JPK_VAT i STIR gwarancją dalszego uszczelnienia systemu podatkowego

JPK_VAT – narzędzie skutecznej walki z szarą strefą  „Podatnicy radzą sobie z JPK_VAT wręcz wzorcowo – świadczy o tym systematyczny spadek odrzuconych plików. Sukcesywnie zmniejsza...

Nowa ulga dla podatników PIT od 2019 roku

W przyjętym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez...

Nowe pomysły UE na zwalczanie oszustw w VAT

Formalnie przyjęto także projekt rozporządzenia w sprawie środków wzmacniania współpracy administracyjnej w obszarze VAT. To kluczowa inicjatywa, która służy zwalczaniu oszustw związanych z VAT....

Trwają konsultacje ws. opodatkowania zbycia nieruchomości komercyjnych

Doświadczenia ze stosowaniem przez przedsiębiorców przepisów dotyczących VAT w zakresie obrotu nieruchomościami komercyjnymi wskazują, że regulacje te odbierane są jako skomplikowane. Uwzględniając postulaty podmiotów, które...

Już w 2019 r. niższy VAT od e-booków

Na mocy obecnych przepisów VAT (dyrektywa 2006/112/WE) usługi świadczone elektronicznie są opodatkowane według podstawowej stawki VAT (minimum 15%), publikacje na nośnikach fizycznych mogą zaś korzystać ze...

Podzielona płatność od kontrahentów (tzw. split payment)

„Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Otrzymujemy coraz więcej przelewów z podzieloną płatnością i mamy z tym problem. Nasi dostawcy niechętnie zgadzają się...

Wyższy limit dla małego podatnika PIT i CIT

Status „małego podatnika” daje prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT). „Mały podatnik”...

Planowane zmiany w przepisach o cenach transferowych w 2019 r.

Jak wynika z projektu ustawy z dn. 15.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób...

Uwaga przedsiębiorcy – mija ważny termin!

Do końca września należy złożyć oświadczenie oraz raport CIT-TP. Koniec września jest terminem składania ... (...) oświadczeń oraz raportów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi. Kogo dotyczy ten...

KE: luka w VAT „nie do przyjęcia”

Luka w podatku VAT to różnica między oczekiwanymi dochodami z podatku a kwotą faktycznie pobraną. Państwa członkowskie podjęły wiele działań na rzecz poprawy ściągalności...

Najnowsze artykuły