Rozp. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Dz.U. 2019.392 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich

Dz.U. 2019.302 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie realizacji (…) programu „Posiłek w szkole i w domu”…

Dz.U. 2019.267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania...

Rozp. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Dz.U. 2019.182 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Dz.U. 2019.136 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 136 Na podstawie...

Rozp. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych (…) oraz dla niepublicznych szkół artystycznych

Dz.U. 2018.2481 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne...

Rozp. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w...

Dz.U. 2018.2446 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 Opracowano...

Rozp. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i...

Dz.U. 2018.2263 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,...

Rozp. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Dz.U. 2018.2029 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2029 Na podstawie...

Rozp. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli w zakładach poprawczych i schroniskach dla...

Dz.U. 2018.1973 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich Opracowano na podstawie:...

Najnowsze artykuły