Sprzedaż firmy – a co z pracownikami?

Co dzieje się z dokumentacją kadrowo-płacową pracowników, po sprzedaży oddziału spółki? Sprzedaż oddziału spółki należy traktować jako sprzedaż ... (...) przedsiębiorstwa, a zatem na nabywcę przechodzą wszystkie...

Umowa na zastępstwo

Jakie przepisy regulują kwestie związane z zastępstwem w pracy? „Czy mężczyzna artysta chóru może zastąpić kobietę artystkę chóru? Zakres czynności jest identyczny tylko grupy są...

Urlop na żądanie a wymiar urlopu przysługujący w danym roku

Każdego roku pracownik ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie. Jest to specyficzny rodzaj urlopu, gdyż chęć wykorzystania tego urlopu pracownik zgłasza najpóźniej...

Wyliczenia odprawy rentowej lub emerytalnej

Obliczenie wysokości odprawy rentowej po długotrwałej chorobie i świadczeniu rehabilitacyjnym. "Nasz pracownik od 10.02.2016 r. do 09.08.2016 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, następnie od 10.08.2016...

Odbierz dodatkowy urlop

Odbiór godzin/dnia wolnego za pracę w niedzielę. "Pracownicy GOK pracowali podczas imprezy plenerowej 04.06.2017 r. Czy mogą odebrać dzień wolny w dniu 16.06.2017 r.? Czy...

Pracownica w ciąży? Jak uniknąć problemu?

Czy przeniesienie w stan nieczynny miało związek z reformą oświaty, czy wypowiadano stosunek pracy? "Stan nieczynny a ciąża. Nauczyciel od 01.09.2017 r. będzie przebywał w...

Opieka nad dzieckiem, gdy drugi rodzic nie pracuje

Zgodnie z art. 188 §1 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od...

Powołanie pracownika do służby?

Wezwanie na ćwiczenia wojskowe rotacyjne. „Pracownik został powołany na ćwiczenia wojskowe rotacyjne, w terminie 18.09. do 30.09. (gdzie 30.09. jest to sobota, która jest dniem...

Premie za innowacyjność w pracy?

Możliwości większych zarobków przez pracowników kreatywnych i pomysłowych. "Pracodawca w regulaminie wynagradzania przewidział możliwość uzyskania przez pracowników nagrody za specjalne osiągnięcia, teraz chce to rozszerzyć...

Od kogo to zależy – ile i kiedy pracujemy?

Kto może ustalać okres rozliczeniowy w pracy? Systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe. "Chcielibyśmy wprowadzić w Urzędzie 12 miesięczny okres rozliczeniowy. Obecnie pracujemy...

Najnowsze artykuły