Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Według wstępnych danych GUS eksport towarów z Polski w 2013 r. wzrósł o 6,5 proc., osiągając poziom 152,8 mld euro. Wartość importu wyniosła natomiast...

Założenia Ministerstwa Finansów na 2014 r.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych, które odbyło się 6 lutego br., minister finansów Mateusz Szczurek przedstawił założenia Ministerstwa Finansów na 2014 r. i...

Ustawa budżetowa na rok 2014 – ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Łączna kwota podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa to 277 782 224 tys. zł, zaś całkowitą kwotę wydatków oszacowano na 325 287 369 tys. zł. Deficyt budżetu państwa,...

Zmiany w prawie gospodarczym tylko dwa razy w roku

W dniu 30 stycznia Komitet Rady Ministrów zdecydował o przyjęciu  zasady „dwóch terminów” w formie uchwały Rady Ministrów. Zasada ta zakłada, że przepisy określające...

Ustawa budżetowa na 2014 rok podpisana przez Prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę 29 stycznia br. ustawę budżetową na rok 2014. Zgodnie z nią deficyt wyniesie nie więcej niż 47,6 mld...

PKB w 2013 r. – komentarz MG do wstępnych danych GUS

Według wstępnych szacunków GUS Produkt Krajowy Brutto (PKB) w 2013 roku był wyższy o 1,6 proc., w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku...

Sejm przyjął większość senackich poprawek do budżetu na rok 2014

W piątek 24 stycznia br. posłowie przyjęli większość poprawek zgłoszonych w Senacie do ustawy budżetowej na 2014 rok. Z 13 zaproponowanych przez Senat poprawek posłowie...

Polskie przedsiębiorstwa w coraz lepszej kondycji

W dniu 22 stycznia NBP opublikował cokwartalny raport na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw. Pod koniec 2013 r. przedsiębiorstwa nadal odczuwały poprawę koniunktury. W...

Inflacja bazowa w grudniu 2013

NBP opublikował dane dotyczące inflacji bazowej w grudniu br. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,0 proc. w stosunku rocznym i była...

Plany rządu na 2014 rok

Podczas konferencji prasowej „Plany rządu na 2014", która odbyła się 10 stycznia br., przedstawione zostały projekty działań legislacyjnych m.in. z zakresu finansów, gospodarki, polityki...

Najnowsze artykuły