Nowe Prawo wodne?

W ostatnim czasie tematem numer 1 w mediach jest nowelizacja trzech ustaw dotyczących polskiego sądownictwa, a mianowicie ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawy o Krajowej...

Handel zagraniczny Polski w 2016 r.

Niższa nadwyżka (o ok. 0,8 mld EUR) w porównaniu z danymi wstępnymi prezentowanymi na początku roku wynika z większej korekty in plus dynamiki importu...

Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa

Dochody, wydatki oraz deficyt budżetu państwa Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2016 r. w wysokości 314.683.570 tys. zł i były wyższe o 875.044 tys....

Co dalej z funtem?

Brytyjskiej walucie wciąż szkodzi Brexit. Funt do dziś nie zdołał odrobić strat po zeszłorocznym referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali się opuścić Unię Europejską. Z jednej...

Produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2017 roku

W porównaniu z czerwcem 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 24 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji maszyn i...

Przedsiębiorcy optymistycznie oceniają sytuację w kraju

Warunki sprzedażowe w II kw. w dalszym ciągu oceniane są jako bardzo dobre. Przedsiębiorstwa zanotowały zarówno wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych, jak i spadek bariery...

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd gospodarki Polski

Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) 7 lipca 2017 r. zaakceptowała coroczny raport z przeglądu gospodarki Polski, który odbył się  w ramach artykułu IV...

Inflacja niebezpiecznie wzrośnie?

Czy w sklepach zabraknie masła? Już jest dwa razy droższe. Przez ostatni rok ceny masła na europejskim rynku hurtowym wzrosły o ponad 100 proc., w...

Budżet UE na rok 2018 – porozumienie w Radzie UE

Porozumienie jest ważnym etapem procedury budżetowej. Zostanie ono potwierdzone formalnie przez państwa członkowskie, po czym jesienią rozpoczną się negocjacje z Parlamentem Europejskim. Uzgodnienie stanowiska...

Wolny handel z Japonią

Umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią zwiększy unijny eksport i stworzy nowe możliwości dla europejskich przedsiębiorstw – dużych i małych – a także dla...

Najnowsze artykuły