Czy np. mechanik z uprawnieniami może być kierowcą?

Czy np. zakres obowiązków, który nie jest elementem umowy o pracę można zmienić bez konieczności stosowania trybu porozumienia zmieniającego, czy nawet wypowiedzenia zmieniającego? Polecenie...

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

Wszystko na temat jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego? Które składniki należy wliczyć, a jakie nie? Wyliczenie wynagrodzenia za czas urlopu i wyjaśnienie...

Zaległy urlop pracownik musi dostać do 30 września

Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym odpowiednio w planie urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem (art. 163 k.p.) należy pracownikowi...

Ile dni na zasiłku opiekuńczym

Zasiłek opiekuńczy oraz zasady jego wypłaty określa ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U....

Przestrzeganie tajemnicy pracodawcy

Jak wygląda w prawie obowiązek przestrzegania przez pracowników tajemnicy pracodawcy? Co może okazać się ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych i w konsekwencji prowadzić do rozwiązania...

Rodzina 500+: Jak obliczyć dochód na członka rodziny?

Świadczenie wychowawcze można otrzymać również na pierwsze dziecko pod warunkiem, że dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł na osobę miesięcznie lub 1200...

Rodzina 500+: utrata i uzyskanie dochodu a prawo do świadczenia

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na dany okres, brany pod uwagę jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane...

Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych

O czym trzeba pamiętać zatrudniając osobę niepełnoprawną? Jakie są uprawnienia pracownicze i jakie korzyści dla pracodawców? Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne zobowiązany jest do stosowania ... (...) przepisów...

Odszkodowanie za niską pensję?

Zatrudnienie pracownika na stanowisko, które nie istnieje w obowiązującym regulaminie wynagradzania. "Czy pracodawca może zatrudniać pracowników na stanowiska, które nie są ujęte w taryfikatorze wynagradzania,...

Niuanse w czasie pracy kierowców

Rozwiewamy wątpliwości dotyczące równoważnego czasu pracy kierowców, możliwości różnicowania ilości godzin pracy w danej dobie i zapisów czasu pracy. Prezentujemy także stanowiska urzędów i...

Najnowsze artykuły