Ustawy

  Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą. Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dz.U. 2017.1909 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1909 o Narodowym Instytucie Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Aktywność obywateli,...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej

Dz.U. 2017.1774 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz....

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Dz.U. 2017.1498 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1498 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady sporządzania...

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Dz.U. 2017.1529 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1529 Mając na względzie wynikający z art. 75...

Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2016.2261 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 2261 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Prokuratoria Generalna...

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach...

Dz.U. 2017.1473 Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Dz.U. 2017.819 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r....

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2017.1278 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1278 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art....

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Dz.U. 2017.1132 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1132 Rozdział...

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Dz.U. 2017.1089 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art....

Najnowsze artykuły