Faktury od niezarejstrowanego podatnika

Zapytanie nr 6970 do ministra finansów w sprawie odliczania podatku od towaru i usług (VAT) przez firmę z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane jako...

Zbieg prawa do renty rodzinnej oraz renty socjalnej

Po śmierci rodzica osoba niepełnosprawna może otrzymać rentę rodzinną. Jest ona wypłacana do końca życia osoby niepełnosprawnej, a nie tak jak w przypadku osoby...

Nie wszyscy pracownicy będą musieli przejść szkolenie BHP

Zostały one zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorstw w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt zakłada m.in....

Sposób doręczenia wypowiedzenia o pracę przez pracodawcę

W sytuacji gdy pracodawca chce rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, a pracownik, dowiadując się o tym, posługuję się zwolnieniem lekarskim,...

1% dla OPP wyłącznie w deklaracji PIT złożonej w terminie

Podczas składania w urzędzie skarbowym korekty deklaracji podatkowej PIT w terminie późniejszym niż 30 dni po złożeniu oryginalnej deklaracji podatnicy otrzymali informację, iż wskazanie...

MRPiPS: długość urlopu ojcowskiego nie zależy od liczby dzieci

Zapytanie nr 3996 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie urlopu ojcowskiego Szanowna Pani Minister, do mojego biura poselskiego została skierowana prośba o wyjaśnienie...

Zwolnienie dyscyplinarne bardziej opłacalne dla pracodawcy?

Zgodnie z art. 471 Kodeksu pracy: w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje roszczenie o zasądzenie...

MF: bony towarowe z ZFŚS nie będą zwolnione z podatku

W imieniu Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Warszawie oraz innych małych podmiotów działających na rynku handlowo-usługowym poseł Jacek Sasin zwrócił się...

MF: jak sprawdzić kontrahenta

Interpelacja nr 14059 do ministra finansów w sprawie dodatkowej weryfikacji kontrahentów Jak podaje dziennik Rzeczpospolita w artykule pt. „Skarbówka podpowiada, jak unikać oszustów” z dnia...

Umowy cywilne w nowym Kodeksie pracy?

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2015 r. około 1,5 % osób aktywnych zawodowo w sektorze prywatnym było zatrudnionych...

Najnowsze artykuły