Ustawy

  Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą. Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.125 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 723, poz....

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Dz.U. 2019.125 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r....

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

Dz.U. 2018.2215 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. po. 2215 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia...

Ustawa o komornikach sądowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2244 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 771, poz. 1443, poz. 1669, poz....

Ustawa o kosztach komorniczych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2244 Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 770, poz. 2244 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa...

Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Dz.U. 2018.2192 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2192 Art. 1. 1. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia...

Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Dz.U. 2018.2024 Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2024 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady...

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Dz.U. 2018.1629 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje...

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.39 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.276 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, poz. 2024,...

Najnowsze artykuły