Dobra inwestycja jest jak złoto, chociaż ostatnio także jak srebro

Wzrost cen srebra w tym tygodniu jest z kolei największy od lipca 2016 r. Inwestorzy zwrócili się ponownie w stronę metali szlachetnych, gdy okazało...

Sejm przyjął Pakiet prosumencki

Dokument został przyjęty przez Sejm i teraz trafi do Senatu. Do tej pory przedsiębiorcy nie mogli być prosumentami energii odnawialnej i tym samym korzystać...

Nieruchomości: Budownictwo i podatki lokalne

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budowli całkowicie zamortyzowanych – nowy kierunek interpretacyjny Nowy pogląd wynikający bezpośrednio z przełomowego rozstrzygnięcia WSA w Kielcach z...

Podwyżka podatku akcyzowego w 2005 roku niezgodna z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym w związku z art....

Inflacja bazowa w czerwcu 2019 r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc oblicza cztery wskaźniki inflacji bazowej (IB): IB po wyłączeniu cen administrowanych − wskaźnik powstaje w wyniku wyłączenia cen, które...

Umowy cywilnoprawne a tzw. „umowy śmieciowe”

„Generalnie tendencja dawania "śmieciówek" nie jest zgodna z przepisami Kodeksu pracy o ile praca odbywa się pod kierownictwem, w określonych godzinach i w miejscu...

KPRM: podatek PIT zostanie obniżony z 18 do 17 proc.

Z nowych rozwiązań skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów....

Dynamiczny wzrost dochodów budżetu państwa

W latach 2015-2018 odnotowano dynamiczny wzrost dochodów budżetu państwa – informuje resort przedsiębiorczości. W 2015 r. opiewały na kwotę 289 mld zł, by w...

Umowa zlecenie i wynagrodzenie

„Wykonuję pracę na umowę-zlecenie u zleceniodawcy na miejscu w określonych godzinach i pod jego nadzorem. Czy jako zleceniobiorca mogę oczekiwać zwrotu środków finansowych koniecznych...

Niezapłacona faktura – jak odzyskać swoje pieniądze?

„Jak należy postępować z klientem, który otrzymał, ale nie zapłacił za usługę - projekt ogrodu? Całość usługi została podzielona na 3 raty i opiewała...

Najnowsze artykuły