GIODO: w sklepie nie musimy podawać kodu pocztowego

Pracownicy sklepu, np. kasjerzy, nie mają prawa żądać od nas podania kodu pocztowego. Możemy jednak ujawnić go z własnej woli − informuje Generalny Inspektor...

Rząd ogranicza wydatki budżetu państwa

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 rok. Z powodu zmiany uwarunkowań prognozy makroekonomicznej ograniczono wydatki budżetu państwa. Łączna kwota proponowanego zmniejszenia wynosi...

Weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 17 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 880), która usuwa rozbieżność pomiędzy dwoma przepisami...

Rada Ministrów przyjęła nowe zasady udzielania wsparcia inwestorom

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski to główny cel uchwały zmieniającej „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”. Dokument przygotowany przez...

W I półroczu polski eksport wzrósł o 2,8%, a import spadł o 5,3%

W I półroczu br. eksport w cenach bieżących wyniósł 307,0 mld zł, a import 309,1 mld zł – podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu...

NIK o ochronie klientów sklepów internetowych

Wyniki kontroli NIK pokazują, że osoby dokonujące zakupów przez Internet są odpowiednio chronione. System ochrony klientów sklepów internetowych w Polsce działa dobrze. Konsumenci...

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym – projekt

W dniu 9 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, przedłożony przez ministra finansów.  ...

Wyjazd służbowy własnym samochodem – za co dieta i kilometrówka?

Byłem na wyjeździe służbowym swoim samochodem. Po powrocie chciałem się ubiegać o zwrot wydatków - dietę i kilometrówkę. Jednak pracodawca twierdzi, że jeśli wypłaci...

Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw gorsza niż przed rokiem

Jak wynika z analizy NBP, w I kw. 2013 r. sytuacja ogółu przedsiębiorstw była gorsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak przychody z...

Przedsiębiorcy za wywóz śmieci zapłacą podwójnie

W poniższej publikacji rozwiewamy wszelkie wątpliwości związane z wejściem w życie głośnej już ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2013 roku,...

Najnowsze artykuły