PKB o 3,6 proc. wyższy niż przed rokiem – GUS opublikował dane za I...

Zgodnie z szacunkami GUS Produkt Krajowy Brutto (PKB) w pierwszym kwartale 2015 r. był wyższy o 3,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014...

Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie “frankowiczów”

Osoby, które zaciągnęły kredyt na własne cele mieszkaniowe, nie zapłacą podatku dochodowego od umorzonych przez bank odsetek od kredytu i kapitału. To najważniejsza zmiana...

Handel zagraniczny Polski po I kwartale 2015 r.

Według wstępnych danych GUS w I kwartale 2015 r. eksport towarów z Polski osiągnął poziom blisko 42,5 mld euro i był wyższy niż przed...

Euro w Polsce najwcześniej po 2035 roku

Co nagle to po diable. Dlaczego z wprowadzeniem euro nie warto się spieszyć?   Według ostatniego sondażu CBOS aż 68%...

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w IV kw. 2014 r.

W dniu 5 maja NBP opublikował raport na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w IV kwartale 2014 r. Przedstawione w nim dane i analizy...

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r.

GUS opublikował kolejną edycją wydawanego co kwartał opracowania poświęconego tematyce pracy i wynagrodzeń. Publikacja przedstawia bieżące zmiany zachodzące na rynku pracy w zakresie liczby...

Rząd zaakceptował Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018”, przedłożoną przez ministra finansów. Przyjęcie dokumentu – jak informuje kancelaria premiera...

NBP: kondycja przedsiębiorstw w I kwartale była dobra i stabilna

Chociaż nie wszystkie optymistyczne prognozy sprzed trzech miesięcy zrealizowały się, kondycja przedsiębiorstw na początku roku pozostawała dobra i stabilna. Jednak większość firm skorygowała w...

Polska zredukowała nadmierny deficyt

W 2014 r. deficyt nominalny został zredukowany o 0,8 pkt. proc., do 3,2% PKB, tj. dalece poniżej rekomendowanego przez Radę Ecofin w grudniu 2013...

Produkcja sprzedana przemysłu w marcu 2015 r.

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w marcu 2015 r. była o 8,8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 r. Wynik ten...

Najnowsze artykuły