MF: bezpłatna pomoc prawna nie może być zwolniona z VAT

Interpelacja nr 14064 do ministra finansów w sprawie opodatkowania prawników świadczących swoje usługi pro bono Zwracam się do Pana Ministra z problemem dotyczącym odprowadzania podatku...

Kodeks urbanistyczno-budowlany (KUB) już blisko

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące braku precyzyjnych przepisów definiujących pojęcie „budowli” na potrzeby prawa podatkowego. W 2011 roku Trybunał...

MF: Od stycznia 2018 roku nowe przepisy o kasach fiskalnych

W związku z zapowiadaną zmianą do MF wpłynęła interpelacja nr 13726 w sprawie stanu prac regulacyjnych dotyczących zmian w budowie kas rejestrujących oraz raportowania...

MF: Nie zawsze nieodpłatna pomoc stanowi darowiznę

W efekcie za nieuzasadniony należy uznać wniosek, że każda pomoc udzielana osobom chorym lub potrzebującym przez te podmioty to darowizna, która podlega opodatkowaniu podatkiem...

Czy zasiłek pielęgnacyjny będzie wyższy?

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł na miesiąc, co przy obecnych wydatkach koniecznych do zapewnienia opieki i pomocy osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania, jest stosunkowo...

MRPiPS: Wypadek podczas szykowania się do pracy nie jest wypadkiem w drodze do pracy

Kierujący zapytanie poseł Adam Ołdakowski zauważył, że ludzie szykujący się do pracy mogą w domu ulec wypadkowi. Taki wypadek nie jest zaliczany jako wypadek...

NIK: wiele nieprawidłowości w badaniach lekarskich

Interpelacja nr 13573 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra zdrowia w sprawie badań profilaktycznych pracownika Dalej w interpelacji czytamy, że w wyniku kontroli...

MF: sama władza rodzicielska nie wystarczy do zastosowania ulgi na dzieci

Kierujący interpelacją poseł Paweł Szramka zauważył, że zasady korzystania z ulgi na dzieci określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o...

Jak ponownie zarejestrować firmę wykreśloną z rejestru podatników VAT

Zgłaszająca interpelację posłanka Anna Sobecka, skierowała do MF pytania w związku z tym, iż jak informują media urzędy skarbowe zyskały od 1 stycznia nowe...

Czy zaświadczenia lekarskie o chorobie tylko elektronicznie?

Wdrożenie i utrzymanie systemów "ePUAP" i "ePUAP2" w Polsce w latch 2005-2015 kosztowało 200 mln złotych. W projekcie rządowym ustawy proponuje się w praktyce...

Najnowsze artykuły