Rozp. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich

Dz.U. 2019.1150 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019...

Rozp. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

Dz.U. 2019.1087 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego...

Dz.U. 2019.1075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne,...

Rozp. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Dz.U. 2019.1045 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla...

Dz.U. 2019.997 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla...

Rozp. w sprawie stypendiów ministra dla studentów

Dz.U. 2019.704 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym (…) dotacji celowej na...

Dz.U. 2019.691 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w...

Rozp. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek...

Dz.U. 2019.686 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek...

Rozp. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów...

Dz.U. 2019.658 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów...

Rozp. w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz

Dz.U. 2019.592 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 592 Na...

Najnowsze artykuły