Umowy zawierane telefonicznie

W jakich sytuacjach umowy na odległość zawierane w drodze telefonicznej mogą być nieważne lub nawet niezawarte? „Bardzo proszę o informację, jak mam ująć w piśmie...

Co zmieni się w organizacjach związkowych?

Co postanowił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2015 roku? Jak wygląda rządowy projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych? Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o...

Jak wygląda prawne przeniesienie firmy z pracownikami?

Sytuacja prawna pracownika i pracodawcy Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę może być wynikiem równych zdarzeń gospodarczych np. zbycia zakładu lub jego...

Likwidator w spółce z o.o.

"Kto może zostać powołany na funkcję likwidatora w spółce z o.o., czy wymagane są specjalne zezwolenia?" Kodeks spółek handlowych nie wymaga, by ... (...) osoba pełniąca funkcję...

Jak wygląda procedura likwidacji fundacji?

Przedstawiamy również wzory i formularze do urzędów. „Dane do opracowania; statut dostępny na stronie www.akapi.republika.pl, KRS - 0000168103, regon 37115698000000. W jaki sposób należy postępować...

Jak zlikwidować fundację?

Co z zasobami archiwalnymi, jak należy postąpić z dokumentacją pracowniczą, płacową i księgową? „Proszę o opracowanie mapy drogowej (procedury) likwidacji fundacji. Dane do opracowania; statut...

Samochody używane jako niebezpieczne odpady?

Wszystko o autach używanych sprowadzanych z zagranicy. Czy handlując starszymi autami można zostać uznanym za nielegalnego odbiorcę odpadów? „W jakich okoliczność sprowadzony do Polski samochód...

Nieodpłatna umowa użyczenia – warto?

Jak dokumentować sprzedaż usług abonamentowych i zryczałtowanych? "Prowadzę centrum terapii. W ramach działalności zakupiłam kilka lat temu sprzęt specjalistyczny do treningu słuchowego wart 60.000 zł....

Uwaga spółki: kto jest zwolniony ze sprawozdań finansowych?

Zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zobowiązana jest jednostka dominująca, która przedstawia swoje wyniki finansowe wraz z danymi wszystkich...

Czy stowarzyszenie może odzyskiwać VAT?

Czy działalność statutowa odpłatna stowarzyszenia nie może pokrywać się z działalnością gospodarczą? „Działalność gospodarcza stowarzyszenia. Stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej a jedynie działalność statutową odpłatną ma...

Najnowsze artykuły