Ustawy

  Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą. Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem...

Dz.U. 2019.621 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i...

Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i...

Dz.U. 2019.622 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej...

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Dz.U. 2019.1818 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1818 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art....

Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Dz.U. 2019.2200 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2473 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

Dz.U. 2019.1078 Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1078 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1)...

Ustawa o systemie instytucji rozwoju

Dz.U. 2019.1572 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1572 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady funkcjonowania...

Ustawa o dokumentach publicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1716 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 53, poz. 1716 Ostatnia zmiana (Dz.U. z...

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dz.U. 2019.848 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 848 Art....

Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Dz.U. 2019.823 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 823 Art. 1. Fundusz Polskiej...

Najnowsze artykuły