Ustawy

  Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą. Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Dz.U. 2018.5 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 5. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Sąd Najwyższy jest organem władzy...

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Dz.U. 2018.305 Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Dz.U. 2017.2111 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2111 Art. 1. 1. Ustawa...

Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.4 Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1999 r. poz. 688; z...

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Dz.U. 2017.1530 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1530 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Narodowa Agencja...

Ustawa – Prawo wodne

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.710 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, poz. 2180; z 2018 r. poz....

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Dz.U. 2017.2203 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania...

Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Dz.U. 2017.2184 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2184 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa cele i...

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Dz.U. 2017.2217 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2217 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa cele i...

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2017.2371 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1909, poz. 2371 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2017 r....

Najnowsze artykuły