e-PIT nie dla przedsiębiorców

Ww. ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387,...

Jednolity tekst ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: trzech nowelizacji uchwalonych w okresie od lutego 2019 r. do lipca 2019 r., przepisów ogłoszonych przed...

Polecony nie tylko do skrzynki, ale też elektronicznie

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych (e-doręczeniach) rząd przyjął już pod koniec września zeszłego roku. Koniec kadencji spowodował jednak, że formalnie musiał on być jeszcze...

Już za kilka miesięcy mikroprzedsiębiorcy będą objęci prawem do ochrony konsumenckiej – zgodnie z...

To efekt starań Rzecznika MŚP, który od początku 2019 roku propagował zmiany w tym zakresie. W dniu 31.07.2019 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych...

Mały ZUS Plus dla części wolnych zawodów

„Czy będąc twórcą lub artystą należę faktycznie do grupy wolnych zawodów? Czy mogę korzystać od lutego 2020 r. z małego ZUS Plus? A np....

Zmiany w podatkach oraz w Ordynacji podatkowej przyjęte przez Radę Ministrów

Do najważniejszych zmian w podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług należą: dostosowanie regulacji do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r., ...

Tworzenie spółek zagranicznych z krajów nienależących do UE

„Jak pracować i funkcjonować spółce ukraińskiej w Polsce? Spółka ukraińska ma udziały w spółce polskiej. Żeby pracować i działać na rynku polskim musi założyć...

Zatory płatnicze – największe firmy złożą sprawozdania dopiero w styczniu 2021 r.

Sprawozdania te będą publicznie dostępne, czyli będzie można się z nich dowiedzieć, jak duzi partnerzy realizują swoje zobowiązania oraz ocenić ryzyko wchodzenia z nimi...

Cudzoziemcy i wiza Vander Elst

„Czy obywatel Ukrainy (posiadający paszport biometryczny, kartę pobytu w Polsce) pracujący w polskiej firmie będzie mógł wyjeżdżać w podróż służbową do Niemiec bez wizy...

Szykują się duże zmiany w prawie o ruchu drogowym

Opracowany w Ministerstwie Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami został 31 stycznia 2020 r. skierowany do konsultacji publicznych...

Najnowsze artykuły