Ustawy

  Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą. Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Dz.U. 2018.1293 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1293 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art....

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.650 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2361; z...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dz.U. 2018.932 Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 932. Art. 1. Ustawa...

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Dz.U. 2018.1162 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1162 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady udzielania...

Ustawa o ochronie danych osobowych

Dz.U. 2018.1000 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się...

Ustawa o petycjach

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.870 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 870 Art. 1. Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania...

Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Dz.U. 2018.646 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 646 Kierując się konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej, a także...

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Dz.U. 2018.650 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Dz.U. 2018.647 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018...

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dz.U. 2018.648 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 648 Art. 1. 1. Rzecznik Małych i...

Najnowsze artykuły