Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej oraz czas pełnienia dyżuru

Praca w godzinach nadliczbowych – definicja oraz dopuszczalność stosowania Przekroczenie podstawowych norm czasu pracy, w tym także norm średniotygodniowych, a także przekroczenie przedłużonych dobowych wymiarów...

Ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego od dnia 01.03.2018 r. art. 1519b ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu...

Systemy oraz rozkłady czasu pracy

Systemy czasu pracy dzieli się na system podstawowego czasu pracy oraz systemy szczególne czasu pracy (np. równoważny czas pracy, czy przerywany czas pracy). Systemy...

Praca w niedziele i święta

W treści nin. punktu przedstawiono regulacje ustawowe dotyczące dni wolnych od pracy (niedziel i świąt). Omówiono ponadto przepisy k.p. ustanawiające zakaz pracy w niedziele...

Normy i ogólny wymiar czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe

Aby zapewnić właściwe i sprawne funkcjonowanie zakładu pracy, pracodawca musi, odpowiednio do swych potrzeb, określić ramy czasowe, w zakresie których praca będzie wykonywana. Dotyczy to zakładu pracy...

Zmiana czasu: jak rozliczyć dodatkową godzinę pracy?

Zmiana czasu letniego na zimowy nastąpi 29 października 2017 r. przez zmianę wskazań zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00. Taką dyspozycję zawiera Rozporządzenie...

Przepisy ogólne o czasie pracy

Podstawowe definicje Czas pracy - to, zgodnie z formułą wyrażoną w art. 128 § 1 k.p., czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym...

Umowa zlecenie: ewidencja czasu pracy (wzory)

„Jak wygląda taka dokumentacja? Proszę o wzór takich dokumentów. Jak powinno to wyglądać w praktyce? Oddzielna kartka z ewidencją dla każdego dnia? Dopiski w...

Jak rozliczyć czas pracy po zmianie czasu na zimowy?

Zmiana czasu letniego na zimowy nastąpi 30 października 2016 r. przez zmianę wskazań zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00. Taką dyspozycję zawiera Rozporządzenie...

Konsekwencje płacowe zmiany czasu z zimowego na letni

W najbliższą sobotę, w nocy z 28 na 29 marca zmieniamy czas z zimowego na letni. Będziemy krócej spali, a osoby pracujące na nocnej...

Najnowsze artykuły