Ewidencja księgowa w fundacji

Finanse w fundacjach „Jak zaewidencjonować poniższą sytuację? - Na realizację celów fundacji, fundator przeznacza 25.000,00 zł, która stanowić będzie fundusz założycielski fundacji, z powyższej kwoty część...

Spółki cywilne tych samych wspólników

„Założenie działalności gospodarczej. Prowadzimy działalność w formie spółki cywilnej z udziałem po 50% każdego z dwóch wspólników. Czy możemy założyć drugą firmę w postaci...

Podważenie decyzji ZUS

„Otrzymałem decyzję z ZUS-u o rozliczeniu renty rodzinnej z dnia 06.08.2018 r., która wykazuje że przyznano mi rentę po żonie, nie doliczając prowadzenia działalności...

Reklamacja i rękojmia w prawie cywilnym

„Wątpliwość dotyczy daty nadania listu. Czy jeśli list został nadany 14-go dnia to znaczy, że termin został zachowany? Czy w ciągu 14 dni konsument...

VAT: Prywatny najem nieruchomości

„Prowadzę działalność gospodarczą w branży elektrycznej i chcę wynająć nieruchomość niezwiązaną z działalnością gospodarczą. Czy będę płacił od tego podatek vat i czy podatek...

Charakter umów między przedsiębiorcami

„Jeżeli umowa taka będzie zawarta pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, są to usługi stolarskie. Jeżeli podmiot B świadczy usługi dla podmiotu A. Podmiot B korzysta podczas...

PKPiR koszty użytkowania auta

„Ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów kosztów użytkowania samochodu w działalności zwolnionej. Jak ująć w PKPiR koszty dotyczące użytkowania samochodu, np. zakup paliwa?...

Stawki podatku VAT

„Jaką stawkę VAT podać na fakturze w przypadku podatnika zwolnionego z VAT w Polsce, a świadczącego usługi budowlane za granicą dla firm?” W polskim prawie...

Informowanie o ochronie danych

„W związku z RODO, proszę o wyjaśnienie, czy podwykonawcy, którzy wykonywali lub będą wykonywać prace dla mojej firmy budowlanej powinni otrzymać informację o przechowywaniu...

Zabezpieczenia dokumentacji zgodnie z RODO

„Kadry i płace w naszej placówce niepublicznej prowadzi osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Całą dokumentacje prowadzi w swoim domu. Pytanie odnośnie polityki bezpieczeństwa a...

Najnowsze artykuły