MŚ: Polacy nie powinni obawiać się podwyżek cen wody

Już raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z 2016 r. wskazywał, że ceny wody z wodociągów i odprowadzania ścieków w Polsce należą do najwyższych w...

Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu 2017 roku

W porównaniu z sierpniem 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 30 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji wyrobów z...

Nowy skład i zadania Komisji Nadzoru Audytowego (KNA)

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej KNA przejęła niektóre zadania realizowane do tej pory przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR). Komisja będzie bezpośrednio nadzorować badania...

Polska przekazuje 50 mln euro na łagodzenie skutków kryzysu migracyjnego

EBI to inicjatywa wspierająca obszary dotknięte kryzysem uchodźczym. Z kolei ERI to program inwestycyjny pomagający rozwiązać problem migracji w krajach południowego sąsiedztwa i Bałkanów...

Jak będzie wycena dolara?

Nowy tydzień na rynkach walut. To będą ważne dni dla dolara, a co za tym idzie dla całego rynku walutowego. W nadchodzących dniach rynek skupi...

Opłata recyklingowa to nie podatek – wyjaśnia resort środowiska

Bardzo lekkie torby foliowe, tzw. zrywki niezbędne ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywności luzem, będą zwolnione z opłaty. „W Polsce każdy mieszkaniec zużywa...

Inflacja bazowa w sierpniu 2017 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Kodeks urbanistyczno-budowlany (KUB) już blisko

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące braku precyzyjnych przepisów definiujących pojęcie „budowli” na potrzeby prawa podatkowego. W 2011 roku Trybunał...

Handel zagraniczny Polski po 7 miesiącach 2017 r.

Nadwyżka wyniosła ponad 0,6 mld EUR wobec 3,1 mld EUR przed rokiem. Zmniejszenie dodatniego salda obrotów w decydującej mierze było rezultatem pogłębienia deficytu wymiany:...

Polska jako SSE?

Rządowy plan wsparcia dla wszystkich inwestorów. Na jakie ulgi i preferencje podatkowe mogą liczyć przedsiębiorcy? Podczas tegorocznego XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju w dniach...

Najnowsze artykuły