Ponad 5 milionów Polaków ma już profil zaufany!

e-Polak potrafi i korzysta z e-administracji! Dowody? Kolejny rekord profilu zaufanego. Ma go już ponad 5 milionów Polaków. W trakcie dnia otwartego w Ministerstwie...

Kiedy KRUS nie rozliczy podatku dochodowego za emeryta/rencistę?

Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i przekaże w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Osoba, która otrzyma ww....

Uwaga na fałszywe SMS-y dot. zaległości na mikrorachunku podatkowym

Administracja skarbowa nie jest nadawcą tych wiadomości. Wiadomości tego typu są fałszywe i zawierają link, który może być niebezpieczny. Otwieranie linków zamieszczonych w takich wiadomościach oraz wysyłanie...

Podatki 2020: wzrost limitu jednorazowej amortyzacji

Zakres skorzystania z jednorazowej amortyzacji oraz podmioty do tego uprawnione określone zostały w art. 22k ust. 7 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym...

Podatki 2020: ile wynosi limit dla „małego podatnika”

Zgodnie z ustawą z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), dalej „u.p.d.f.,...

Podatki 2020: wyższy limit dla obowiązku prowadzenia pełnej księgowości

Zgodnie z zapisem art. 24a ust. 4 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387,...

Podatki 2020: nowa skala podatkowa i wyższe KUP

Od 1 stycznia 2020 r. zryczałtowane koszty uzyskania przychodów (dalej KUP), o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT wzrosły ponad dwukrotnie. Do tej...

Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych – wyjaśnienie MF

Nowy wzór informacji PIT–11(25), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1...

Do 31 stycznia PIT-11 można przesyłać wyłącznie w najnowszej wersji

Ograniczenie stosowania różnych wersji formularza ma zapobiegać przesyłaniu elektronicznych PIT-11 za rok 2019 na wcześniejszych, nieobowiązujących wariantach formularzy. Możliwość składania innych wersji formularza PIT-11 (np....

Podatki 2020: zmiana terminu złożenia PIT za 2019 rok

Jak przypomina resort finansów, wszystkie zeznania PIT za 2019 rok będzie można złożyć od 15 lutego 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą...

Najnowsze artykuły