecji ze zwykle pochmurnej i...

Wynajem nieruchomości dla firm

Najem lokali niemieszkalnych, a zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. W jaki sposób można rozwiązać umowę najmu lokalu dla przedsiębiorcy, który prowadzi tam działalność gospodarczą i mieszka...

Najnowsze artykuły