Ogłoszono jednolity tekst ustawy o rachunkowości

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy 29 września 1994 r. o rachunkowości, w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z: dwóch nowelizacji uchwalonych...

Rządowy projekt zmian w Kodeksie cywilnym

W dniu 16.01.2018 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt został skierowany do Sejmu 23.01.2018...

Inwestycje w opiece zdrowotnej – projekt

Założono zwiększenie liczby podmiotów, które będą mogły ubiegać się o opinię o celowości inwestycji. Podmioty korzystają z takich opinii starając się o dofinansowanie inwestycji...

Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z przesyłania JPK_VAT?

Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia. Jednak...

MF pracuje nad wydłużeniem terminów dla podatników w zakresie cen transferowych

Projekt jest odpowiedzią na sygnały wpływające do Ministerstwa Finansów (MF) o tym, że wielu podatników ma trudności ze sporządzeniem ww. dokumentacji i sprawozdań w...

Senat wprowadził zmiany do Konstytucji Biznesu

Poprawki zostały wprowadzone do wszystkich pięciu ustaw, czyli: Prawa przedsiębiorców, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”, ...

Od 1 marca 2018 r. wyższe wpłaty na PFRON

Podwyżka wpłaty na PFRON wynika z wyższej kwoty przeciętnego wynagrodzenia, której wysokość ogłosił Prezes GUS w obwieszczeniu z dnia 9 lutego 2018 r. w...

Pracodawcy z sektora finansowego będą mogli weryfikować niekaralność pracowników

Propozycja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców działającym w sektorze finansowym, którzy obecnie nie mają możliwości, by żądać informacji o niekaralności. Zmiany w przepisach...

Przedsiębiorcy będą krócej przechowywać akta pracownicze

Krócej i bezpieczniej dla pracownika Ustawa przewiduje, że pracodawcy będą mogli przechowywać akta pracownicze 10, a nie 50 lat, bo ZUS będzie dysponował wszystkimi danymi...

Zmiana pokoleniowa w firmach rodzinnych będzie łatwiejsza

Projekt ustawy powstał z inspiracji firm rodzinnych jako odpowiedź na problem złożoności sukcesji po zmarłym przedsiębiorcy. Obecnie po śmierci właściciela firmy prowadzącego działalność na...

Najnowsze artykuły