Informacja dla osób mieszkających poza granicami Polski ws. PIT

Podatnik, który jest rezydentem w innym kraju nie musi płacić podatku w Polsce, a wystawione zeznanie podatkowe PIT-37 będzie unieważnione. Jeśli już podatek zapłacił,...

Przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby

Tzw. pakiet prosumencki jest efektem prac Międzyresortowego Zespołu ds. Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE, pod przewodnictwem szefowej MPiT Jadwigi Emilewicz. Stanowi on pierwszą część...

Wakacyjne zakazy ruchu pojazdów ciężarowych

Ograniczenia w ruchu dla pojazdów o masie przekraczającej 12 ton ustanowione są w celu poprawy przepustowości dróg w dniach, w których wzmożony jest ruch...

Będą nowe przepisy dot. urządzeń transportu osobistego

Według propozycji Ministerstwa Infrastruktury zostanie wprowadzona definicja urządzenia transportu osobistego. Zostanie ono zdefiniowane jako „urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego...

Nowe Prawo zamówień publicznych coraz bliżej

Dotychczas obowiązujące PZP z 2004 r. nowelizowano już kilkadziesiąt razy, przez co stało się ono mało czytelne. Projekt nowej ustawy zaakceptował właśnie Stały Komitet...

Ważne zmiany w programie Mieszkanie Plus i uwłaszczeniu

Ważne zmiany przyspieszą uwłaszczenie. Nowa, ustawowa 99% bonifikata będzie stanowiła znaczna ulgę przy przekształceniu użytkowania wieczystego dla wrażliwych społecznie grup (rodzin wielodzietnych, osób z...

GIS: można sprzedawać żywność do własnych opakowań klientów

W zakresie wymagań higienicznych przedsiębiorcy branży spożywczej są obowiązani do przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia...

Będą rekompensaty dla branż energochłonnych

W wyniku unijnych regulacji, poziom kosztów tych uprawnień stale rośnie. Rekompensaty pomogą naszemu przemysłowi utrzymać pozycję w konkurencji z zagranicą. Pozwoli to ochronić ok....

Inflacja bazowa w maju 2019 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Rząd przyjął projekt ustawy antylichwiarskiej

Dzięki zaproponowanym przepisom nie będzie można w dowolny sposób ustalać dodatkowych opłat za zakupy na raty. Restrykcyjne zasady będą obowiązywać także przy zaciąganiu krótkoterminowych...

Najnowsze artykuły