Rozliczenie umów z przeniesieniem majątkowych praw autorskich

„Umowa z pracownikiem ma zapis, że 80% wynagrodzenie to prawa autorskie. Pracownik w miesiącu 10/2018 chorował 15 dni roboczych i kalendarzowych. Proszę o wyliczenie...

Już w 2019 roku KAS wypełni PIT za podatnika

Ustawa zmienia przepisy dotyczące zasad sporządzania i składania rocznych zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. W obecnym stanie prawnym podatnicy składają zeznania podatkowe...

Podatek od wyprowadzki z Polski z akceptacją Senatu

Nowelizacja, uchwalona z inicjatywy rządu na 70. posiedzeniu Sejmu w dniu 23 października 2018 r., dostosowuje m.in. polskie prawo do dyrektyw unijnych, szczególnie klauzuli...

Nowa ulga dla podatników PIT od 2019 roku

W przyjętym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez...

Wyższy limit dla małego podatnika PIT i CIT

Status „małego podatnika” daje prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT). „Mały podatnik”...

Planowane zmiany w przepisach o cenach transferowych w 2019 r.

Jak wynika z projektu ustawy z dn. 15.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób...

Uwaga przedsiębiorcy – mija ważny termin!

Do końca września należy złożyć oświadczenie oraz raport CIT-TP. Koniec września jest terminem składania ... (...) oświadczeń oraz raportów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi. Kogo dotyczy ten...

Urząd skarbowy wypełni roczny PIT za podatnika

Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników – każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego czy też...

Złożenie PIT będzie jeszcze prostsze

Począwszy od rozliczeń dochodów za 2018 r. podatnicy nie będą musieli samodzielnie sporządzać zeznań podatkowych – zostaną one sporządzone przez KAS i udostępnione podatnikom...

MF ostrzega przed fałszywymi e-mailami ws. korekty zeznania podatkowego

Resort podkreśla, że nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika oraz odpowiadać na e-mail nadawcy. Załącznik może zawierać zainfekowany plik. Apelując o ostrożność, ministerstwo finansów opublikowało przykład...

Najnowsze artykuły