Co się stanie w poniedziałek?!

Wybory we Francji: czy nastąpi tąpnięcie na rynkach już po tym weekendzie? Skrajnie lewicowy kandydat Jean-Luc Melenchon jeszcze niespełna miesiąc temu zajmował piąte miejsce w...

Ile będą kosztowały waluty? Banki centralne podejmują kluczowe decyzje

Najbliższe dni na rynku walutowym zapowiadają się niezwykle interesująco. W ciągu dwóch tygodni trzy banki centralne: USA, strefy euro oraz Szwajcarii, podejmą kluczowe decyzje...

Uwaga! Zmiana prawa dla nas wszystkich – sprawdź koniecznie

Duża reforma prawa administracyjnego. Nowe prawo: od czerwca 2017 roku obowiązują istotne zmiany w K.p.a. Najważniejsze prezentujemy w poniższej publikacji. W dniu 01.06.2017 r. weszła...

Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018

„W projekcie budżetu przewidziany jest znaczny wzrost finansowania celów społecznych, takich jak program Rodzina 500+, na który przeznaczone zostanie blisko 25 mld zł. Wydatki...

Preferencyjne składki dla przedsiębiorców przez 3 lata

Zgodnie z propozycją okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne miałby zostać wydłużony o rok. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli przez 3 lata...

RPP: stopy procentowe bez zmian

W dniu 16.05.2018 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym poziomie, w związku z czym również odsetki od zaległości...

Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych

Nowe przepisy przewidują utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Będzie on jawny, co oznacza że każdy będzie mógł m.in. zapoznać się z danymi w nim...

Handel zagraniczny Polski po 4 miesiącach 2018 r.

MPiT zwraca uwagę, że warto spojrzeć na dynamikę obrotów przez pryzmat walut. Dynamika po 4 miesiącach br. w złotych jest wyraźnie niższa niż w...

Inflacja bazowa w październiku 2017 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Nowy rodzaj najmu nieruchomości – instytucjonalny

Już od 12.09.2017 roku wejdzie w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Jak będą wyglądać zasady wykorzystania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa? W dniu 11.08.2017...

Najnowsze artykuły