Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Odpowiedzi ekspertów oświatowych

W tej zakładce publikujemy odpowiedzi Ekspertów dotyczące zarządzania szkołą, zadań organu prowadzącego oraz organizacji nauczania. Wyjaśnienia uporządkowane tematycznie dostępne są w każdym z działów Komentarza, do którego kieruje menu boczne.

Czy każda szkoła musi powołać inspektora danych osobowych

Czy każda szkoła musi powołać inspektora danych osobowych? Inspektor ochrony danych osobowych musi zostać wyznaczony w każdej szkole i i placówce oświatowej. Jednak szkoła nie...

Szkolenia pracowników z udzielania pierwszej pomocy

„Jesteśmy pracownikami szkoły podstawowej i przedszkola. Czy wszyscy pracownicy muszą obowiązkowo przejść szkolenie z pomocy przedmedycznej? Pytanie dotyczy zarówno pracowników pedagogicznych jak i administracyjnych....

Awans dyrektora/właściciela przedszkola niepublicznego

„Czy dyrektor/właściciel przedszkola niepublicznego może robić awans zawodowy? Jeżeli tak, to jak wygląda procedura awansu?” Niestety prowadzenie awansu zawodowego dyrektora w jednostce, którą zarządza jest...

Urlop wypoczynkowy nauczycieli

„Czy zapis paragrafu 5 ust. 2 rozporządzenia MEN z dn. 15.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 588) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad...

Prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w szkole

Czy prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody MEN? Jak zachować dotację dla szkoły stosując innowacyjne metody nauczania? „Przekształcenie szkoły i przepisy dotyczące dotacji. Prowadzona przeze...

Legalne nagrywanie uczniów w szkole – zasady monitoringu

Czy nadal nie ma podstaw prawnych monitoringu wizyjnego w szkołach? „Dotychczas kamery były w szkole zamontowane na korytarzach, w szatni, przed wejściem. Aktualnie planuję montaż...

Uwaga: wkrótce umowy o pracę dla nauczycieli

Czy w świetle nowych przepisów od 01.09.2018 r. nauczycieli jednostek niepublicznych będzie trzeba zatrudniać wyłącznie na podstawie umowy o pracę? „Zmiany dotyczące sposobu zatrudnienia nauczycieli...

PFRON: którzy pracodawcy muszą opłacać składki?

„Jakie przepisy dotyczą pracodawców w zakresie składek na PFRON? Jak wysokie składki powinni płacić na PFRON? Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W ramach...

Wsparcie finansowe z budżetu gminy dla przedszkoli

„Niepubliczne przedszkole otrzymuje dofinansowanie 75% z budżetu gminy. Czy w niepublicznym przedszkolu oddział przedszkolny może mieć więcej niż 25 dzieci - np. 30? Czy...

Zaświadczenia o niekaralności w oświatowej placówce niepublicznej

„Czy jako właściciel placówki niepublicznej mogę wymagać od pracowników przedstawienia zaświadczenia o niekaralności do akt pracowniczych? Znalazłam informację, że wniosek o wydanie takowego można...

Najnowsze artykuły