Szczególne uprawnienia pracownicze w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy

Przepisy Kodeksu pracy zapewniają ciężarnym pracownicom oraz pracownikom korzystającym z urlopów macierzyńskich i wychowawczych szczególnie wysoki poziom ochrony trwałości zatrudnienia. Aktualnie obowiązujące regulacje Działu...

Rodzicielskie uprawnienia pracownicze w zakresie czasu pracy

Szczególne uprawnienia rodzicielskie w zakresie czasu pracy określono przede wszystkim w Dziale 8 k.p. Niektóre zagadnienia dotyczące tych aspektów unormowano natomiast wybranych przepisach Działu...

Prace wzbronione kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym dziecko piersią

Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym dziecko piersią Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 176 § 1 k.p. kobiety w ciąży i kobiety...

Obowiązki pracodawcy wobec pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią

Pracownica w ciąży lub karmiąca dziecko piersią objęta jest szczególną ochroną przewidzianą w przepisach prawa pracy. W związku z tym pracodawca zatrudniający taką pracownicę...

Najnowsze artykuły