Gdy pracownik choruje

Pracownikom przysługują dwa rodzaje świadczeń chorobowych: 1) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą – tzw. wynagrodzenie chorobowe, wypłacane przez pracodawcę, 2) zasiłek chorobowy z...

Rodzina 500+: utrata i uzyskanie dochodu a prawo do świadczenia

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na dany okres, brany pod uwagę jest dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane...

Czy okres stażu wliczamy do „trzynastki”?

„Czy okres stażu absolwenckiego na podstawie umowy odbywania stażu przez bezrobotnego, zawartej pomiędzy starostą a zakładem budżetowym, należy wliczyć do okresu uprawniającego do "trzynastki"?...

W jaki sposób wyliczyć odprawę i co ze składkami?

W jaki sposób wyliczyć odprawę emerytalną pracownikowi, który w miesiącach poprzedzających przebywał na urlopie wypoczynkowym, czy do odprawy należy zaliczyć premię uznaniową, która była...

Minimalna stawka godzinowa

„Jakie nastąpiły zmiany w umowach zleceniach od 2017 roku? Jak należy ewidencjonować czas pracy, co ze słynnym "ewidencjonowaniem umów cywilnoprawnych" i "firmowych"?” Od 01.01.2017 r....

Wyrównanie świadczenia urlopowego

„Pracownik zatrudniony w instytucji kultury otrzymał świadczenie urlopowe za 2016 rok przed wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego tj. w sierpniu 2016 r. Wówczas pracownik był zatrudniony...

Wyrównanie świadczenia urlopowego

„Pracownik zatrudniony w instytucji kultury otrzymał świadczenie urlopowe za 2016 rok przed wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego tj. w sierpniu 2016 r. Wówczas pracownik był zatrudniony...

Potrącania należności z wynagrodzenia

"Otrzymałam pismo z jednej z firm pożyczkowych informujące, iż mój pracownik nie wywiązuje się z warunków umowy pożyczki jaką zawarł z parabankiem. W załączeniu...

Czy oskładkować odprawę pieniężną?

Czy od odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy - na podstawie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003...

Najnowsze artykuły