Rozp. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej…

Dz.U. 2020.1151 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości...

Rozp. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej…

Dz.U. 2020.1152 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych Opracowano na...

Rozp. w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych...

Dz.U. 2020.1150 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i...

Rozp. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Dz.U. 2020.1044 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1044 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych (…) w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2020.989 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii...

Rozp. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2220 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej Opracowano na...

Rozp. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.758 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów...

Rozp. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

Dz.U. 2019.1763 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych

Dz.U. 2019.1321 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1321 Na...

Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Dz.U. 2019.1141 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1141 Na podstawie art. 41 §...

Najnowsze artykuły