Rozp. w sprawie stypendiów ministra dla studentów

Dz.U. 2019.704 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym (…) dotacji celowej na...

Dz.U. 2019.691 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w...

Rozp. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek...

Dz.U. 2019.686 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek...

Rozp. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów...

Dz.U. 2019.658 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów...

Rozp. w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz

Dz.U. 2019.592 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 592 Na...

Rozp. w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów...

Dz.U. 2019.591 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów...

Rozp. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i...

Dz.U. 2019.574 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe...

Rozp. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z...

Dz.U. 2019.533 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z...

Rozp. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Dz.U. 2019.392 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich

Dz.U. 2019.302 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich Opracowano na podstawie:...

Najnowsze artykuły