Ustawy

  Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą. Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Dz.U. 2017.819 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r....

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2017.1278 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1278 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art....

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Dz.U. 2017.1132 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1132 Rozdział...

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Dz.U. 2017.1089 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art....

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (…) Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2017.715 Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,...

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2017.933 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2010 r. poz. 44; z 2017...

Ustawa o Trybunale Stanu

Ostatnia zmiana Dz.U. 2016.2050 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 2050 Art. 1. 1. Za naruszenie Konstytucji lub...

Ustawa – Prawo atomowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2017.935 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 576, poz. 935 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2017...

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Dz.U. 2017.708 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 708 Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady systemu...

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Dz.U. 2017.648 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 648 Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1....

Najnowsze artykuły