Zmiana właściciela firmy

Czy zmiana osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą jest możliwa? Jakie są prawne możliwości zmiany właściciela firmy i jak prawidłowo można tego dokonać? „Co należy zrobić,...

Nadchodzą bardzo ważne zmiany dla wszystkich firm

Większa ochrona dla uczciwych przedsiębiorców. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Część 2. Dnia 26.06.2017 r. upłynął termin implementacji Dyrektywy...

Jest już projekt ustawy o sukcesji firm rodzinnych

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców prowadzi działalność na podstawie wpisu do CEIDG. Ich firmy osiągają coraz większe obroty i często tworzą miejsca pracy dla dziesiątek...

Kelner ma obowiązek przekazać paragon, sam rachunek nie wystarczy

W przypadku świadczenia usług gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej istnieje obowiązek zaewidencjonowania tych usług na kasie fiskalnej. Kelner obsługujący klienta, dla którego świadczona...

Ważne terminy dla organizacji pożytku publicznego

15 lipca to ostateczny termin umieszczenia sprawozdań OPP w bazie sprawozdań MRPiPS oraz ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Organizacja pożytku...

Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej czeka na podpis prezydenta

Nowe przepisy są wynikiem doświadczeń we wdrażaniu programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–20. Przewidują one m.in. powołanie rzeczników funduszy europejskich czy wprowadzenie pomocy...

Koniec z nieuczciwą konkurencją!

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Część 1. W dniu 26.06.2017 r. minął termin na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czujesz się oszukany przez firmę?

Omawiamy zasady postępowania grupowego wobec nieuczciwych przedsiębiorców. „Jak dołączyć do wspólnego, zbiorowego pozwu lub go wytoczyć wspólnie z niezadowolonymi klientami przeciwko przedsiębiorcy? Proszę o opis...

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych od 01.07.2017 r.

Od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wspomniane odsetki wynoszą 9,50 % w stosunku rocznym. Transakcja handlowa w rozumieniu przepisów ustawy...

Prawo budowlane – nowy tekst jednolity

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: czterech nowelizacji uchwalonych w okresie od maja 2016 r. (Dz.U. poz. 961), do grudnia 2016 r....

Najnowsze artykuły