Produkcja sprzedana przemysłu w październiku 2017 roku

W porównaniu z październikiem 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 32 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji maszyn i...

Podatek od sprzedaży detalicznej zawieszony do 2019 roku

Podatek od sprzedaży detalicznej został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Przepisy tej...

Inflacja bazowa w październiku 2017 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Ile wyniosło przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2017 r.?

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kw. 2017 roku wyniosło 4255,59 zł. Podana kwota służy do celów...

Handel zagraniczny Polski po trzech kwartałach 2017 r.

W okresie styczeń-wrzesień br. zdecydowanie szybciej rosły obroty z krajami słabiej rozwiniętymi (wzrost eksportu o 11,3%, importu o 15,8%) niż z krajami rozwiniętymi gospodarczo...

Polska liderem w UE pod względem tempa wzrostu gospodarczego

Zgodnie z jesiennymi prognozami KE, tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspieszy w tym roku do 4,2% wobec 2,9% zanotowanych rok wcześniej. Prognozowane przyspieszenie PKB...

Ceny paliw już idą do góry

Rosnące prawdopodobieństwo przedłużenia porozumienia o ograniczeniu wydobycia ropy naftowej nałożyło się na wzrost ryzyka geopolitycznego w Zatoce Perskiej. W efekcie zwiększają się ceny paliw...

Czy kredyty będą droższe?

Ostatni raz stopy procentowe w Polsce zostały podniesione ponad 5 lat temu. Czy szybko rosnące wynagrodzenia, nasilenie się presji inflacyjnej i ok. 4-procentowy wzrost...

Polska popiera utworzenie listy krajów, które nie współpracują podatkowo

Unijna lista Rada zapoznała się ze stanem prac nad utworzeniem unijnej listy krajów niechętnych współpracy do celów podatkowych. Wiceminister Leszek Skiba wyraził silne poparcie Polski...

Polska rezygnuje z dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej MFW

Decyzję o zakończeniu dostępu do FCL wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zapowiedział już podczas sesji gubernatorów MFW i Banku Światowego, która odbyła...

Najnowsze artykuły