Rozporządzenia

  Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozp. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia

Dz.U. 2018.682 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej (…) oraz trybu...

Dz.U. 2018.694 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki...

Rozp. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora (…) w publicznej...

Dz.U. 2018.693 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko...

Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali

Dz.U. 2018.48 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018...

Rozp. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

Dz.U. 2018.591 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....

Regulamin Sądu Najwyższego

Dz.U. 2018.660 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. Regulamin Sądu Najwyższego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 660 Na podstawie art. 4 ustawy...

Rozp. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i...

Dz.U. 2018.655 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe...

Rozp. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki...

Dz.U. 2018.615 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne...

Rozp. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w...

Dz.U. 2018.211 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały...

Rozp. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Ostatania zmiana Dz.U. 2018.608 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r....

Najnowsze artykuły