Sprzedaż środka trwałego wniesionego jako aport do spółki

"Spółka z o.o. sprzedała część swojego majątku wniesionego aportem. Wartość kapitału zakładowego spółki to 150 tys. zł. Kapitał spółki stanowiły dwie maszyny po 50...

Jak przeprowadzić likwidację zawieszonej spółki, gdy wspólnik porzucił biznes?

"Jestem w spółce jawnej. Spółka została zawieszona ponad 2 lata temu. Chciałem ją zlikwidować, żeby nie widniała w KRS. Jednak mój wspólnik gdzieś przepadł...

Zakup udziałów w spółce z o.o.

"Czy możliwy jest zakup udziałów w spółce z o.o. przez podmiot wpisany do ewidencji działalności gospodarczej? Czy odsetki od udzielonego kredytu na zakup udziałów...

Aneks do umowy spółki cywilnej

"Jak sporządzić aneks do umowy spółki cywilnej? Wspólnicy zmienili dowody osobiste jak również miejsce zamieszkania, w związku z tym jak miałby wyglądać aneks informujący...

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), jednostki dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych zobowiązane są...

Kredyt kupiecki

Czym jest kredyt kupiecki?   Zasadą wynikającą z określonej w Kodeksie cywilnym konstrukcji umów wzajemnych jest zasada jednoczesności świadczeń wzajemnych...

Kredyt na podstawie kontraktu zagranicznego

"W jaki sposób można i który bank w Polsce udzieli kredytu na podstawie kontraktu zagranicznego, konkretnie duńskiego? Kredyt miałby być przeznaczony na zakup mieszkania...

Od czego zależy obowiązek stosowania kasy fiskalnej?

"Prowadzę firmę usługową (studio graficzno-programistyczne) i zajmuję się wszelkiego rodzaju projektami graficznymi i programowaniem serwisów internetowych, do tego naprawy sprzętu komputerowego itp. Jednak głównie...

Umowy przedwstępne fundacji z przyszłymi pensjonariuszami

"Jesteśmy fundacją (Fundacja Cyrenejczyk Dom Spokojnej Starości). Nasz dom ma dopiero powstać. Jesteśmy na etapie zakończenia dokumentacji projektowej. Na jakich zasadach i czy w...

Jak przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji?

"Czy istnieje przepis, na którym można się oprzeć i wystosować pismo do firmy, która skopiowała mój produkt? Nie mam zastrzeżonego wzoru w Urzędzie Patentowym...

Najnowsze artykuły