Nie wszyscy pracownicy będą musieli przejść szkolenie BHP

Zostały one zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorstw w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt zakłada m.in....

Sposób doręczenia wypowiedzenia o pracę przez pracodawcę

W sytuacji gdy pracodawca chce rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, a pracownik, dowiadując się o tym, posługuję się zwolnieniem lekarskim,...

1% dla OPP wyłącznie w deklaracji PIT złożonej w terminie

Podczas składania w urzędzie skarbowym korekty deklaracji podatkowej PIT w terminie późniejszym niż 30 dni po złożeniu oryginalnej deklaracji podatnicy otrzymali informację, iż wskazanie...

MRPiPS: długość urlopu ojcowskiego nie zależy od liczby dzieci

Zapytanie nr 3996 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie urlopu ojcowskiego Szanowna Pani Minister, do mojego biura poselskiego została skierowana prośba o wyjaśnienie...

Zwolnienie dyscyplinarne bardziej opłacalne dla pracodawcy?

Zgodnie z art. 471 Kodeksu pracy: w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje roszczenie o zasądzenie...

MF: bony towarowe z ZFŚS nie będą zwolnione z podatku

W imieniu Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Warszawie oraz innych małych podmiotów działających na rynku handlowo-usługowym poseł Jacek Sasin zwrócił się...

MF: jak sprawdzić kontrahenta

Interpelacja nr 14059 do ministra finansów w sprawie dodatkowej weryfikacji kontrahentów Jak podaje dziennik Rzeczpospolita w artykule pt. „Skarbówka podpowiada, jak unikać oszustów” z dnia...

Umowy cywilne w nowym Kodeksie pracy?

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2015 r. około 1,5 % osób aktywnych zawodowo w sektorze prywatnym było zatrudnionych...

MF: bezpłatna pomoc prawna nie może być zwolniona z VAT

Interpelacja nr 14064 do ministra finansów w sprawie opodatkowania prawników świadczących swoje usługi pro bono Zwracam się do Pana Ministra z problemem dotyczącym odprowadzania podatku...

Kodeks urbanistyczno-budowlany (KUB) już blisko

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące braku precyzyjnych przepisów definiujących pojęcie „budowli” na potrzeby prawa podatkowego. W 2011 roku Trybunał...

Najnowsze artykuły