Stawki podatku VAT

„Jaką stawkę VAT podać na fakturze w przypadku podatnika zwolnionego z VAT w Polsce, a świadczącego usługi budowlane za granicą dla firm?” W polskim prawie...

Informowanie o ochronie danych

„W związku z RODO, proszę o wyjaśnienie, czy podwykonawcy, którzy wykonywali lub będą wykonywać prace dla mojej firmy budowlanej powinni otrzymać informację o przechowywaniu...

Zabezpieczenia dokumentacji zgodnie z RODO

„Kadry i płace w naszej placówce niepublicznej prowadzi osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Całą dokumentacje prowadzi w swoim domu. Pytanie odnośnie polityki bezpieczeństwa a...

Zawieszenie działalności przez komornika sądowego

„Komornik sądowy z dniem 31.05.2018 przestaje wykonywać obowiązki zastępcy komornika, składa wniosek o udzielenie o powołanie na stanowisko komornika w innym rejonie, jednak może...

RODO: wymogi dokumentacyjne

„Jak powinna wyglądać dokumentacja, którą powinnam mieć w firmie w związku z RODO? Firma budowlana, prowadzę działalność jako osoba fizyczna; zatrudnionych 3 pracowników; księgowość...

RODO i ochrona danych między przedsiębiorcami

„W związku z RODO, w jakim zakresie nowe przepisy będą dotyczyć firmę, która oferuje swoje usługi wyłącznie innym przedsiębiorcom?” „Naszymi klientami są inne firmy i...

Najem komercyjny, a wynajem prywatny i rozliczenia podatkowe

Nieruchomości: rozróżnienie najmu prywatnego od najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na budowie mieszkań i lokali. „Prowadząc działalność gospodarczą polegającą na budowie domów i...

Wprowadzenie lokalu do działalności gospodarczej

Koszty uzyskania przychodu: Co należy zrobić, aby uznać dany składnik majątku za środek trwały podlegający amortyzacji? „Środki trwałe. Aktem notarialnym zakupiono lokal niemieszkalny wraz z...

Problemy z firmą zalegającą z zapłatą?

„Proszę o wskazanie możliwości prawnych dochodzenia bądź ewentualnego wyegzekwowania zaległej kwoty, którą winna jest domowi kultury firma X (spółka cywilna) za obsługę wydarzeń w...

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czy możliwe jest utworzenie spółki z o.o. przez jedną osobę? Co z reprezentacją firmy, może być w ogóle zgromadzenie jednej osoby? „Jednoosobowa spółka z o.o....

Najnowsze artykuły