Ustawy

  Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą. Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawa o dokumentach publicznych

Dz.U. 2019.53 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 53 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady funkcjonowania...

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dz.U. 2019.848 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 848 Art....

Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Dz.U. 2019.823 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 823 Art. 1. Fundusz Polskiej...

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Dz.U. 2019.743 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz...

Dz.U. 2018.2191 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Opracowano na podstawie: Dz.U....

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dz.U. 2019.534 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 534 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sieć Badawczą Łukasiewicz,...

Ustawa o Agencji Badań Medycznych

Dz.U. 2019.447 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 447 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Agencja Badań Medycznych,...

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Dz.U. 2019.229 Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 229 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem Fundacji...

Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.326 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 891; z 2019 r. poz....

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Dz.U. 2019.303 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 303 Art. 1. 1. Ustawa określa warunki i tryb...

Najnowsze artykuły