Rozp. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Opracowano...

Rozp. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.531 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020...

Rozp. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2408 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r....

Rozp. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Dz.U. 2019.2464 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2464 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i...

Dz.U. 2019.2335 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki...

Rozp. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

tatnia zmiana Dz.U. 2019.2095 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017...

Rozp. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.62 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Opracowano...

Rozp. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

Dz.U. 2019.1017 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Dz.U. 2019.928 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r....

Najnowsze artykuły