MFiPR: Będą kolejne pożyczki z UE dla firm dotkniętych skutkami pandemii

Ponad 500 milionów złotych w prawie tysiącu wniosków - tak wygląda sytuacja po niespełna 2 tygodniach naboru wniosków o pożyczkę z funduszy europejskich dla...

Inflacja bazowa w kwietniu 2020 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Nie otrzymałeś subwencji? Dowiedz się jakie dane ZUS przekazał do PFR

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy z dnia...

Od 01.06.2020 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010, ze zm.), minimalne...

Handel zagraniczny Polski – pierwsze dane z okresu pandemii

Mimo że badania koniunktury już wcześniej wskazywały na występowanie turbulencji w łańcuchach wartości, to jednak główne decyzje służące ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadzono w...

Ważny wyrok TSUE dot. podatku VAT

Nie można wywieść istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej spółki z siedzibą w państwie trzecim z samego faktu, że spółka ta posiada w tym...

Łatwiej będzie uzyskać premię remontową

Mowa o rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu...

Polska w czołówce pod względem dynamiki PKB w UE

Jak podkreśla resort rozwoju - dane są lepsze od szacunków ekonomistów. Optymizm podtrzymuje fakt, że w porównaniu do pozostałych gospodarek UE Polska w dalszym...

Kto może skorzystać z tarczy finansowej PFR?

Tarcza finansowa PFR, będąca elementem rządowej tarczy antykryzysowej, jest programem mającym na celu zminimalizować gospodarcze skutki pandemii COVID-19. Program skierowany jest do mikro, małych...

Inflacja wyhamowała – najnowsze dane GUS

Wzrost cen usług wyniósł 6,5 proc., a towarów 2,3 proc. Z kolei w porównaniu z marcem br. kwietniowy poziom cen był o 0,1 proc....

Najnowsze artykuły