Podstawowe definicje prawa pracy

Źródła prawa pracy Prawo pracy to ogół norm prawnych, które kompleksowo regulują zasady postępowania w zakresie stosunku pracy, układów zbiorowych pracy, porozumień, regulaminów i statutów...

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Filary zasady równego traktowania w zatrudnieniu Zasada równego traktowania w zatrudnieniu wsparta jest na dwóch filarach. Pierwszy to gwarantowana Konstytucją równość obywateli wobec prawa, drugi...

Podejmowanie przez obywateli polskich pracy za granicą oraz zaliczanie okresów tej pracy do okresu...

Zasady oraz tryb podejmowania przez obywateli polskich pracy za granicą u pracodawców zagranicznych uregulowano w rozdz. 16 (art. 84–86) ustawy z dn. 20.04.2004 r....

Ogólne zasady prawa pracy

Hierarchia źródeł prawa pracy Zasady i normy prawa pracy – analogicznie, jak reguły postępowania w przypadku innych dziedzin życia – podlegają hierarchizacji, tworząc określoną strukturę,...

Najnowsze artykuły