Preferencyjne składki dla przedsiębiorców przez 3 lata

Zgodnie z propozycją okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne miałby zostać wydłużony o rok. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli przez 3 lata...

Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych

Nowe przepisy przewidują utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Będzie on jawny, co oznacza że każdy będzie mógł m.in. zapoznać się z danymi w nim...

RPP: stopy procentowe bez zmian

W dniu 16.05.2018 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym poziomie, w związku z czym również odsetki od zaległości...

Co się stanie w poniedziałek?!

Wybory we Francji: czy nastąpi tąpnięcie na rynkach już po tym weekendzie? Skrajnie lewicowy kandydat Jean-Luc Melenchon jeszcze niespełna miesiąc temu zajmował piąte miejsce w...

Inflacja bazowa w październiku 2017 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Tańsze przelewy w euro

Wniosek ma na celu rozszerzenie tych korzyści na osoby i przedsiębiorstwa spoza państw strefy euro. Umożliwi to wszystkim klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom, które przesyłają...

Konstytucja Biznesu – najważniejsze założenia regulacji

Konstytucja Biznesu ma stać się fundamentem polskiej przedsiębiorczości. Zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która obecnie stanowi najważniejszy akt prawa gospodarczego. Projekt ustawy wprowadza zasady,...

Inflacja bazowa w listopadzie 2017 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Nowe Prawo wodne?

W ostatnim czasie tematem numer 1 w mediach jest nowelizacja trzech ustaw dotyczących polskiego sądownictwa, a mianowicie ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawy o Krajowej...

Procedury ubiegania się o środki unijne będą prostsze

Nowe rozwiązania zawiera nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”), którą 30 maja...

Najnowsze artykuły