Równe traktowanie w zatrudnieniu, a dyskryminacja płacowa

Czy pracodawca może stosować różne stawki wynagrodzeń dla swoich pracowników, którzy wykonują jednakowe obowiązki służbowe? „Równe traktowanie w wynagradzaniu pracowników. Czy pracodawca zatrudniając osoby, które...

Umowa o pracę i praca na zmiany

Zmiana przez pracodawcę dotychczasowych warunków pracy pracownika. „Jeżeli w umowie o pracę nie ma adnotacji dotyczącej pracy zmianowej, to czy pracodawca po kilkunastu latach pracy...

Czy pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu na żądanie?

Należy zauważyć, że urlop na żądanie stanowi szczególne uprawnienie pracownika. Jego celem jest zrekompensowanie pracownikowi dużej swobody pracodawcy w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego. Żądanie...

Regulamin wynagradzania pracowników

„Jakie informacje powinien zawierać przykładowy regulamin wynagradzania w przedszkolu niepublicznym? Nie zatrudniamy 20 pracowników, więc chyba nie mamy teoretycznie obowiązku tworzenia regulaminu. Regulamin ma...

Uprawnienia rodzicielskie pracownika – urlop macierzyński

Zgodnie z przepisem art. 180 § 1 Kodeksu pracy pracownicy przysługuje urlop w wymiarze: 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym...

Nabycie prawa do wynagrodzenia

„Wypłata z miesiąca grudzień została wypłacona 05.01.2018 r. (zgodnie z regulaminem obowiązującym w zakładzie), zostały naliczone koszty uzyskania przychodu i ulga. Pracownik rozwiązał umowę...

Praca cudzoziemców i wolne od pracy w ich święta

Czy pracownikom innego wyznania przysługuje prawo do dnia wolnego w święta? Pracownicy innego wyznania niż rzymskokatolickie, ... (...) mają prawo do dni wolnych podczas ich świąt. Obowiązująca...

Czy można przedłużyć umowę o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem?

Jednym z rodzajów umów o pracę jest umowa na okres próbny. Tego typu umowa może być zawarta w celu ściśle określonym w ustawie -...

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownicy w ciąży?

Pracownice w ciąży podlegają szczególnej ochronie prawnej. Zgodnie z przepisem art. 177 § 1 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę...

Przedłużenie z mocy prawa terminowej umowy o pracę do dnia porodu

Ochrona stosunku pracy kobiety w ciąży odnosi się także do umów, których termin zakończenia przypada przed planowaną datą porodu. W myśl przepisu art. 177...

Najnowsze artykuły