Strona główna Akty prawne

Akty prawne

Zbiór aktów prawnych zamieszczony na naszym portalu — stale wzbogacany o nowe przepisy — podzielono na 4 główne kategorie: kodeksy, ustawy, rozporządzenia, prawo międzynarodowe. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów dwie największe kategorie (ustawy i rozporządzenia) podzielono na podkategorie tematyczne. Wszystkie akty prawne publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie — dzięki temu publikowane przez nas przepisy są zawsze aktualne.

Rozp. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich…

Dz.U. 2020.66 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli...

Rozp. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia...

Dz.U. 2019.2531 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Opracowano na...

Rozp. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

Dz.U. 2019.2485 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora (…) w publicznej...

Dz.U. 2019.2470 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko...

Rozp. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do...

Dz.U. 2020.2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie...

Rozp. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dz.U. 2019.2544 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2408 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r....

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Dz.U. 2019.1818 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1818 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art....

Rozp. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Dz.U. 2019.2464 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2464 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji…

Dz.U. 2019.2377 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego...

Najnowsze artykuły