Od września niższe limity pożyczek dla nowych firm

Absolwenci szkół i uczelni wyższych oraz studenci ostatniego roku uczelni wyższych, a także osoby bezrobotne mogą ubiegać się o nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie...

Nie wzrośnie wysokość kary porządkowej nakładanej na podatników

Kwota kary porządkowej ogłoszona została w obwieszczeniu MF z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1...

Wzrośnie limit zastawu skarbowego na 2020 rok

Kwota zastawu na rzecz Skarbu Państwa została ogłoszona przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej...

Kasa fiskalna na smartfonie coraz bliżej

W dniu 12 sierpnia 2019 r. Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. kasy wirtualne). Projektowane przepisy przewidują...

Przedsiębiorcy i twórcy: Wynalazki, patenty i ochrona praw autorskich

„Stworzyłam własną grę edukacyjną/rodzinną. Nie ma żadnej podobnej na rynku. Jak zadbać o moje prawa autorskie? Gra ma być dostępna w sprzedaży internetowej jak...

Zakaz konkurencji w placówkach oświatowych i bezpieczeństwo firmy

„Od 12 lat prowadzę niepubliczne placówki oświatowe. Jestem zmuszona zatrudnić wicedyrektora w szkole. Zatrudniam osobę, która przejmie większość moich codziennych szkolnych obowiązków. Jest to...

Działalność gospodarcza prowadzona z kampera, a podatek dochodowy

Czy Kamper może służyć jako biuro? A jak z kosztami podatkowymi? „Firma prowadzi działalność w zakresie przeprowadzania szkoleń na terenie całego kraju. Aby zaoszczędzić na...

Prosta Spółka Akcyjna – prezydent podpisał nowelizację k.s.h.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza...

Będzie nowe oznakowanie odcinkowego pomiaru prędkości

W rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu...

RPO: rolnik nie wie, jakim podatkiem zostanie obciążony, gdy sprzeda kilka działek ziemi

Zdaniem RPO prawo daje fiskusowi zbyt duże pole do dowolnej interpretacji, a tego nie można akceptować w demokratycznym państwie prawa. Adam Bodnar spytał ministra...

Najnowsze artykuły