Konkurencyjna działalność wspólnika i przymusowe umorzenie udziałów

"Jak zabezpieczyć się przed ewentualną działalnością konkurencyjną wspólnika spółki z o.o.?" Przede wszystkim wspólnicy mogą zastrzec ... (...) w umowie spółki, że wiąże ich (lub część...

Odpowiedzialność osób zarządzających w postępowaniu antymonopolowym

18.01.2015 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Bardzo istotną zmianą będzie wprowadzenie możliwości nakładania kar na osoby fizyczne w...

Ewolucja metod zarządzania projektami IT

Trendy w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, metody Lean i Agile, a także korzyści płynące z wykorzystania Kanbana. Jakie trendy obserwuje się obecnie w obszarze...

Jak przeprowadzić likwidację zawieszonej spółki, gdy wspólnik porzucił biznes?

"Jestem w spółce jawnej. Spółka została zawieszona ponad 2 lata temu. Chciałem ją zlikwidować, żeby nie widniała w KRS. Jednak mój wspólnik gdzieś przepadł...

PKPiR koszty użytkowania auta

„Ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów kosztów użytkowania samochodu w działalności zwolnionej. Jak ująć w PKPiR koszty dotyczące użytkowania samochodu, np. zakup paliwa?...

Wypowiedzenie firmie umowy najmu

Czy można wypowiedzieć firmie umowę najmu zawartą na czas określony?   "Prowadzimy aptekę działającą w lokalu spółdzielni mieszkaniowej od 1990...

Podważenie decyzji ZUS

„Otrzymałem decyzję z ZUS-u o rozliczeniu renty rodzinnej z dnia 06.08.2018 r., która wykazuje że przyznano mi rentę po żonie, nie doliczając prowadzenia działalności...

Umowa najmu w działalności gospodarczej

„Klient kupił mieszkanie na kredyt i chce wynajmować w bookingu. Wspólność majątkowa z żoną i wspólny kredyt. On chce całe mieszkanie wykazywać w swojej...

Kredyt na podstawie kontraktu zagranicznego

"W jaki sposób można i który bank w Polsce udzieli kredytu na podstawie kontraktu zagranicznego, konkretnie duńskiego? Kredyt miałby być przeznaczony na zakup mieszkania...

Obowiązują już nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych

Kto w 2018 roku jest zwolniony z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących? „Prowadząc działalność budowlaną i wykonując prace tylko dla firm, czy musi być kupiona kasa...

Najnowsze artykuły