Czy stowarzyszenie może odzyskiwać VAT?

Czy działalność statutowa odpłatna stowarzyszenia nie może pokrywać się z działalnością gospodarczą? „Działalność gospodarcza stowarzyszenia. Stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej a jedynie działalność statutową odpłatną ma...

Ceny transakcyjne i podmioty powiązane

"Kiedy należy utworzyć dokumentację cen transakcyjnych dotyczącą zawarcia umowy spółki komandytowej między podmiotami powiązanymi?" Transparentność podatkowa spółek komandytowych (polegająca na braku opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym...

Postępowanie mandatowe

"Pracownik inspekcji sanitarnej nakładając mandat karny z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie sprawdził, że osoba na który nałożono mandat nie podpisała go....

Wspólne rozliczenie PIT małżonków w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

"Czy mogę za 2014 rok rozliczyć wspólnie PIT z żoną? Nie mamy rozdzielności majątkowej. Ja prowadzę firmę jednoosobową i mam podatek na zasadach ogólnych,...

Reprezentacja stowarzyszenia

"Jestem prezesem stowarzyszenia i otworzyłam przedszkole dla dzieci autystycznych. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym, ja pełnię funkcję dyrektora administracyjno-finansowego, koleżanka pełni funkcję dyrektora pedagogicznego. Kto...

W jaki sposób założyć fundację?

"Jakie czynności krok po kroku należy wykonać żeby założyć fundację? Jakie warunki i dokumenty należy sobie przygotować do założenia fundacji? Z jakiej formy opodatkowania...

Dwie firmy o takich samych nazwach i ochrona znaku towarowego

Czy mogę korzystać ze znaku towarowego innego przedsiębiorcy? "Prowadzę salon fryzjerski w Warszawie XYZ od prawie 10 lat. Nazwy tej nigdy nigdzie nie zarejestrowałam. W...

Kredyt na podstawie kontraktu zagranicznego

"W jaki sposób można i który bank w Polsce udzieli kredytu na podstawie kontraktu zagranicznego, konkretnie duńskiego? Kredyt miałby być przeznaczony na zakup mieszkania...

Zakończenie użytkowania kasy fiskalnej

Kończąc funkcjonowanie kasy w trybie fiskalnym należy wykonać dobowy i miesięczny raport sprzedaży oraz złożyć w terminie 7 dni wniosek do urzędu skarbowego o...

Czy mogę wykorzystać logo znanej marki na stronie internetowej?

"Prowadzę warsztat samochodowy. W ramach swojej działalności oferuję także sprzedaż części i akcesoriów samochodowych. Czy mogę posługiwać się logotypami znanych marek samochodowych na swojej...

Najnowsze artykuły