Zakończenie użytkowania kasy fiskalnej

Kończąc funkcjonowanie kasy w trybie fiskalnym należy wykonać dobowy i miesięczny raport sprzedaży oraz złożyć w terminie 7 dni wniosek do urzędu skarbowego o...

Likwidacja działalności gospodarczej oraz jej skutki w podatku PIT i VAT

"Jakie są skutki podatkowe w podatku dochodowym oraz podatku VAT w momencie zamknięcia działalności gospodarczej i przekazania wyposażenia oraz środków trwałych na potrzeby własne?"...

Niedopuszczalność ograniczenia zdolności jedynego członka zarządu do reprezentowania spółki

W dotychczasowych wypowiedziach doktryny prawa istniały spory, co do możliwości określenia zasad reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o zarządzie jednoosobowym, w taki sposób, że...

Franczyza – czym jest i jak się ją rozlicza

Franczyzobiorcy stoją dziś przed trudnym wyborem komu zaufać, jaki rodzaj biznesu wybrać wśród szerokiej gamy oferowanych franczyz.   Celem franczyzobiorcy...

Odpowiedzialność osób zarządzających w postępowaniu antymonopolowym

18.01.2015 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Bardzo istotną zmianą będzie wprowadzenie możliwości nakładania kar na osoby fizyczne w...

Czy bezpłatna informacja prasowa może być reklamą?

"Lokalny tygodnik w bezpłatnej gazetce ogłoszeniowej umieścił nasze ogłoszenie o wolnym miejscu pracy. Nie obciążył nas za to, twierdząc, że umieścił to jako informację...

Odpowiedzialność w spółce komandytowej

"Czy jest możliwe stworzenie takiej konstrukcji prawnej i struktury własnościowej w spółce komandytowej, gdzie osoba prawna jest komplementariuszem (rządzi spółką ale odpowiada materialnie za...

Jeśli w spółce z o.o. nie ma zarządu, to czy można dokapitalizować spółkę i...

"W sp. z o.o. trzech wspólników było w zarządzie (inne 3 osoby są po prostu wspólnikami, razem 6 wspólników), i w pewnym momencie roku...

Sprzedaż środka trwałego wniesionego jako aport do spółki

"Spółka z o.o. sprzedała część swojego majątku wniesionego aportem. Wartość kapitału zakładowego spółki to 150 tys. zł. Kapitał spółki stanowiły dwie maszyny po 50...

Jak przeprowadzić likwidację zawieszonej spółki, gdy wspólnik porzucił biznes?

"Jestem w spółce jawnej. Spółka została zawieszona ponad 2 lata temu. Chciałem ją zlikwidować, żeby nie widniała w KRS. Jednak mój wspólnik gdzieś przepadł...

Najnowsze artykuły