Świadectwo pracy i jego treść

„Jeżeli pracownik korzystał z urlopu wychowawczego i w piśmie ma podstawę prawną: rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 17.07.1981 w sprawie urlopów wychowawczych (Dz.U. Nr...

Zwolnienie pracownika lub obniżenie wynagrodzenia

„Chodzi o zwolnienie nauczycielki. Zatrudniłam ją od 01.09.2017 r. czyli rok temu. Niestety za pośrednictwem urzędu pracy w ramach prac interwencyjnych. Urząd wymusił na...

Ponowne przyjęcie do pracy i obowiązki pracodawcy

„Pracownik, który był zatrudniony na czas nieokreślony został zwolniony bez wypowiedzenia z dniem 31.07.2018 r. (obecność nieusprawiedliwiona) Obecnie zwrócił się z prośbą o ponowne...

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

„Pracownik był zatrudniony do 31.07.2018 r., w trakcie urlopu (od 24 - 31.07.) w dniu 30.07. dostarczył zwolnienie lekarskie. Czy należy mu wypłacić ekwiwalent...

Jeden dzień pracy i urlop wypoczynkowy?

„Pracownik został zatrudniony dnia 01.08.2018 r., następnego dnia rano złożył podanie o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Pracownik ma wymiar urlopu 26 dni...

Czy na umowie zleceniu przysługuje płatny urlop?

Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zleceniobiorcy nie są objęci ochroną przepisów Kodeksu pracy. Odnosi się to również...

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu – czy pracodawca musi go uwzględnić?

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego może nastąpić w związku z wystąpienie przesłanki warunkującej obligatoryjną zmianę terminu urlopu, np. choroba pracownika, w wyniku decyzji pracodawcy po wystąpieniu...

RODO: ochrona danych osobowych – wizerunek pracownika

„Chodzi nam nie tylko o ochronę danych osobowych, ale głównie wizerunku pracownika i wykorzystaniu ich w działaniach reklamowych, promocyjnych i marketingowych naszej firmy. Czy...

Pracodawca użytkownik i szkolenia bhp dla personelu

„Nasza firma współpracuje z agencją pracy tymczasowej. Jesteśmy pracodawcą użytkownikiem. Po kilku miesiącach pracy przejmiemy tych pracowników. Będą wykonywać nadal te same prace, ale...

Czy przebywając na zwolnieniu lekarskim można wyjechać na wczasy?

Bardzo często wyjazdy wypoczynkowe organizowane są z dużym wyprzedzeniem. Nie da się wykluczyć sytuacji, w której na niedługo przed wczasami pracownik zachoruje i otrzyma...

Najnowsze artykuły