Ruszają konsultacje z przedsiębiorcami ws. zatorów płatniczych

W dniu 16.04.2018 r. ruszyły konsultacje z przedsiębiorcami. Co ważne, to na ich uwagach będą opierały się propozycje regulacji prawnych wysuniętych przez MPiT. Konsultacje...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o tachografach

Obowiązujące aktualnie przepisy zostaną dostosowane do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie...

Rozwiewamy wątpliwości w sprawie niejasności przy sporządzaniu dokumentacji podatkowej

W związku z licznymi wątpliwościami powstałymi w kontekście sporządzania dokumentacji podatkowej przez ... (...) podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny,...

Do 20 kwietnia ZUS przekaże decyzję o wysokości składki wypadkowej

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...

Co jest czynem nieuczciwej konkurencji?

Na potrzeby ustawy przyjęto definicję przedsiębiorcy – jest to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność...

Prawa konsumentów lepiej chronione

Komisja Europejska przedstawiła nowy ład dla konsumentów, którego celem jest zapewnienie, aby wszyscy europejscy konsumenci mogli w pełni korzystać z praw należnych im na...

Problemy z firmą zalegającą z zapłatą?

„Proszę o wskazanie możliwości prawnych dochodzenia bądź ewentualnego wyegzekwowania zaległej kwoty, którą winna jest domowi kultury firma X (spółka cywilna) za obsługę wydarzeń w...

Część przedsiębiorców w maju zapłaci niższe składki ubezpieczeniowe

Do 1,67% obniżyła się stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe opłacanej przez płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, oraz...

Kontrola Inspekcji Sanitarnej u przedsiębiorcy – zmiany od 30.04.br.

W związku z wejściem w życie powyższej ustawy powstała konieczność nowelizacji wielu odrębnych aktów prawnych w celu dostosowania ich treści do nowej ustawy –...

Odpowiedzialność za długi nabywcy przedsiębiorstwa

W myśl przepisu art. 554 Kodeksu cywilnego nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa...

Najnowsze artykuły