Strona główna Akty prawne Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe

  Zamieszczone w tej kategorii przepisy obejmują – ratyfikowane przez Polskę – Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), umowy (konwencje) dotyczące zabezpieczenia społecznego oraz konwencje dotyczące unikania podwójnego opodatkowania, a także inne akty prawne regulujące stosunki międzynarodowe. Wszystkie przepisy publikowane są w wersji ujednoliconej, zmiany wprowadzane są z dniem ich wejścia w życie.

Uwaga kierowcy! Będą inteligentne tachografy

Jak wynika z załącznika IC do rozporządzenia ... (...) Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 165/2014 – już od czerwca 2019 roku w samochodach ciężarowych i...

Karta Polaka – wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności

Dz.U. 2016.1382 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka Opracowano...

Europejska Karta Samorządu Lokalnego

Dz.U. 1994.124.607 Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dniu 15 października 1985 r. Karta nin. została ratyfikowana przez Polskę dnia 14 lipca 1994 r. (Dz.U. z...

Konwencja między RP a Holandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dz.U. 2003.216.2120 Konwencja między RP a Holandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana w Warszawie dnia 13 lutego 2002...

Konwencja między RP a Danią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dz.U. 2003.43.368 Konwencja między RP a Danią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Warszawie dnia 6 grudnia...

Umowa między RP a Kanadą o zabezpieczeniu społecznym

Dz.U. 2009.133.1095 Umowa między RP a Kanadą o zabezpieczeniu społecznym podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. Umowa nin. została ratyfikowana przez Polskę dnia 14 listopada 2008 r....

Umowa między RP a Bułgarią o zabezpieczeniu społecznym

Dz.U. 2006.172.1231 Umowa między RP a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym podpisana w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r. Umowa nin. została ratyfikowana przez Polskę dnia 28 lipca 2006...

Konwencja (umowa) między RP a Maltą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dz.U. 1995.49.256 Umowa między RP a Maltą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w La Valetta dnia 7 stycznia...

Konwencja między RP a Szwecją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Dz.U. 2006.26.193 Konwencja między RP a Szwecją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004...

Umowa między RP a Holandią o zabezpieczeniu społecznym

Dz.U. 2005.75.660 Umowa między RP a Holandią o zabezpieczeniu społecznym podpisana w Warszawie dnia 26 marca 2003 r. Umowa nin. została ratyfikowana przez Polskę dnia 11 czerwca 2004 r....

Najnowsze artykuły