W jaki sposób rozstać się z pracodawcą?

Pracownik nie może skutecznie zrezygnować z pracy ze wskazanym dniem, jeśli nie został zachowany okres wypowiedzenia. Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu w trybach...

Sprostowanie świadectwa pracy

Świadectwo pracy to dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia...

Długotrwała nieobecność w pracy i rozwiązanie umowy o pracę

Czy przedłużająca się niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby daje pracodawcy możliwość rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia? „Pracownica przebywała 182 dni na...

Nowy formularz świadectwa pracy

Z początkiem nowego roku weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy, dotyczące wystawiania świadectwa pracy. Również dnia 01.01.2017 r. weszło w życie rozporządzenie MRPiPS...

Najnowsze artykuły