Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2018 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 155) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kw. 2018...

Preferencyjne składki dla przedsiębiorców przez 3 lata

Zgodnie z propozycją okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne miałby zostać wydłużony o rok. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli przez 3 lata...

Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych

Nowe przepisy przewidują utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Będzie on jawny, co oznacza że każdy będzie mógł m.in. zapoznać się z danymi w nim...

RPP: stopy procentowe bez zmian

W dniu 16.05.2018 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym poziomie, w związku z czym również odsetki od zaległości...

Co się stanie w poniedziałek?!

Wybory we Francji: czy nastąpi tąpnięcie na rynkach już po tym weekendzie? Skrajnie lewicowy kandydat Jean-Luc Melenchon jeszcze niespełna miesiąc temu zajmował piąte miejsce w...

Inflacja bazowa w październiku 2017 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Czy dla Turków już za późno na ratunek?

5,2 proc. - w takim tempie rozwijała się turecka gospodarka w II kwartale br. Ten zaskakująco szybki wzrost PKB za chwilę przejdzie do historii....

Tańsze przelewy w euro

Wniosek ma na celu rozszerzenie tych korzyści na osoby i przedsiębiorstwa spoza państw strefy euro. Umożliwi to wszystkim klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom, które przesyłają...

Konstytucja Biznesu – najważniejsze założenia regulacji

Konstytucja Biznesu ma stać się fundamentem polskiej przedsiębiorczości. Zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która obecnie stanowi najważniejszy akt prawa gospodarczego. Projekt ustawy wprowadza zasady,...

Znamy wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za I kw. 2018 r.

W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych wzrósł o 11,31%. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t....

Najnowsze artykuły