Rachunkowość: noty obciążeniowe (in. noty księgowe, noty uznaniowe)

„Jak zaksięgować notę obciążeniową u lidera konsorcjum w związku z otrzymaniem środków finansowych na finansowanie robót budowlano-montażowych z materiałem od partnera konsorcjum? (pod notą...

Umowa o dzieło zawarta między dwiema osobami fizycznymi

Jak należy rozliczyć w podatku PIT umowę o dzieło zawartą pomiędzy dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej? „Czy dwie osoby fizyczne mogą zawrzeć umowę o...

Zmiany w kosztach uzyskania przychodów od 2018 roku

„Czy dalej można stosować koszty uzyskania 50% przy umowach o pracę i przy umowach o dzieło po zmianach od 01.01.2018r.? Spółka zajmuje się: 1/ doradztwo...

Budownictwo mieszkaniowe i preferencyjna stawka VAT

Kto i w jakich przypadkach może stosować obniżone stawki podatku VAT dla usług budowlanych, montażu instalacji, remontów, przebudowy, materiałów budowlanych itp.? „Prowadzę firmę zajmującą się...

Rozliczenie szkoleń ubezpieczeniowych

Jak należy rozumieć usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania w kontekście zwolnienia z podatku VAT? Jak należy poprawnie rozliczyć usługę szkoleń z ubezpieczeń na fakturze...

Darowizna na rzecz OPP jako koszt podatkowy w PIT

Darowizna w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z ... (...) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u-PIT), kosztami...

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązań podatkowych dotyczy sytuacji, w której organ podatkowy po upływie czasu określonego w Ordynacji podatkowej nie może dochodzić zapłaty podatku. Wyróżnić należy dwa...

Ewidencja księgowa

„Kupujemy tonowe worki big-bag, które służą nam do przechowywania oczyszczonego materiału nasiennego, w momencie skierowania do zaprawiania nasiona są wysypywane z worków, które znów...

Sprzedaż biletów, a podatek VAT

Czy w rozumieniu ustawy o VAT ośrodek kultury może być podatnikiem VAT i powinien prowadzić ewidencję sprzedaży biletów poprzez kasy fiskalne? Czy taka placówka...

Instytucja „pierwszego zasiedlenia”, a podatek VAT

Sprzedaż gruntu z pawilonem i możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT w przypadku tzw. „pierwszego zasiedlenia”. „Jestem podatnikiem podatku VAT. W 2003 roku wybudowałem...

Najnowsze artykuły