Wakacyjne zakazy ruchu pojazdów ciężarowych

Ograniczenia w ruchu dla pojazdów o masie przekraczającej 12 ton ustanowione są w celu poprawy przepustowości dróg w dniach, w których wzmożony jest ruch...

Będą nowe przepisy dot. urządzeń transportu osobistego

Według propozycji Ministerstwa Infrastruktury zostanie wprowadzona definicja urządzenia transportu osobistego. Zostanie ono zdefiniowane jako „urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego...

Ważne zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

Ważne zmiany przyspieszą uwłaszczenie. Nowa, ustawowa 99% bonifikata będzie stanowiła znaczna ulgę przy przekształceniu użytkowania wieczystego dla wrażliwych społecznie grup (rodzin wielodzietnych, osób z...

GIS: można sprzedawać żywność do własnych opakowań klientów

W zakresie wymagań higienicznych przedsiębiorcy branży spożywczej są obowiązani do przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia...

Inflacja bazowa w maju 2019 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Rząd przyjął projekt ustawy antylichwiarskiej

Dzięki zaproponowanym przepisom nie będzie można w dowolny sposób ustalać dodatkowych opłat za zakupy na raty. Restrykcyjne zasady będą obowiązywać także przy zaciąganiu krótkoterminowych...

W Polsce rosną zasoby mieszkaniowe

Oznacza to, że warunki mieszkaniowe w naszym kraju systematycznie się poprawiają. W opinii resortu przedsiębiorczości jest to pokłosie rosnących wynagrodzeń i dochodów gospodarstw domowych. ​ Według...

Polska na wyraźnym plusie, w strefie euro spadki

W strefie euro spadki zanotowała zarówno produkcja towarów pośrednich, jak i dóbr kapitałowych – po 1,2% (r/r). Produkcja trwałych dóbr konsumpcyjnych obniżyła się natomiast...

Nadanie pisma w UE równoznaczne w skutkach z nadaniem w Polsce

Ustawa wprowadza zmianę art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r....

Handel zagraniczny Polski w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku

Taki wynik naszego eksportu udało się osiągnąć w warunkach spowolnienia w europejskim przemyśle (od listopada 2018 r. produkcja przemysłowa w UE spadała w ujęciu...

Najnowsze artykuły