Rozporządzenia

  Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozp. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego…

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz...

Rozp. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

Dz.U. 2019.1102 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Dz.U. 2019.1071 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Opracowano na...

Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Dz.U. 2019.1141 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1141 Na podstawie art. 41 §...

Rozp. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich

Dz.U. 2019.1150 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019...

Rozp. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

Dz.U. 2019.1090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

Dz.U. 2019.1087 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U. 2018.2487 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego...

Dz.U. 2019.1075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne,...

Rozp. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Dz.U. 2019.1045 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 Na podstawie art....

Najnowsze artykuły