Komunikat MF dotyczący wysyłania kilku plików JPK za ten sam okres

Ministerstwo Finansów informuje, że co do zasady dla jednej deklaracja powinien być złożony jeden plik, dlatego też odrębne pliki powinny być scalone przed ich...

Wykreślenie z rejestru a VAT

Urzędy skarbowe zyskały od 1 stycznia nowe możliwości walki z wyłudzeniami VAT i chętnie z nich korzystają. I tak, w styczniu skarbówka wykreśliła z...

Czy indywidualne konto ZUS jest wolne oo egzekucji komorniczej?

Interpelacja dotyczy projektów ustaw o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt m.in. dotyczy nowego sposobu prowadzenia rachunków składkowych klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Chodzi...

MF wyjaśnia któremu z rodziców przysługuje ulga na dziecko

W broszurach informacyjnych przygotowanych i dystrybuowanych przez Ministerstwo Finansów „Ulga na dzieci za 2016 r.” znajdujących się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostały zawarte...

Komu przysługuje świadczenie 500+ po rozwodzie rodziców

Minął już rok odkąd obowiązuje program Rodzina 500+. Choć program już okrzyknięto sukcesem, to nadal pewne jego elementy budzą wątpliwości. Tak jest w przypadku...

MF: Nie zmienią się zasady rozliczenia samochodów w małych firmach

Z dniem 1 czerwca 2017 roku mają wejść w życie zmiany dotyczące rozliczania firmowych samochodów. Zgodnie z nimi przedsiębiorcy, którzy nie udowodnią, że samochód...

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wiele rodzin straci świadczenia socjalne

MRPiPS: progi dochodowe do świadczeń socjalnych nie zostaną zmienione. Wiele rodzin straci świadczenia. Pracownicy zrezygnują z etatów, żeby nie przekroczyć progów dochodowych. W związku...

Uprawnienia pracowników przejmowanych firm

Interpelacja nr 6510 w sprawie uprawnień pracowników przejmowanych firm W obecnym stanie prawnym częstokroć występują sytuacje likwidacji podmiotów zatrudniających dotychczasowych pracowników, a także sytuacje, gdzie...

MRPiPS: wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych chronione przed egzekucją jak wynagrodzenia ze stosunku pracy

Wynagrodzenie wypłacane na podstawie umów cywilnoprawnych korzysta z ochrony przed egzekucją na tych samych zasadach jak wynagrodzenia ze stosunku pracy - napisał  w odpowiedzi na...

Będą zmiany w przepisach bhp dot. eksploatacji maszyn i urządzeń

Ministerstwo Rozwoju opracowało projekt przepisów dotyczących rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych...

Najnowsze artykuły