Inflacja bazowa w lipcu 2019 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Mieszkania, przemysł i budowlanka na plusie

Kilka dni temu GUS podał szybki szacunek wzrostu PKB, według którego w drugim kwartale 2019 roku polska gospodarka urosła o 4,4% w porównaniu do...

Szybki szacunek PKB w II kwartale 2019 roku

Jak podkreśla MPiT, to niewątpliwie dobry wynik, który wg wstępnych i niepełnych szacunków Eurostatu (brak danych z Estonii, Irlandii, Grecji, Chorwacji, Luksemburga, Malty i...

Obroty towarowe handlu zagranicznego Polski w I półroczu 2019 roku

W czerwcu znacznie spowolnił skumulowany przyrost obrotów towarowych. Wynikało to z czerwcowych spadków obrotów, w eksporcie o blisko 8 proc. (r/r), a imporcie o...

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 sierpnia 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 424) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kw. 2019...

KAS wdroży innowacyjny system IT do ochrony granic RP

„Aplikacja jest nam bardzo potrzebna, ponieważ obrót towarowy, w szczególności kontenerowy, wzrasta. Zapewnienie bezpieczeństwa ogólnego, ale także finansowego jest kluczowe. Bardzo się cieszę, że...

Mniej upadłości i rejestracji firm w II kwartale br.

Jeśli chodzi o upadłości, największy spadek ich liczby nastąpił w przemyśle, handlu, naprawie pojazdów samochodowych, budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej. Wzrost liczby upadłości, w...

Zamówienia publiczne w UE według jasnych reguł

Wytyczne wchodzą w skład pakietu inicjatyw Komisji, których celem jest zapewnienie uczciwej konkurencji, wysokiej jakości i równych warunków działania na rynkach zamówień publicznych. Są one...

Pozytywny bilans Polski w handlu zagranicznym

W porównaniu z danymi wstępnymi prezentowanymi na początku br., ubiegłoroczne tempo wzrostu było wyższe od oczekiwanego o 1,2 pkt. proc. po stronie eksportu i...

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Jak wskazano w ust. 1 obwieszczenia, tekst jednolity uwzględnia zmianę wprowadzoną ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od...

Najnowsze artykuły